BIL SEMAKAN
1 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PERTUKARAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI PELBAGAI GRED BIL 3/2020
2 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN BAGI PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 BIL.4/2020 KUAT KUASA 26 OKTOBER 2020
3 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT PERTUKARAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI PERGIGIAN BIL. 3/2020
4 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU AWAM GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 2 NOVEMBER 2020 (ISNIN)
5 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK KE LANTIKAN TETAP BAGI JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 BIL 1.2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
6 KEPUTUSAN PERTUKARAN BAGI JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 BIL 1.2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
7 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 - UD54 (BUKAN PAKAR) BILANGAN 4 TAHUN 2020
8 SEMAKAN PENEMPATAN PELATIH JAWATAN JURUTERAPI PERGIGIAN GRED U29 BIL 1.2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
9 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU AWAM GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 16 NOVEMBER 2020 (ISNIN)
10 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK KE LANTIKAN TETAP BAGI PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 BIL 1.2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
11 KEPUTUSAN PERTUKARAN BAGI PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 BIL 3.2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
12 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SEMULA PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 TAMAT LATIHAN SISWAZAH DAN MENDAPAT PENDAFTARAN PENUH BAGI LANTIKAN KONTRAK 2016-2018 BILANGAN 9 TAHUN 2020
13 KEPUTUSAN PERTUKARAN JURURAWAT GRED U29/U32(KUP) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 7 OKTOBER 2020
14 KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN TETAP JURURAWAT GRED U29 DI KKM BERKUAT KUASA 7 OKTOBER 2020
15 Semakan Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Bagi Lantikan Kontrak 2016 - 2018 Bilangan 9 Tahun 2020
16 SEMAKAN PENEMPATAN PELANTIKAN TETAP JM(PSL) KE JAWATAN JURURAWAT GRED U29 (KOHORT 5) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 5 OKTOBER 2020
17 SEMAKAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 15 JULAI 2020 (PELATIH TAMAT DISEMBER 2018)
18 SEMAKAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN JURUPULIH PERUBATAN FISIOTERAPI GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 15 JULAI 2020 (PELATIH TAMAT DISEMBER 2018)
19 SEMAKAN PENEMPATAN PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/ OPERASI) GRED N19 (CALON SABAH) BERKUAT KUASA 21 SEPTEMBER 2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
20 SEMAKAN PENEMPATAN PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/ OPERASI) GRED N19 BERKUAT KUASA 21 SEPTEMBER 2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA.
21 KEPUTUSAN PELANTIKAN DAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 BILANGAN 3 TAHUN 2018
22 SEMAKAN PENEMPATAN PELANTIKAN PSL KE JURURAWAT GRED U29 (KOHORT 4) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 24 OGOS 2020
23 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41-UD54 (BUKAN PAKAR) BILANGAN 3 TAHUN 2020
24 Semakan Keputusan Rayuan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Bagi Lantikan Kontrak 2016 - 2018 Bilangan 8 Tahun 2020
25 Portal Maintenance v1.0: SEMAKAN PEMARKAHAN
26 Semakan Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Bagi Lantikan Kontrak 2016 - 2018 Bilangan 8 Tahun 2020
27 Semakan Keputusan Penempatan Pembantu Penyediaan Makanan Gred N19 berkuatkuasa pada 17 Ogos 2020
28 KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN PSL SEBAGAI JURURAWAT GRED U29 (KOHOT 3) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA MULAI 5 OGOS 2020
29 KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI KONTRAK GRED UF41 BIL 3/2020
30 Semakan Keputusan Permohonan Rayuan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Bagi Lantikan 2016 - 2018 Di Hospital Sungai Buloh dan JKN Sabah
31 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JKPP PEGAWAI FARMASI BIL 2/2020
32 KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2018) BAGI JAWATAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
33 Semakan Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Bagi Lantikan 2016 - 2018 Di Hospital Sungai Buloh dan JKN Sabah (Covid-19)
34 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL.3 TAHUN 2020
35 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JKPP PEGAWAI PERGIGIAN BIL 2/2020
36 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY(DIAGNOSTIK) GRED U41 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 15 JULAI 2020(RABU)
37 KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN TETAP PSL (KELUARAN DISEMBER 2017) KE JURURAWAT GRED U29 BERKUAT KUASA 30 JUN 2020 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
38 KEPUTUSAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 KUATKUASA 15 JULAI 2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
39 KEPUTUSAN PERTUKARAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 KUATKUASA 15 JULAI 2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
40 SEMAKAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (TAMAT DISEMBER 2018) BERKUAT KUASA 15 JULAI 2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
41 SEMAKAN PENEMPATAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 (TAMAT DISEMBER 2018) BERKUAT KUASA 15 JULAI 2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA.
