BIL SEMAKAN
1   Penempatan Calon Lantikan Baharu Bagi Jawatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19 Berkuat Kuasa 28 Januari 2019 (Isnin)
2   KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PENEMPATAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41-UD54 (BUKAN PAKAR) BIL.6/2018
3   SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN (BUKAN PAKAR) DI KKM BIL 4/218
4   SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI BIL. 4/2018
5   Urusan penempatan calon lantikan baru bagi jawatan Penolong Pegawai Tadbir (Rekod Perubatan) Gred N29 berkuat kuasa pada 14 Januari 2019
6   KEPUTUSAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (LANTIKAN KONTRAK BIL 1/2016 - 5 DISEMBER 2016) YANG DILANTIK TETAP
7   SEMAKAN KEPUTUSAN STATUS PELANTIKAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (LANTIKAN KONTRAK) BIL 1/2016 - 5 DISEMBER 2016
8   URUSAN PENEMPATAN CALON LANTIKAN BARU BAGI JAWATAN PEMBANTU AWAM GRED H11 BERKUATKUASA PADA 7 JANUARI 2019 (ISNIN)
9   SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN KHIDMAT WAJIB BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL 6/2018
10   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN KHIDMAT WAJIB BAGI PEGAWAI FARMASI GREF UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL 6/2018
11   Urusan penempatan calon lantikan baru bagi jawatan Pemandu Kenderaan Gred H11 berkuat kuasa pada 26 November 2018
12   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (TAMAT JUN 2017) BERKUAT KUASA PADA 05 NOVEMBER 2018 (ISNIN)
13   SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 05 NOVEMBER 2018 (ISNIN)
14   SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL 5/2018
15   SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI PERGIGIAN (BUKAN PAKAR) GRED UG41 - UG54 BIL 3/2018
Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia 2017. LOGIN UNTUK PENTADBIR.