BIL SEMAKAN
1   SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN KHIDMAT WAJIB BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL 6/2018
2   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN KHIDMAT WAJIB BAGI PEGAWAI FARMASI GREF UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL 6/2018
3   Urusan penempatan calon lantikan baru bagi jawatan Pemandu Kenderaan Gred H11 berkuat kuasa pada 26 November 2018
4   SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA GRED U36 BERKUAT KUASA PADA 05 NOVEMBER 2018 (ISNIN)
5   SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURUPULIH PERUBATAN FISIOTERAPI GRED U36 BERKUAT KUASA PADA 05 NOVEMBER 2018 (ISNIN)
6   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURUPULIH PERUBATAN FISIOTERAPI GRED U32 KE U36 BERKUAT KUASA PADA 05 NOVEMBER 2018 (ISNIN)
7   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA GRED U32 KE U36 BERKUAT KUASA PADA 05 NOVEMBER 2018 (ISNIN)
8   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (TAMAT JUN 2017) BERKUAT KUASA PADA 05 NOVEMBER 2018 (ISNIN)
9   SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURUTERAPI PERGIGIAN GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 05 NOVEMBER 2018 (ISNIN)
10   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH JURUTERAPI PERGIGIAN GRED U29 (TAMAT LATIHAN JUN 2018) BERKUAT KUASA PADA 05 NOVEMBER 2018 (ISNIN)
11   SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 05 NOVEMBER 2018 (ISNIN)
12   SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL 5/2018
13   SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI PERGIGIAN (BUKAN PAKAR) GRED UG41 - UG54 BIL 3/2018
14   SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29, BERKUAT KUASA 29 OKTOBER 2018 (ISNIN)
15   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL 5/2018
Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia 2017. LOGIN UNTUK PENTADBIR.