42 KEPUTUSAN PERTUKARAN JAWATAN JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA GRED U29 KUAT KUASA 15 JULAI 2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
43 KEPUTUSAN PERTUKARAN JAWATAN JURUPULIH PERUBATAN FISIOTERAPI GRED U29 KUAT KUASA 15 JULAI 2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
44 KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2018) BAGI JAWATAN JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
45 KEPUTUSAN PERTUKARAN JAWATAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 BIL 1.2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
46 KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2018) BAGI JAWATAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
47 SEMAKAN KEPUTUSAN TEMU DUGA PELANTIKAN TETAP KALI KEDUA (KHAS) PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41
48 SEMAKAN KEPUTUSAN TEMU DUGA PELANTIKAN TETAP KALI KEDUA (KHAS) PEGAWAI FARMASI GRED UF41
49 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU OPERASI GRED N11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 15 JULAI 2020 (RABU)
50 PEMAKLUMAN PENEMPATAN DAN TARIKH LAPOR DIRI CALON LANTIKAN BAHARU JAWATAN PENOLONG JURUTERA GRED JA29 BERKUAT KUASA PADA 15 JUN 2020 (ISNIN)
51 KEPUTUSAN PELANTIKAN JURURAWAT GRED U29 (PSL KOHORT 1) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA PADA 15 JUN 2020
52 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41-UD54 (BUKAN PAKAR) BILANGAN 2 TAHUN 2020
53 KEPUTUSAN PERTUKARAN JAWATAN JURUTERAPI PERGIGIAN GRED U29 BIL 1.2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
54 KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH (KELUARAN JUN 2019) JAWATAN JURUTERAPI PERGIGIAN GRED U29 (TETAP) BIL 1.2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
55 KEPUTUSAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (LANTIKAN KONTRAK BIL 2/2018 - 2 APRIL 2018) YANG DILANTIK TETAP
56 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY(DIAGNOSTIK) GRED U41 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 15 JUN 2020(ISNIN)
57 PEMAKLUMAN PENEMPATAN DAN TARIKH LAPOR DIRI CALON LANTIKAN BAHARU BAGI JAWATAN PENOLONG PEGAWAI TADBIR (STOR) GRED N29 BERKUAT KUASA 3 JUN 2020
58 PEMAKLUMAN PENEMPATAN DAN ARAHAN LAPOR DIRI PENOLONG PEGAWAI TADBIR (REKOD PERUBATAN) GRED N29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 3 JUN 2020
59 KEPUTUSAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 (LANTIKAN KONTRAK BIL 3/2017 - 13 NOVEMBER 2017) YANG DILANTIK TETAP
60 SEMAKAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 12 MEI 2020 (SELASA)
61 SEMAKAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN GRED N19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 12 MEI 2020 (SELASA)
62 SEMAKAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 LANTIKAN KONTRAK BERKUAT KUASA 6 APRIL 2020 (BUKAN TAJAAN KKM)
63 PELANTIKAN KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 SECARA ONE-OFF BERIKUTAN PENULARAN WABAK COVID-19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
64 SEMAKAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 LANTIKAN KONTRAK BERKUAT KUASA 04 MEI 2020 (BUKAN TAJAAN KKM)
65 PELANTIKAN KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 SECARA ONE-OFF BERIKUTAN PENULARAN WABAK COVID-19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
66 SEMAKAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN JURURAWAT KONTRAK BAGI PESARA/ SWASTA BERKUAT KUASA 23 APRIL 2020
67 SEMAKAN PENEMPATAN BAGI LANTIKAN KONTRAK/TETAP PEN PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (TAMAT LATIHAN DIS 2019) KUAT KUASA 23 APRIL 2020
68 SEMAKAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN JURURAWAT KONTRAK BAGI PESARA BERKUAT KUASA 16 APRIL 2020
69 SEMAKAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN JURURAWAT KONTRAK BAGI PESARA/ SEKTOR SWASTA BERKUAT KUASA 7 APRIL 2020
70 SEMAKAN PENEMPATAN BAGI LANTIKAN KONTRAK/TETAP PPP GRED U29 (TAMAT LATIHAN JUN 2019) KUATKUASA 02 APRIL 2020
71 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN BAGI PELANTIKAN TETAP JURURAWAT GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 30 MAC 2020
72 SEMAKAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN JURURAWAT GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 2 APRIL 2020 (PELATIH TAMAT JUN DAN DISEMBER 2019)
73 SEMAKAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 LANTIKAN KONTRAK BERKUAT KUASA 2 APRIL 2020 (TAMAT DISEMBER 2018
74 SEMAKAN PENEMPATAN BAGI LANTIKAN KONTRAK/TETAP PPP GRED U29 (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2018) KUATKUASA 31 MAC 2020
75 SEMAKAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN JURURAWAT GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 1 APRIL 2020
76 SEMAKAN PENEMPATAN JURURAWAT GRED U29 LANTIKAN KONTRAK BERKUAT KUASA 24 MAC 2020
77 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL.2 TAHUN 2020
78 SEMAKAN PENEMPATAN JURURAWAT GRED U29 LANTIKAN KONTRAK BERKUAT KUASA 16 MAC 2020
