BIL SEMAKAN
1   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURURAWAT GRED U29 (PELATIH TAMAT LATIHAN JUN 2017) BERKUAT KUASA 4 JUN 2018
2   SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURURAWAT GRED U29/U32(KUP) BERKUATKUASA 4 JUN 2018
3   SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U41 DAN U42 BERKUAT KUASA PADA 21 MEI 2018
4   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMBANTU OPERASI GRED N11 BERKUAT KUASA PADA 28 MEI 2018
5   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U41 (LANTIKAN BARU SPA) BERKUAT KUASA PADA 21 MEI 2018
6   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U41 (LANTIKAN BARU SPA) BERKUAT KUASA PADA 21 MEI 2018
7   SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U41 DAN U42 BERKUAT KUASA PADA 21 MEI 2018
8   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURUPULIH PERUBATAN (FISIOTERAPI) GRED U38 KE U40 BERKUAT KUASA PADA 14 MEI 2018
9   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 (BAKI PELATIH TAMAT LATIHAN DISEMBER 2016) BERKUAT KUASA PADA 04 JUN 2018
10   SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 BERKUAT KUASA PADA 04 JUN 2018
11   SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 BERKUAT KUASA PADA 21 MEI 2018
12   SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 21 MEI 2018
13   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (PELATIH TAMAT LATIHAN DISEMBER 2016) BERKUAT KUASA PADA 21 MEI 2018
14   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 (PELATIH TAMAT LATIHAN DISEMBER 2016) BERKUAT KUASA PADA 21 MEI 2018
15   SEMAKAN PENEMPATAN JAWATAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 LANTIKAN BAHARU (TAMAT LATIHAN JUN 2016) BERKUAT KUASA 14 MEI 2018
Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia 2017. LOGIN UNTUK PENTADBIR.