BIL SEMAKAN
1   PERTUKARAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 BERKUAT KUASA 12 MAC 2018
2   PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 KUAT KUASA 12 MAC 2018
3   PENEMPATAN PERTUKARAN JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19 BERKUAT KUASA 5 MAC 2018
4   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U32 BERKUAT KUASA PADA 26 FEBRUARI 2018 (ISNIN)
5   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 KE U32 BERKUAT KUASA 26 FEBRUARI 2018 (ISNIN)
6   Keputusan Permohonan Pertukaran Pegawai Perubatan (Bukan Pakar) Gred UD41-UD44 Bilangan 1/2018
7   SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (LANTIKAN KONTRAK) BIL 1/2018
8   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (LANTIKAN KONTRAK) BIL 1/2018
9   Urusan penempatan calon lantikan baru bagi jawatan Pembantu Laut Gred A19 berkuat kuasa pada 5 Februari 2018
10   Semakan Keputusan RAYUAN Permohonan Penempatan Pegawai Farmasi Gred UF41 Tamat Latihan Siswazah (FRP) Bil 1/2018
11   KEPUTUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN (BUKAN PAKAR) GRED UD44 & UD41 BIL. 6/2017 (DISEMBER 2017)
12   Semakan Keputusan Permohonan Pertukaran Penempatan Pegawai Pergigian (Bukan Pakar) Bil 4/2017
13   Semakan Keputusan Permohonan Pertukaran Penempatan Pegawai Farmasi Pelbagai Gred Bil 4/2017
14   Semakan Keputusan Penempatan Pegawai Farmasi Gred UF41 Tamat Latihan Siswazah (FRP) Bil 1/2018
15   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29/U32/U36 KE GRED U42 BERKUAT KUASA PADA 08 JANUARI 2018 (ISNIN)
Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia 2017. LOGIN UNTUK PENTADBIR.