79 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURURAWAT GRED U29/U32(KUP) BERKUAT KUASA 30 MAC 2020
80 KEPUTUSAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (LANTIKAN KONTRAK BIL 1/2018 - 15 JANUARI 2018) YANG DILANTIK TETAP
81 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19 KE GRED U24 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 24 MAC 2020
82 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U41 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 1 APRIL 2020 (RABU)
83 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29 (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2018) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 13 MEI 2020 (RABU)
84 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 13 MEI 2020 (2020)
85 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 1 APRIL 2020 (2020)
86 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2019) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 1 APRIL 2020 (RABU)
87 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41-UD54 BILANGAN 1 TAHUN 2020
88 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2019 / BUKAN TAJAAN KKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 24 MAC 2020 (SELASA)
89 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 24 MAC 2020 (SELASA)
90 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SEMULA PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK TAHUN 2016 DAN 2017 BILANGAN 1 TAHUN 2020
91 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SEMULA PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK TAHUN 2016 DAN 2017 BILANGAN 1 TAHUN 2020
92 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41/UF44/UF48/UF52/UF54 BIL. 1 TAHUN 2020
93 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK 5 DISEMBER 2016 DAN 20 FEBRUARI 2017
94 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41/UG44/UG48/UG52/UG54 BIL. 1 TAHUN 2020
95 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 (TAMAT LATIHAN JUN 2018) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 13 JANUARI 2020 (ISNIN)
96 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (TAMAT LATIHAN JUN 2018) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 13 JANUARI 2020 (ISNIN)
97 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUPULIH FISIOTERAPI GRED U29 (TAMAT LATIHAN JUN 2018) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 13 JANUARI 2020 (ISNIN)
98 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (PENEMPATAN KHIDMAT WAJIB) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL 1 TAHUN 2020
99 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN DAN RAYUAN PENEMPATAN / PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN (BUKAN PAKAR) GRED UD41 - UD54 BILANGAN 6 TAHUN 2019
100 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL.1 TAHUN 2020
101 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SEMULA PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 TAMAT LATIHAN SISWAZAH & MENDAPAT PENDAFTARAN PENUH LANTIKAN 5.12.2016, 20.2.2017, 15.5.2017 DAN 17.7.2017 BIL.3 & 4 TAHUN 2019
102 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41/UF44/UF48/UF52/UF54 BIL. 4 TAHUN 2019
103 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 LANTIKAN KONTRAK BIL. 2 TAHUN 2017 - 22 MEI 2017
104 Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Lantikan 17 Julai 2017 - Bil.4/2019
105 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMBANTU PEMBANTU PENYEDIAAN MAKANAN GRED N19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 06 JANUARI 2020 (ISNIN)
106 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SECARA KONTRAK PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (TAMAT LATIHAN JUN 2018) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA KUATKUASA 03 FEBRUARI 2020 (ISNIN)
107 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA GRED U29 (TAMAT LATIHAN JUN 2018) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 13 JANUARI 2020 (ISNIN)
108 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA MULAI 13 JANUARI 2020 (ISNIN)
109 Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Lantikan 5 Disember 2016, 20 Februari 2017, 15 Mei 2017 dan 17 Julai 2017 - Bil.3/2019
110 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURUPULIH FISIOTERAPI GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 13 JANUARI 2020 (ISNIN)
111 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 13 JANUARI 2020 (ISNIN)
112 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41/UG44/UG48/UG52/UG54 (BUKAN PAKAR) BIL. 4 TAHUN 2019
113 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMANDU KENDERAAN GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 15 JANUARI 2020 (RABU)
114 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA MULAI 13 JANUARI 2020 (ISNIN)
115 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA MULAI 13 JANUARI 2020 (ISNIN)
116 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 (TAMAT LATIHAN JUN 2018) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 13 JANUARI 2020 (ISNIN)
