BIL SEMAKAN
1   URUSAN PENEMPATAN CALON LANTIKAN BARU BAGI JAWATAN PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 BERKUAT KUASA PADA 2 JANUARI 2018
2   Urusan penempatan calon lantikan baru bagi jawatan Pembantu Operasi Gred N11 berkuat kuasa pada 18 Disember 2017
3   SEMAKAN PENEMPATAN PERTUKARAN JAWATAN JURURAWAT GRED U29/U32 (KUP) BERKUAT KUASA 13 NOVEMBER 2017
4   Semakan Keputusan Permohonan Pertukaran Penempatan Pegawai Pergigian (Bukan Pakar) Pelbagai Gred Yang Diperakukan Dalam Mesyuarat Jawatankuasa Bil. 3/2017
5   Semakan Keputusan Rayuan Penempatan Tamat Latihan Siswazah Pegawai Farmasi Gred UF41 (FRP) Bil 6/2017
6   SEMAKAN PENEMPATAN JAWATAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 LANTIKAN BAHARU (TAMAT LATIHAN JUN 2016) BERKUAT KUASA 06 NOVEMBER 2017
7   SEMAKAN PENEMPATAN JAWATAN JURURAWAT GRED U29 LANTIKAN BAHARU (TAJAAN KKM) BERKUAT KUASA 13 NOVEMBER 2017 (TAMAT LATIHAN JUN 2017-PELANTIKAN BAGI KUMPULAN KEDUA)
8   SEMAKAN PENEMPATAN PELATIH PEMBANTU KESIHATAN AWAM KESIHATAN GRED U19 (TAMAT LATIHAN JUN 2016) BERKUATKUASA 6 NOVEMBER 2017 (ISNIN)
9   Semakan Keputusan Penempatan Tamat Latihan Siswazah Pegawai Farmasi Gred UF41 (FRP) Bil 6/2017
10   SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PEGAWAI FARMASI PELBAGAI GRED YANG DILULUSKAN DALAM MESYUARAT JAWATANKUASA BIL.3/2017 (SEP 2017)
11   Semakan Keputusan Penempatan Pegawai Perubatan Gred UD41/UD44 dan Tamat Latihan Siswazah Gred UD41 Bilangan 5 Tahun 2017 - September
12   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U32 KE U36 BERKUAT KUASA PADA 09 OKTOBER 2017
13   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURUPULIH PERUBATAN (FISIOTERAPI) GRED U36 KE U38 BERKUAT KUASA PADA 09 OKTOBER 2017 (ISNIN)
14   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19 BERKUAT KUASA PADA 25 SEPTEMBER 2017
15   KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH BILANGAN 5 TAHUN 2017
Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia 2017. LOGIN UNTUK PENTADBIR.