BIL SEMAKAN
1   SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA GRED U36 BERKUAT KUASA PADA 05 NOVEMBER 2018 (ISNIN)
2   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (TAMAT JUN 2017) BERKUAT KUASA PADA 05 NOVEMBER 2018 (ISNIN)
3   SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 05 NOVEMBER 2018 (ISNIN)
4   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH JURUTERAPI PERGIGIAN GRED U29 (TAMAT LATIHAN JUN 2018) BERKUAT KUASA PADA 05 NOVEMBER 2018 (ISNIN)
5   SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURUTERAPI PERGIGIAN GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 05 NOVEMBER 2018 (ISNIN)
6   SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL 5/2018
7   SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI PERGIGIAN (BUKAN PAKAR) GRED UG41 - UG54 BIL 3/2018
8   SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29, BERKUAT KUASA 29 OKTOBER 2018 (ISNIN)
9   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL 5/2018
10   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29 KELUARAN JUN 2018 BERKUAT KUASA 29 OKTOBER 2018 (ISNIN)
11   SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURURAWAT GRED U29/U32(KUP) BERKUATKUASA 8 OKTOBER 2018
12   Keputusan Permohonan Pertukaran Penempatan Pegawai Perubatan Gred UD41-UD54 (Bukan Pakar) Bilangan 5 Tahun 2018
13   SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 15 OKTOBER 2018 (ISNIN)
14   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY (DAIGNOSTIK) GRED U29 (LANTIKAN BARU SPA) BERKUAT KUASA PADA 15 OKTOBER 2018 (ISNIN)
15   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U29 (LANTIKAN BARU SPA) BERKUAT KUASA PADA 15 OKTOBER 2018 (ISNIN)
Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia 2017. LOGIN UNTUK PENTADBIR.