BIL SEMAKAN
1   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL.2 TAHUN 2020
2   SEMAKAN PENEMPATAN JURURAWAT GRED U29 LANTIKAN KONTRAK BERKUAT KUASA 16 MAC 2020
3   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURURAWAT GRED U29/U32(KUP) BERKUAT KUASA 30 MAC 2020
4   KEPUTUSAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (LANTIKAN KONTRAK BIL 1/2018 - 15 JANUARI 2018) YANG DILANTIK TETAP
5   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19 KE GRED U24 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 24 MAC 2020
6   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U41 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 1 APRIL 2020 (RABU)
7   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 13 MEI 2020 (2020)
8   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29 (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2018) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 13 MEI 2020 (RABU)
9   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2019) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 1 APRIL 2020 (RABU)
10   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 1 APRIL 2020 (2020)
11   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41-UD54 BILANGAN 1 TAHUN 2020
12   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 24 MAC 2020 (SELASA)
13   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2019 / BUKAN TAJAAN KKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 24 MAC 2020 (SELASA)
14   SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SEMULA PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK TAHUN 2016 DAN 2017 BILANGAN 1 TAHUN 2020
15   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SEMULA PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK TAHUN 2016 DAN 2017 BILANGAN 1 TAHUN 2020
Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia 2017. LOGIN UNTUK PENTADBIR.