117 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN DAN RAYUAN PENEMPATAN / PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN (BUKAN PAKAR) GRED UD41 - UD54 BILANGAN 5 TAHUN 2019
118 SEMAKAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19/24 BERKUAT KUASA 9 DISEMBER 2019
119 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41/UF44/UF48/UF52/UF54 BIL. 3 TAHUN 2019
120 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATANPEMBANTU KESIHATAN AWAM TAMAT JUN 2018 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 25 NOVEMBER 2019 (ISNIN)
121 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 25 NOVEMBER 2019 (ISNIN)
122 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SEMULA PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK 15 MEI 2017 YANG TELAH TAMAT LATIHAN SISWAZAH DAN MENDAPAT PENDAFTARAN PENUH
123 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL. 3 TAHUN 2017 - 25 SEPTEMBER 2017
124 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN BAGI SKIM JURURAWAT GRED U29/U32(KUP) BERKUAT KUASA 18 NOVEMBER 2019
125 SEMAKAN PENEMPATAN SEMULA PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK 15 MEI 2017 YANG TELAH TAMAT LATIHAN SISWAZAH DAN MENDAPAT PENDAFTARAN PENUH
126 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA DAN KADER OUT KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 25 NOVEMBER 2019 (ISNIN)
127 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN BAGI LANTIKAN BAHARU SKIM JURURAWAT GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 18 NOVEMBER 2019
128 Penempatan Calon Lantikan Baharu Bagi Jawatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19 Berkuat Kuasa 4 November 2019 (Isnin)
129 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN GRED N19 BERKUAT KUASA 4 NOVEMBER 2019 (ISNIN)
130 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL.6/2019
131 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU AWAM GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 25 NOVEMBER 2019 (ISNIN)
132 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK 5 DISEMBER 2016 DAN 20 FEBRUARI 2017 YANG TELAH TAMAT LATIHAN SISWAZAH DAN MENDAPAT PENDAFTARAN PENUH
133 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29 (PELATIH TAMAT DISEMBER 2018 - FASA 1) BERKUAT KUASA MULAI 04 NOVEMBER 2019
134 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29/U32 (KUP) BERKUAT KUASA MULAI 04 NOVEMBER 2019
135 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN / PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN (BUKAN PAKAR) GRED UD41 - UD54 BILANGAN 4 TAHUN 2019
136 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU JURUTEKNIK PERUBATAN (PROSTETIK/ ORTOTIK) GRED U19 YANG BERKUAT KUASA 4 NOVEMBER 2019
137 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL.6/2019
138 Semakan Keputusan Pelantikan dan Penempatan Pegawai Perubatan Gred UD41 Bilangan 2 Tahun 2019 (Lantikan Kontrak 5 Disember 2016 dan 20 Februari 2017)
139 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PENOLONG PEGAWAI PENYELIDIK GRED Q29 YANG BERKUAT KUASA 14 OKTOBER 2019
140 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PENYELIA ASRAMA GRED N19 YANG BERKUAT KUASA 14 OKTOBER 2019
141 SEMAKAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19/U24 BERKUAT KUASA 21 OKTOBER 2019
142 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41/UG44/UG48/UG52/UG54 (BUKAN PAKAR) BIL. 3 TAHUN 2019
143 SEMAKAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURU XRAY TERAPI GRED U 29 BERKUATKUASA 1 OKTOBER 2019 (SELASA)
144 SEMAKAN PENEMPATAN PELATIH JURU XRAY TERAPI GRED U 29 (TAMAT JUN 2019) BERKUATKUASA 1 OKTOBER 2019 (SELASA)
145 SEMAKAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURU XRAY DIAGNOSTIK GRED U 29 BERKUATKUASA 1 OKTOBER 2019 (SELASA)
146 SEMAKAN PENEMPATAN PELATIH JURU XRAY DIAGNOSTIK GRED U29 (TAMAT JUN 2019) BERKUATKUASA 1 OKTOBER 2019 (SELASA)
147 PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29, BERKUAT KUASA 1 OKTOBER 2019
148 PERTUKARAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29, BERKUAT KUASA 1 OKTOBER 2019
149 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41/UF44/UF48/UF52/UF54 BIL. 2 TAHUN 2019
150 SEMAKAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK YANG TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BIL 5/2019
151 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 BERKUAT KUASA 17 SEPTEMBER 2019
152 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 LANTIKAN KONTRAK BIL. 1 TAHUN 2017 - 9 JANUARI 2017
153 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURURAWAT GREDU29/U32(KUP) BERKUAT KUASA 26 OGOS 2019
154 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN DAN RAYUAN PENEMPATAN / PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN (BUKAN PAKAR) GRED UD41 - UD54 BILANGAN 3 TAHUN 2019
155 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU JURURAWAT GRED U29 BERKUAT KUASA 26 OGOS 2019
156 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL.2 TAHUN 2017 - 24 JULAI 2017
