BIL SEMAKAN
1   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2019) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 1 APRIL 2020 (RABU)
2   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 1 APRIL 2020 (2020)
3   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41-UD54 BILANGAN 1 TAHUN 2020
4   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2019 / BUKAN TAJAAN KKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 24 MAC 2020 (SELASA)
5   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 24 MAC 2020 (SELASA)
6   SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SEMULA PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK TAHUN 2016 DAN 2017 BILANGAN 1 TAHUN 2020
7   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SEMULA PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK TAHUN 2016 DAN 2017 BILANGAN 1 TAHUN 2020
8   SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41/UF44/UF48/UF52/UF54 BIL. 1 TAHUN 2020
9   SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK 5 DISEMBER 2016 DAN 20 FEBRUARI 2017
10   SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41/UG44/UG48/UG52/UG54 BIL. 1 TAHUN 2020
11   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (TAMAT LATIHAN JUN 2018) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 13 JANUARI 2020 (ISNIN)
12   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUPULIH FISIOTERAPI GRED U29 (TAMAT LATIHAN JUN 2018) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 13 JANUARI 2020 (ISNIN)
13   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 (TAMAT LATIHAN JUN 2018) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 13 JANUARI 2020 (ISNIN)
14   SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (PENEMPATAN KHIDMAT WAJIB) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL 1 TAHUN 2020
15   SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN DAN RAYUAN PENEMPATAN / PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN (BUKAN PAKAR) GRED UD41 - UD54 BILANGAN 6 TAHUN 2019
Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia 2017. LOGIN UNTUK PENTADBIR.