BIL SEMAKAN
1   Urusan penempatan calon lantikan baru bagi jawatan Pembantu Penyediaan Makanan Gred N19 berkuat kuasa pada 3 September 2018
2   Urusan penempatan calon lantikan baru bagi jawatan Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W19 berkuat kuasa pada 3 September 2018
3   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U44 KE U48 BERKUAT KUASA PADA 27 OGOS 2018 (ISNIN)
4   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U44 KE U48 BERKUAT KUASA PADA 27 OGOS 2018 (ISNIN)
5   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U41/U42 KE GRED U44 BERKUAT KUASA PADA 13 OGOS 2018 (ISNIN)
6   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U41/U42 KE GRED U44 BERKUAT KUASA PADA 13 OGOS 2018 (ISNIN)
7   SENARAI PENEMPATAN PERTUKARAN JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19 BERKUAT KUASA 27 OGOS 2018
8   Semakan Keputusan Permohonan Pertukaran Pegawai Perubatan (Bukan Pakar) Gred UD41 - UD54 Bilangan 4 Tahun 2018
9   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURUPULIH PERUBATAN (CARAKERJA) GRED U36 KE U38 BERKUAT KUASA PADA 13 OGOS 2018 (ISNIN)
10   Urusan penempatan calon lantikan baru bagi jawatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19 berkuat kuasa pada 13 Ogos 2018
11   Semakan Keputusan Rayuan Penempatan Tamat Latihan Siswazah (Khidmat Wajib) bagi Pegawai Farmasi Gred UF41 (Lantikan Kontrak) Bil 4/2018
12   Semakan Keputusan Rayuan Penempatan Tamat Latihan Siswazah (Khidmat Wajib) bagi Pegawai Farmasi Gred UF41 (Lantikan Tetap) Bil 5/2018
13   Urusan penempatan calon lantikan baru bagi jawatan Pemandu Kenderaan Gred H11 berkuat kuasa pada 13 Ogos 2018
14   Urusan penempatan calon lantikan baru bagi jawatan Penolong Pegawai Tadbir (Rekod Perubatan) Gred N29 berkuat kuasa pada 13 Ogos 2018
15   Semakan Keputusan Penempatan Tamat Latihan Siswazah (Khidmat Wajib) bagi Pegawai Farmasi Gred UF41 (Lantikan Kontrak) Bil 4/2018
Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia 2017. LOGIN UNTUK PENTADBIR.