157 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL. 4 TAHUN 2019
158 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN GRED N19 BERKUAT KUASA 1 JULAI 2019 (ISNIN)
159 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU OPERASI GRED N11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 15 JULAI 2019 (ISNIN)
160 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 BERKUAT KUASA 01 JULAI 2019
161 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BAGI PEGAWAI FARMASI LANTIKAN KONTRAK BIL 4/2019
162 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK 5 DISEMBER 2016 (KOHORT PERTAMA)
163 SEMAKAN STATUS PELANTIKAN BAGI PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK 5 DISEMBER 2016 (KOHORT PERTAMA)
164 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU-X RAY (TERAPI) GRED U29/U32/U36 KE GRED U42 BERKUAT KUASA PADA 10 JUN 2019 (ISNIN)
165 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURU-X RAY (DIAGNOSTIK) GRED U41 DAN U42 BERKUAT KUASA PADA 10 JUN 2019 (ISNIN)
166 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU-X RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29/U32/U36 KE GRED U42 BERKUAT KUASA PADA 10 JUN 2019 (ISNIN)
167 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (TAMAT DISEMBER 2017) KUATKUASA PADA 01 JULAI 2019 (ISNIN)
168 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN/ PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN (BUKAN PAKAR) BIL 2/2019
169 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2017) BERKUAT KUASA PADA 1 JULAI 2019 (ISNIN)
170 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 1 JULAI 2019 (ISNIN)
171 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PENOLONG PEGAWAI SAINS GRED C29 YANG BERKUAT KUASA 10 JUN 2019
172 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKANAN GRED C29 YANG BERKUAT KUASA 10 JUN 2019
173 SEMAKAN URUSAN PENEMPATAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM (PKA) TAMAT DISEMBER 2017 BERKUATKUASA 10 JUN 2019 (ISNIN)
174 SEMAKAN URUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 BERKUATKUASA 10 JUN 2019 (ISNIN)
175 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PENOLONG PEGAWAI PSIKOLOGI GRED S29 YANG BERKUAT KUASA 10 JUN 2019
176 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN DAN RAYUAN PENEMPATAN / PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN (BUKAN PAKAR) GRED UD41 - UD54 BILANGAN 2 TAHUN 2019
177 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURURAWAT GRED U29/U32(KUP) BERKUAT KUASA 13 MEI 2019
178 SEMAKAN RAYUAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK YANG TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BIL 3/2019
179 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU JAWATAN JURURAWAT GRED U29 BERKUATKUASA 13 MEI 2019
180 SEMAKAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK YANG TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BIL 3/2019
181 SEMAKAN KEPUTUSAN STATUS PELANTIKAN DAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (LANTIKAN KONTRAK) BIL 1/2017 - 17 APRIL 2017
182 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 BAGI SEMENANJUNG MALAYSIA BERKUAT KUASA 29 APRIL 2019
183 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 BAGI SABAH, SARAWAK/LABUAN BERKUAT KUASA 29 APRIL 2019
184 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT PERTUKARAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI BIL 1 TAHUN 2019
185 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (KONTRAK) BIL. 2 TAHUN 2019
186 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT PERTUKARAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI PERGIGIAN BIL 1_2019
187 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19 (YANG DISOKONG KETUA JABATAN DENGAN PENGGANTI KEMUDIAN) BERKUAT KUASA 18/3/2019
188 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURUTEKNOLOGI MAMAL PERUBATAN GRED U29 BERKUAT KUASA 25 MAC 2019.
189 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 KELUARAN DISEMBER 2018 BERKUAT KUASA 25 MAC 2019
190 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (KONTRAK) BIL. 2 TAHUN 2019
191 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 (PELATIH TAMAT LATIHAN DISEMBER 2018) BERKUAT KUASA PADA 25 MAC 2019 (ISNIN)
192 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 25 MAC 2019 (ISNIN)
193 Urusan penempatan calon lantikan baru bagi jawatan Pemandu Kenderaan Gred H11 berkuat kuasa pada 01 April 2019
194 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (TAMAT LATIHAN JUN 2017) BERKUAT KUASA PADA 18 MAC 2019 (ISNIN)
195 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41-UD54 (BUKAN PAKAR) BILANGAN 1 TAHUN 2019
196 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 (TAMAT JUN 2017) BERKUAT KUASA PADA 05 MAC 2019 (SELASA)
197 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 BERKUAT KUASA PADA 05 MAC 2019 (SELASA)
198 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (KONTRAK) BIL. 1 TAHUN 2019
