BIL SEMAKAN
1   SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 21 MEI 2018
2   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 (PELATIH TAMAT LATIHAN DISEMBER 2016) BERKUAT KUASA PADA 21 MEI 2018
3   SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 BERKUAT KUASA PADA 21 MEI 2018
4   SEMAKAN PENEMPATAN JAWATAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 LANTIKAN BAHARU (TAMAT LATIHAN JUN 2016) BERKUAT KUASA 14 MEI 2018
5   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U32 KE GRED U36 BERKUAT KUASA PADA 02 MEI 2018
6   SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U36 BERKUAT KUASA PADA 02 MEI 2018
7   Urusan penempatan calon lantikan baru bagi jawatan Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W19 berkuat kuasa pada 2 Mei 2018
8   Urusan Penempatan Calon Lantikan Baru Bagi Jawatan Pembantu Perawatan Kesihatan Gred U11 Berkuat Kuasa Pada 2 Mei 2018
9   Keputusan Permohonan Pertukaran Pegawai Perubatan (Bukan Pakar) Gred UD41 - UD54 Bilangan 2/2018
10   SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (KONTRAK) YANG TELAH TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BIL 2/2018
11   Semakan Keputusan Permohonan Pertukaran Penempatan Pegawai Pergigian (Bukan Pakar) Pelbagai Gred Bil 1/2018
12   SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (KONTRAK) YANG TELAH TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BIL 2/2018
13   SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (TETAP) TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BIL 3/2018
14   SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURUPULIH PERUBATAN (CARAKERJA) GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 16 APRIL 2018 (ISNIN)
15   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUPULIH PERUBATAN (CARAKERJA) GRED U29 (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2017) BERKUAT KUASA PADA 16 APRIL 2018 (ISNIN)
Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia 2017. LOGIN UNTUK PENTADBIR.