BIL SEMAKAN
1   SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN (BUKAN PAKAR) DI KKM BIL 4/218
2   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA U32 KE GRED U36 BERKUAT KUASA PADA 24 DISEMBER 2018 (ISNIN)
3   SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI BIL. 4/2018
4   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURUPULIH PERUBATAN FISIOTERAPI GRED U32 KE GRED U36 BERKUAT KUASA PADA 24 DISEMBER 2018 (ISNIN)
5   Urusan penempatan calon lantikan baru bagi jawatan Penolong Pegawai Tadbir (Rekod Perubatan) Gred N29 berkuat kuasa pada 14 Januari 2019
6   KEPUTUSAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (LANTIKAN KONTRAK BIL 1/2016 - 5 DISEMBER 2016) YANG DILANTIK TETAP
7   SEMAKAN KEPUTUSAN STATUS PELANTIKAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (LANTIKAN KONTRAK) BIL 1/2016 - 5 DISEMBER 2016
8   URUSAN PENEMPATAN CALON LANTIKAN BARU BAGI JAWATAN PEMBANTU AWAM GRED H11 BERKUATKUASA PADA 7 JANUARI 2019 (ISNIN)
9   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURUPULIH PERUBATAN FISIOTERAPI GRED U38 KE U40 BERKUAT KUASA PADA 29 NOVEMBER 2018 (KHAMIS)
10   SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN KHIDMAT WAJIB BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL 6/2018
11   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN KHIDMAT WAJIB BAGI PEGAWAI FARMASI GREF UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL 6/2018
12   Urusan penempatan calon lantikan baru bagi jawatan Pemandu Kenderaan Gred H11 berkuat kuasa pada 26 November 2018
13   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURUPULIH PERUBATAN FISIOTERAPI GRED U32 KE U36 BERKUAT KUASA PADA 05 NOVEMBER 2018 (ISNIN)
14   SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURUPULIH PERUBATAN FISIOTERAPI GRED U36 BERKUAT KUASA PADA 05 NOVEMBER 2018 (ISNIN)
15   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA GRED U32 KE U36 BERKUAT KUASA PADA 05 NOVEMBER 2018 (ISNIN)
Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia 2017. LOGIN UNTUK PENTADBIR.