199 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U29/U32/U36 KE GRED U42 BERKUAT KUASA PADA 07 FEBRUARI 2019 (KHAMIS)
200 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (KONTRAK) BIL. 1 TAHUN 2019
201 Urusan penempatan calon lantikan baru bagi jawatan Pembantu Operasi Gred N11 berkuat kuasa pada 11 Februari 2019
202 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29/U32/U36 KE GRED U42 BERKUAT KUASA PADA 24 JANUARI 2019 (KHAMIS)
203 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U41 DAN U42 BERKUAT KUASA PADA 24 JANUARI 2019 (KHAMIS)
204 Penempatan Calon Lantikan Baharu Bagi Jawatan Pembantu Penyediaan Makanan Gred N19 Kementerian Kesihatan Malaysia Berkuat Kuasa 28 Januari 2019 (Isnin)
205 Penempatan Calon Lantikan Baharu Bagi Jawatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19 Berkuat Kuasa 28 Januari 2019 (Isnin)
206 KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PENEMPATAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41-UD54 (BUKAN PAKAR) BIL.6/2018
207 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN (BUKAN PAKAR) DI KKM BIL 4/218
208 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI BIL. 4/2018
209 Urusan penempatan calon lantikan baru bagi jawatan Penolong Pegawai Tadbir (Rekod Perubatan) Gred N29 berkuat kuasa pada 14 Januari 2019
210 KEPUTUSAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (LANTIKAN KONTRAK BIL 1/2016 - 5 DISEMBER 2016) YANG DILANTIK TETAP
211 SEMAKAN KEPUTUSAN STATUS PELANTIKAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (LANTIKAN KONTRAK) BIL 1/2016 - 5 DISEMBER 2016
212 URUSAN PENEMPATAN CALON LANTIKAN BARU BAGI JAWATAN PEMBANTU AWAM GRED H11 BERKUATKUASA PADA 7 JANUARI 2019 (ISNIN)
213 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN KHIDMAT WAJIB BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL 6/2018
214 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN KHIDMAT WAJIB BAGI PEGAWAI FARMASI GREF UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL 6/2018
215 Urusan penempatan calon lantikan baru bagi jawatan Pemandu Kenderaan Gred H11 berkuat kuasa pada 26 November 2018
216 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (TAMAT JUN 2017) BERKUAT KUASA PADA 05 NOVEMBER 2018 (ISNIN)
217 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 05 NOVEMBER 2018 (ISNIN)
218 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL 5/2018
219 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI PERGIGIAN (BUKAN PAKAR) GRED UG41 - UG54 BIL 3/2018
220 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL 5/2018
221 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURURAWAT GRED U29/U32(KUP) BERKUATKUASA 8 OKTOBER 2018
222 Keputusan Permohonan Pertukaran Penempatan Pegawai Perubatan Gred UD41-UD54 (Bukan Pakar) Bilangan 5 Tahun 2018
223 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 15 OKTOBER 2018 (ISNIN)
224 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 15 OKTOBER 2018 (ISNIN)
225 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U29 (LANTIKAN BARU SPA) BERKUAT KUASA PADA 15 OKTOBER 2018 (ISNIN)
226 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY (DAIGNOSTIK) GRED U29 (LANTIKAN BARU SPA) BERKUAT KUASA PADA 15 OKTOBER 2018 (ISNIN)
227 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41-UF54 BIL. 3/2018
228 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH KELUARAN JUN 2018 JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 BERKUAT KUASA 24 SEPTEMBER 2018 (ISNIN)
229 SEMAKAN PERTUKARAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 BERKUAT KUASA 24 SEPTEMBER 2018 (ISNIN)
230 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN DARI GRED U29 KE GRED U32 BERKUAT KUASA 18 SEPTEMBER 2018 (ISNIN)
231 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U32 BERKUAT KUASA 18 SEPTEMBER 2018 (SELASA)
232 Urusan penempatan calon lantikan baru bagi jawatan Pembantu Penyediaan Makanan Gred N19 berkuat kuasa pada 3 September 2018
233 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U44 KE U48 BERKUAT KUASA PADA 27 OGOS 2018 (ISNIN)
234 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U44 KE U48 BERKUAT KUASA PADA 27 OGOS 2018 (ISNIN)
235 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U41/U42 KE GRED U44 BERKUAT KUASA PADA 13 OGOS 2018 (ISNIN)
236 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U41/U42 KE GRED U44 BERKUAT KUASA PADA 13 OGOS 2018 (ISNIN)
237 SENARAI PENEMPATAN PERTUKARAN JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19 BERKUAT KUASA 27 OGOS 2018
238 Semakan Keputusan Permohonan Pertukaran Pegawai Perubatan (Bukan Pakar) Gred UD41 - UD54 Bilangan 4 Tahun 2018
239 Urusan penempatan calon lantikan baru bagi jawatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19 berkuat kuasa pada 13 Ogos 2018
240 Semakan Keputusan Rayuan Penempatan Tamat Latihan Siswazah (Khidmat Wajib) bagi Pegawai Farmasi Gred UF41 (Lantikan Kontrak) Bil 4/2018
241 Semakan Keputusan Rayuan Penempatan Tamat Latihan Siswazah (Khidmat Wajib) bagi Pegawai Farmasi Gred UF41 (Lantikan Tetap) Bil 5/2018
