BIL SEMAKAN
1   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL 5/2018
2   SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURURAWAT GRED U29/U32(KUP) BERKUATKUASA 8 OKTOBER 2018
3   Keputusan Permohonan Pertukaran Penempatan Pegawai Perubatan Gred UD41-UD54 (Bukan Pakar) Bilangan 5 Tahun 2018
4   SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 15 OKTOBER 2018 (ISNIN)
5   SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 15 OKTOBER 2018 (ISNIN)
6   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U29 (LANTIKAN BARU SPA) BERKUAT KUASA PADA 15 OKTOBER 2018 (ISNIN)
7   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY (DAIGNOSTIK) GRED U29 (LANTIKAN BARU SPA) BERKUAT KUASA PADA 15 OKTOBER 2018 (ISNIN)
8   SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41-UF54 BIL. 3/2018
9   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH KELUARAN JUN 2018 JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 BERKUAT KUASA 24 SEPTEMBER 2018 (ISNIN)
10   SEMAKAN PERTUKARAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 BERKUAT KUASA 24 SEPTEMBER 2018 (ISNIN)
11   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN DARI GRED U29 KE GRED U32 BERKUAT KUASA 18 SEPTEMBER 2018 (ISNIN)
12   SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U32 BERKUAT KUASA 18 SEPTEMBER 2018 (SELASA)
13   Urusan penempatan calon lantikan baru bagi jawatan Pembantu Penyediaan Makanan Gred N19 berkuat kuasa pada 3 September 2018
14   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U44 KE U48 BERKUAT KUASA PADA 27 OGOS 2018 (ISNIN)
15   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U44 KE U48 BERKUAT KUASA PADA 27 OGOS 2018 (ISNIN)
Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia 2017. LOGIN UNTUK PENTADBIR.