BIL SEMAKAN
1   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19 BERKUAT KUASA PADA 25 SEPTEMBER 2017
2   KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH BILANGAN 5 TAHUN 2017
3   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 BERKUAT KUASA 2 OKTOBER 2017
4   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 BERKUAT KUASA 2 OKTOBER 2017
5   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURUPULIH PERUBATAN (FISIOTERAPI) GRED U29 KE U32 BERKUAT KUASA PADA 18 SEPTEMBER 2017
6   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURUPULIH PERUBATAN (FISIOTERAPI) GRED U32 BERKUAT KUASA PADA 18 SEPTEMBER 2017
7   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURUPULIH PERUBATAN (CARAKERJA) GRED U29 KE U32 BERKUAT KUASA PADA 18 SEPTEMBER 2017
8   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURUPULIH PERUBATAN (CARAKERJA) GRED U32 BERKUAT KUASA PADA 18 SEPTEMBER 2017
9   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29 BERKUAT KUASA 4 SEPTEMBER 2017
10   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 04 SEPTEMBER 2017
11   SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURUPULIH PERUBATAN (FISIOTERAPI) GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 18 SEPTEMBER 2017
12   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUPULIH PERUBATAN (FISIOTERAPI) GRED U29 (LANTIKAN BARU SPA) BERKUAT KUASA PADA 18 SEPTEMBER 2017
13   SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURUPULIH PERUBATAN (CARAKERJA) GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 18 SEPTEMBER 2017
14   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUPULIH PERUBATAN (CARAKERJA) GRED U29 (LANTIKAN BARU SPA) BERKUAT KUASA PADA 18 SEPTEMBER 2017
15   SENARAI KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 BIL 5/2017
Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia 2017. LOGIN UNTUK PENTADBIR.