BIL SEMAKAN
1   PELANTIKAN KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 SECARA ONE-OFF BERIKUTAN PENULARAN WABAK COVID-19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
2   SEMAKAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 LANTIKAN KONTRAK BERKUAT KUASA 6 APRIL 2020 (BUKAN TAJAAN KKM)
3   SEMAKAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 LANTIKAN KONTRAK BERKUAT KUASA 04 MEI 2020 (BUKAN TAJAAN KKM)
4   PELANTIKAN KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 SECARA ONE-OFF BERIKUTAN PENULARAN WABAK COVID-19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
5   SEMAKAN PENEMPATAN BAGI LANTIKAN KONTRAK/TETAP PEN PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (TAMAT LATIHAN DIS 2019) KUAT KUASA 23 APRIL 2020
6   SEMAKAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN JURURAWAT KONTRAK BAGI PESARA/ SWASTA BERKUAT KUASA 23 APRIL 2020
7   SEMAKAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN JURURAWAT KONTRAK BAGI PESARA BERKUAT KUASA 16 APRIL 2020
8   SEMAKAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN JURURAWAT KONTRAK BAGI PESARA/ SEKTOR SWASTA BERKUAT KUASA 7 APRIL 2020
9   SEMAKAN PENEMPATAN BAGI LANTIKAN KONTRAK/TETAP PPP GRED U29 (TAMAT LATIHAN JUN 2019) KUATKUASA 02 APRIL 2020
10   SEMAKAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN JURURAWAT GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 2 APRIL 2020 (PELATIH TAMAT JUN DAN DISEMBER 2019)
11   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN BAGI PELANTIKAN TETAP JURURAWAT GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 30 MAC 2020
12   SEMAKAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 LANTIKAN KONTRAK BERKUAT KUASA 2 APRIL 2020 (TAMAT DISEMBER 2018
13   SEMAKAN PENEMPATAN BAGI LANTIKAN KONTRAK/TETAP PPP GRED U29 (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2018) KUATKUASA 31 MAC 2020
14   SEMAKAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN JURURAWAT GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 1 APRIL 2020
15   SEMAKAN PENEMPATAN JURURAWAT GRED U29 LANTIKAN KONTRAK BERKUAT KUASA 24 MAC 2020
Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia 2017. LOGIN UNTUK PENTADBIR.