242 Urusan penempatan calon lantikan baru bagi jawatan Pemandu Kenderaan Gred H11 berkuat kuasa pada 13 Ogos 2018
243 Urusan penempatan calon lantikan baru bagi jawatan Penolong Pegawai Tadbir (Rekod Perubatan) Gred N29 berkuat kuasa pada 13 Ogos 2018
244 Semakan Keputusan Penempatan Tamat Latihan Siswazah (Khidmat Wajib) bagi Pegawai Farmasi Gred UF41 (Lantikan Kontrak) Bil 4/2018
245 Semakan Keputusan Penempatan Tamat Latihan Siswazah (Khidmat Wajib) bagi Pegawai Farmasi Gred UF41 (Lantikan Tetap) Bil 5/2018
246 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 KE U32 BERKUAT KUASA PADA 16 JULAI 2018 (ISNIN)
247 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U32 BERKUAT KUASA PADA 16 JULAI 2018 (ISNIN)
248 URUSAN PENEMPATAN CALON LANTIKAN BARU BAGI JAWATAN PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 BERKUATKUASA PADA 1 OGOS 2018 (RABU)
249 Semakan Keputusan Permohonan Pertukaran Sendiri Bagi Pegawai Pergigian (Bukan Pakar) dan Pegawai Pergigian Dalam Pewartaan Pelbagai Gred Bil.2/2018
250 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMBANTU AWAM GRED H11 BERKUAT KUASA PADA 02 JULAI 2018
251 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41-UF54 BIL. 2/2018
252 Semakan Keputusan Permohonan Pertukaran Pegawai Perubatan Gred UD41 - UD54 Bilangan 3/2018
253 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI GRED U41 (LANTIKAN TETAP) BIL 4/2018
254 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI GRED U41 (LANTIKAN KONTRAK) BIL 3/2018
255 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI GRED U41 (LANTIKAN TETAP) BIL 4/2018
256 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI GRED U41 (LANTIKAN KONTRAK) BIL 3/2018
257 SEMAKAN PENEMPATAN JAWATAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 LANTIKAN BAHARU (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2016) BERKUAT KUASA 04 JUN 2018
258 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURURAWAT GRED U29 (PELATIH TAMAT LATIHAN JUN 2017) BERKUAT KUASA 4 JUN 2018
259 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURURAWAT GRED U29/U32(KUP) BERKUATKUASA 4 JUN 2018
260 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMBANTU OPERASI GRED N11 BERKUAT KUASA PADA 28 MEI 2018
261 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U41 DAN U42 BERKUAT KUASA PADA 21 MEI 2018
262 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U41 DAN U42 BERKUAT KUASA PADA 21 MEI 2018
263 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U41 (LANTIKAN BARU SPA) BERKUAT KUASA PADA 21 MEI 2018
264 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U41 (LANTIKAN BARU SPA) BERKUAT KUASA PADA 21 MEI 2018
265 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (PELATIH TAMAT LATIHAN DISEMBER 2016) BERKUAT KUASA PADA 21 MEI 2018
266 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 21 MEI 2018
267 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 (PELATIH TAMAT LATIHAN DISEMBER 2016) BERKUAT KUASA PADA 21 MEI 2018
268 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 BERKUAT KUASA PADA 21 MEI 2018
269 SEMAKAN PENEMPATAN JAWATAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 LANTIKAN BAHARU (TAMAT LATIHAN JUN 2016) BERKUAT KUASA 14 MEI 2018
270 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U32 KE GRED U36 BERKUAT KUASA PADA 02 MEI 2018
271 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U36 BERKUAT KUASA PADA 02 MEI 2018
272 Urusan Penempatan Calon Lantikan Baru Bagi Jawatan Pembantu Perawatan Kesihatan Gred U11 Berkuat Kuasa Pada 2 Mei 2018
273 Keputusan Permohonan Pertukaran Pegawai Perubatan (Bukan Pakar) Gred UD41 - UD54 Bilangan 2/2018
274 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (KONTRAK) YANG TELAH TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BIL 2/2018
275 Semakan Keputusan Permohonan Pertukaran Penempatan Pegawai Pergigian (Bukan Pakar) Pelbagai Gred Bil 1/2018
276 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (KONTRAK) YANG TELAH TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BIL 2/2018
277 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (TETAP) TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BIL 3/2018
278 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2016) BERKUAT KUASA PADA 16 APRIL 2018 (ISNIN)
279 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 16 APRIL 2018 (ISNIN)
280 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI PELBAGAI GRED BIL 1/2018
281 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURURAWAT GRED U29/U32 (KUP) BERKUAT KUASA MULAI 19 MAC 2018
282 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U29 LANTIKAN BARU (PELATIH TAMAT LATIHAN) BERKUAT KUASA PADA 19 MAC 2018 (ISNIN)
283 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 19 MAC 2018 (ISNIN)
284 PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 KUAT KUASA 12 MAC 2018
285 PERTUKARAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 BERKUAT KUASA 12 MAC 2018
