BIL SEMAKAN
1   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL.1 TAHUN 2020
2   SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SEMULA PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 TAMAT LATIHAN SISWAZAH & MENDAPAT PENDAFTARAN PENUH LANTIKAN 5.12.2016, 20.2.2017, 15.5.2017 DAN 17.7.2017 BIL.3 & 4 TAHUN 2019
3   SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41/UF44/UF48/UF52/UF54 BIL. 4 TAHUN 2019
4   SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 LANTIKAN KONTRAK BIL. 2 TAHUN 2017 - 22 MEI 2017
5   Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Lantikan 17 Julai 2017 - Bil.4/2019
6   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMBANTU PEMBANTU PENYEDIAAN MAKANAN GRED N19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 06 JANUARI 2020 (ISNIN)
7   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SECARA KONTRAK PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (TAMAT LATIHAN JUN 2018) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA KUATKUASA 03 FEBRUARI 2020 (ISNIN)
8   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 13 JANUARI 2020 (ISNIN)
9   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURUPULIH FISIOTERAPI GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 13 JANUARI 2020 (ISNIN)
10   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA MULAI 13 JANUARI 2020 (ISNIN)
11   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA GRED U29 (TAMAT LATIHAN JUN 2018) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 13 JANUARI 2020 (ISNIN)
12   Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Lantikan 5 Disember 2016, 20 Februari 2017, 15 Mei 2017 dan 17 Julai 2017 - Bil.3/2019
13   SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41/UG44/UG48/UG52/UG54 (BUKAN PAKAR) BIL. 4 TAHUN 2019
14   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMANDU KENDERAAN GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 15 JANUARI 2020 (RABU)
15   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA MULAI 13 JANUARI 2020 (ISNIN)
Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia 2017. LOGIN UNTUK PENTADBIR.