BIL SEMAKAN
1   Urusan penempatan calon lantikan baru bagi jawatan Pembantu Operasi Gred N11 berkuat kuasa pada 11 Februari 2019
2   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U41 DAN U42 BERKUAT KUASA PADA 24 JANUARI 2019 (KHAMIS)
3   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29/U32/U36 KE GRED U42 BERKUAT KUASA PADA 24 JANUARI 2019 (KHAMIS)
4   Penempatan Calon Lantikan Baharu Bagi Jawatan Pembantu Penyediaan Makanan Gred N19 Kementerian Kesihatan Malaysia Berkuat Kuasa 28 Januari 2019 (Isnin)
5   Penempatan Calon Lantikan Baharu Bagi Jawatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19 Berkuat Kuasa 28 Januari 2019 (Isnin)
6   KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PENEMPATAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41-UD54 (BUKAN PAKAR) BIL.6/2018
7   SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN (BUKAN PAKAR) DI KKM BIL 4/218
8   SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI BIL. 4/2018
9   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA U32 KE GRED U36 BERKUAT KUASA PADA 24 DISEMBER 2018 (ISNIN)
10   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURUPULIH PERUBATAN FISIOTERAPI GRED U32 KE GRED U36 BERKUAT KUASA PADA 24 DISEMBER 2018 (ISNIN)
11   Urusan penempatan calon lantikan baru bagi jawatan Penolong Pegawai Tadbir (Rekod Perubatan) Gred N29 berkuat kuasa pada 14 Januari 2019
12   KEPUTUSAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (LANTIKAN KONTRAK BIL 1/2016 - 5 DISEMBER 2016) YANG DILANTIK TETAP
13   SEMAKAN KEPUTUSAN STATUS PELANTIKAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (LANTIKAN KONTRAK) BIL 1/2016 - 5 DISEMBER 2016
14   URUSAN PENEMPATAN CALON LANTIKAN BARU BAGI JAWATAN PEMBANTU AWAM GRED H11 BERKUATKUASA PADA 7 JANUARI 2019 (ISNIN)
15   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURUPULIH PERUBATAN FISIOTERAPI GRED U38 KE U40 BERKUAT KUASA PADA 29 NOVEMBER 2018 (KHAMIS)
Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia 2017. LOGIN UNTUK PENTADBIR.