286 PENEMPATAN PERTUKARAN JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19 BERKUAT KUASA 5 MAC 2018
287 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U32 BERKUAT KUASA PADA 26 FEBRUARI 2018 (ISNIN)
288 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 KE U32 BERKUAT KUASA 26 FEBRUARI 2018 (ISNIN)
289 Keputusan Permohonan Pertukaran Pegawai Perubatan (Bukan Pakar) Gred UD41-UD44 Bilangan 1/2018
290 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (LANTIKAN KONTRAK) BIL 1/2018
291 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (LANTIKAN KONTRAK) BIL 1/2018
292 Semakan Keputusan RAYUAN Permohonan Penempatan Pegawai Farmasi Gred UF41 Tamat Latihan Siswazah (FRP) Bil 1/2018
293 KEPUTUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN (BUKAN PAKAR) GRED UD44 & UD41 BIL. 6/2017 (DISEMBER 2017)
294 Semakan Keputusan Permohonan Pertukaran Penempatan Pegawai Pergigian (Bukan Pakar) Bil 4/2017
295 Semakan Keputusan Permohonan Pertukaran Penempatan Pegawai Farmasi Pelbagai Gred Bil 4/2017
296 Semakan Keputusan Penempatan Pegawai Farmasi Gred UF41 Tamat Latihan Siswazah (FRP) Bil 1/2018
297 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29/U32/U36 KE GRED U42 BERKUAT KUASA PADA 08 JANUARI 2018 (ISNIN)
298 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U41/U42 KE GRED U44 BERKUAT KUASA PADA 02 JANUARI 2018 (SELASA)
299 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U41 DAN U42 BERKUAT KUASA PADA 08 JANUARI 2018 (ISNIN)
300 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U32 KE GRED U36 BERKUAT KUASA PADA 08 JANUARI 2018 (ISNIN)
301 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DAIGNOSTIK) GRED U36 BERKUAT KUASA PADA 08 JANUARI 2018 (ISNIN)
302 URUSAN PENEMPATAN CALON LANTIKAN BARU BAGI JAWATAN PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 BERKUAT KUASA PADA 2 JANUARI 2018
303 Urusan penempatan calon lantikan baru bagi jawatan Pembantu Operasi Gred N11 berkuat kuasa pada 18 Disember 2017
304 Semakan Keputusan Permohonan Pertukaran Penempatan Pegawai Pergigian (Bukan Pakar) Pelbagai Gred Yang Diperakukan Dalam Mesyuarat Jawatankuasa Bil. 3/2017
305 Semakan Keputusan Rayuan Penempatan Tamat Latihan Siswazah Pegawai Farmasi Gred UF41 (FRP) Bil 6/2017
306 SEMAKAN PENEMPATAN JAWATAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 LANTIKAN BAHARU (TAMAT LATIHAN JUN 2016) BERKUAT KUASA 06 NOVEMBER 2017
307 SEMAKAN PENEMPATAN JAWATAN JURURAWAT GRED U29 LANTIKAN BAHARU (TAJAAN KKM) BERKUAT KUASA 13 NOVEMBER 2017 (TAMAT LATIHAN JUN 2017-PELANTIKAN BAGI KUMPULAN KEDUA)
308 SEMAKAN PENEMPATAN PELATIH PEMBANTU KESIHATAN AWAM KESIHATAN GRED U19 (TAMAT LATIHAN JUN 2016) BERKUATKUASA 6 NOVEMBER 2017 (ISNIN)
309 Semakan Keputusan Penempatan Tamat Latihan Siswazah Pegawai Farmasi Gred UF41 (FRP) Bil 6/2017
310 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PEGAWAI FARMASI PELBAGAI GRED YANG DILULUSKAN DALAM MESYUARAT JAWATANKUASA BIL.3/2017 (SEP 2017)
311 Semakan Keputusan Penempatan Pegawai Perubatan Gred UD41/UD44 dan Tamat Latihan Siswazah Gred UD41 Bilangan 5 Tahun 2017 - September
312 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U32 KE U36 BERKUAT KUASA PADA 09 OKTOBER 2017
313 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19 BERKUAT KUASA PADA 25 SEPTEMBER 2017
314 KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH BILANGAN 5 TAHUN 2017
315 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 BERKUAT KUASA 2 OKTOBER 2017
316 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 BERKUAT KUASA 2 OKTOBER 2017
317 SENARAI KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 BIL 5/2017
318 SENARAI PENEMPATAN PERTUKARAN JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19 BERKUAT KUASA PADA 11 SEPTEMBER 2017
319 SENARAI PERTUKARAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29/U32 (KUP) BERKUAT KUASA 4 SEPTEMBER 2017 (ISNIN)
320 SENARAI PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 BERKUAT KUASA 4 SEPTEMBER 2017 (ISNIN)
321 SEMAKAN PENEMPATAN PELATIH PEMBANTU KESIHATAN AWAM KESIHATAN GRED U19 (TAMAT LATIHAN JUN 2016) BERKUATKUASA PADA 07 OGOS 2017 (ISNIN) 13-07-2017
322 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN BAGI PEMBANTU AWAM GRED H11 BERKUATKUASA 14 OGOS 2017 13-07-2017
323 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 (LANTIKAN BARU SPA) BERKUAT KUASA PADA 04 SEPTEMBER 2017 (ISNIN)
324 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 04 SEPTEMBER 2017 (ISNIN)
325 KEPUTUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN (BUKAN PAKAR) GRED UD44 & UD41 BILANGAN 4 TAHUN 2017 (JULAI 2017) 25-07-2017
326 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURU-X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U36 BERKUATKUASA 07 OGOS 2017 (ISNIN) 18-07-2017
327 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU-XRAY (DIAGNOSTIK) GRED U32 KE GRED U36 BERKUATKUASA 07 OGOS 2017 (ISNIN) 18-07-2017
Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia 2020. LOGIN UNTUK PENTADBIR.