BIL SEMAKAN
1   SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 LANTIKAN KONTRAK BIL. 1 TAHUN 2017 - 9 JANUARI 2017
2   SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURURAWAT GREDU29/U32(KUP) BERKUAT KUASA 26 OGOS 2019
3   SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN DAN RAYUAN PENEMPATAN / PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN (BUKAN PAKAR) GRED UD41 - UD54 BILANGAN 3 TAHUN 2019
4   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU JURURAWAT GRED U29 BERKUAT KUASA 26 OGOS 2019
5   SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL.2 TAHUN 2017 - 24 JULAI 2017
6   SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL. 4 TAHUN 2019
7   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN GRED N19 BERKUAT KUASA 1 JULAI 2019 (ISNIN)
8   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU OPERASI GRED N11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 15 JULAI 2019 (ISNIN)
9   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 BERKUAT KUASA 01 JULAI 2019
10   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BAGI PEGAWAI FARMASI LANTIKAN KONTRAK BIL 4/2019
11   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK 5 DISEMBER 2016 (KOHORT PERTAMA)
12   SEMAKAN STATUS PELANTIKAN BAGI PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK 5 DISEMBER 2016 (KOHORT PERTAMA)
13   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU-X RAY (TERAPI) GRED U29/U32/U36 KE GRED U42 BERKUAT KUASA PADA 10 JUN 2019 (ISNIN)
14   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURU-X RAY (DIAGNOSTIK) GRED U41 DAN U42 BERKUAT KUASA PADA 10 JUN 2019 (ISNIN)
15   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU-X RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29/U32/U36 KE GRED U42 BERKUAT KUASA PADA 10 JUN 2019 (ISNIN)
Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia 2017. LOGIN UNTUK PENTADBIR.