BIL SEMAKAN
1   SEMAKAN PERTUKARAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 BERKUAT KUASA 24 SEPTEMBER 2018 (ISNIN)
2   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN DARI GRED U29 KE GRED U32 BERKUAT KUASA 18 SEPTEMBER 2018 (ISNIN)
3   SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U32 BERKUAT KUASA 18 SEPTEMBER 2018 (SELASA)
4   Urusan penempatan calon lantikan baru bagi jawatan Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W19 berkuat kuasa pada 3 September 2018
5   Urusan penempatan calon lantikan baru bagi jawatan Pembantu Penyediaan Makanan Gred N19 berkuat kuasa pada 3 September 2018
6   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U44 KE U48 BERKUAT KUASA PADA 27 OGOS 2018 (ISNIN)
7   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U44 KE U48 BERKUAT KUASA PADA 27 OGOS 2018 (ISNIN)
8   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U41/U42 KE GRED U44 BERKUAT KUASA PADA 13 OGOS 2018 (ISNIN)
9   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U41/U42 KE GRED U44 BERKUAT KUASA PADA 13 OGOS 2018 (ISNIN)
10   SENARAI PENEMPATAN PERTUKARAN JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19 BERKUAT KUASA 27 OGOS 2018
11   Semakan Keputusan Permohonan Pertukaran Pegawai Perubatan (Bukan Pakar) Gred UD41 - UD54 Bilangan 4 Tahun 2018
12   Urusan penempatan calon lantikan baru bagi jawatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19 berkuat kuasa pada 13 Ogos 2018
13   Semakan Keputusan Rayuan Penempatan Tamat Latihan Siswazah (Khidmat Wajib) bagi Pegawai Farmasi Gred UF41 (Lantikan Kontrak) Bil 4/2018
14   Semakan Keputusan Rayuan Penempatan Tamat Latihan Siswazah (Khidmat Wajib) bagi Pegawai Farmasi Gred UF41 (Lantikan Tetap) Bil 5/2018
15   Urusan penempatan calon lantikan baru bagi jawatan Pemandu Kenderaan Gred H11 berkuat kuasa pada 13 Ogos 2018
Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia 2017. LOGIN UNTUK PENTADBIR.