BIL SEMAKAN
1   SEMAKAN PENEMPATAN BAGI LANTIKAN KONTRAK/TETAP PPP GRED U29 (TAMAT LATIHAN JUN 2019) KUATKUASA 02 APRIL 2020
2   SEMAKAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN JURURAWAT GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 2 APRIL 2020 (PELATIH TAMAT JUN DAN DISEMBER 2019)
3   SEMAKAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 LANTIKAN KONTRAK BERKUAT KUASA 2 APRIL 2020 (TAMAT DISEMBER 2018
4   SEMAKAN PENEMPATAN BAGI LANTIKAN KONTRAK/TETAP PPP GRED U29 (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2018) KUATKUASA 31 MAC 2020
5   SEMAKAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN JURURAWAT GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 1 APRIL 2020
6   SEMAKAN PENEMPATAN JURURAWAT GRED U29 LANTIKAN KONTRAK BERKUAT KUASA 24 MAC 2020
7   KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 06 APRIL 2020
8   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL.2 TAHUN 2020
9   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURURAWAT GRED U29/U32(KUP) BERKUAT KUASA 30 MAC 2020
10   SEMAKAN PENEMPATAN JURURAWAT GRED U29 LANTIKAN KONTRAK BERKUAT KUASA 16 MAC 2020
11   KEPUTUSAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (LANTIKAN KONTRAK BIL 1/2018 - 15 JANUARI 2018) YANG DILANTIK TETAP
12   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19 KE GRED U24 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 24 MAC 2020
13   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN BAGI PELANTIKAN TETAP JURURAWAT GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 30 MAC 2020
14   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U41 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 1 APRIL 2020 (RABU)
15   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29 (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2018) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 1 APRIL 2020 (RABU)
Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia 2017. LOGIN UNTUK PENTADBIR.