BIL SEMAKAN
1   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2016) BERKUAT KUASA PADA 16 APRIL 2018 (ISNIN)
2   SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 16 APRIL 2018 (ISNIN)
3   SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI PELBAGAI GRED BIL 1/2018
4   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURURAWAT GRED U29/U32 (KUP) BERKUAT KUASA MULAI 19 MAC 2018
5   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U29 LANTIKAN BARU (PELATIH TAMAT LATIHAN) BERKUAT KUASA PADA 19 MAC 2018 (ISNIN)
6   SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 19 MAC 2018 (ISNIN)
7   PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 KUAT KUASA 12 MAC 2018
8   PERTUKARAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 BERKUAT KUASA 12 MAC 2018
9   PENEMPATAN PERTUKARAN JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19 BERKUAT KUASA 5 MAC 2018
10   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U32 BERKUAT KUASA PADA 26 FEBRUARI 2018 (ISNIN)
11   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 KE U32 BERKUAT KUASA 26 FEBRUARI 2018 (ISNIN)
12   Keputusan Permohonan Pertukaran Pegawai Perubatan (Bukan Pakar) Gred UD41-UD44 Bilangan 1/2018
13   SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (LANTIKAN KONTRAK) BIL 1/2018
14   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (LANTIKAN KONTRAK) BIL 1/2018
15   Semakan Keputusan RAYUAN Permohonan Penempatan Pegawai Farmasi Gred UF41 Tamat Latihan Siswazah (FRP) Bil 1/2018
Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia 2017. LOGIN UNTUK PENTADBIR.