BIL SEMAKAN
1   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PENOLONG PEGAWAI PENYELIDIK GRED Q29 YANG BERKUAT KUASA 14 OKTOBER 2019
2   SEMAKAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19/U24 BERKUAT KUASA 21 OKTOBER 2019
3   SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41/UG44/UG48/UG52/UG54 (BUKAN PAKAR) BIL. 3 TAHUN 2019
4   SEMAKAN PENEMPATAN PELATIH JURU XRAY DIAGNOSTIK GRED U29 (TAMAT JUN 2019) BERKUATKUASA 1 OKTOBER 2019 (SELASA)
5   SEMAKAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURU XRAY TERAPI GRED U 29 BERKUATKUASA 1 OKTOBER 2019 (SELASA)
6   SEMAKAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURU XRAY DIAGNOSTIK GRED U 29 BERKUATKUASA 1 OKTOBER 2019 (SELASA)
7   SEMAKAN PENEMPATAN PELATIH JURU XRAY TERAPI GRED U 29 (TAMAT JUN 2019) BERKUATKUASA 1 OKTOBER 2019 (SELASA)
8   PERTUKARAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29, BERKUAT KUASA 1 OKTOBER 2019
9   PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29, BERKUAT KUASA 1 OKTOBER 2019
10   SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41/UF44/UF48/UF52/UF54 BIL. 2 TAHUN 2019
11   SEMAKAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK YANG TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BIL 5/2019
12   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 BERKUAT KUASA 17 SEPTEMBER 2019
13   SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 LANTIKAN KONTRAK BIL. 1 TAHUN 2017 - 9 JANUARI 2017
14   SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURURAWAT GREDU29/U32(KUP) BERKUAT KUASA 26 OGOS 2019
15   SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN DAN RAYUAN PENEMPATAN / PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN (BUKAN PAKAR) GRED UD41 - UD54 BILANGAN 3 TAHUN 2019
Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia 2017. LOGIN UNTUK PENTADBIR.