BIL SEMAKAN
1   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURUPULIH PERUBATAN (FISIOTERAPI) GRED U29 KE U32 BERKUAT KUASA PADA 18 SEPTEMBER 2017
2   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURUPULIH PERUBATAN (FISIOTERAPI) GRED U32 BERKUAT KUASA PADA 18 SEPTEMBER 2017
3   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURUPULIH PERUBATAN (CARAKERJA) GRED U29 KE U32 BERKUAT KUASA PADA 18 SEPTEMBER 2017
4   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURUPULIH PERUBATAN (CARAKERJA) GRED U32 BERKUAT KUASA PADA 18 SEPTEMBER 2017
5   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29 BERKUAT KUASA 4 SEPTEMBER 2017
6   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 04 SEPTEMBER 2017
7   SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURUPULIH PERUBATAN (FISIOTERAPI) GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 18 SEPTEMBER 2017
8   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUPULIH PERUBATAN (FISIOTERAPI) GRED U29 (LANTIKAN BARU SPA) BERKUAT KUASA PADA 18 SEPTEMBER 2017
9   SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURUPULIH PERUBATAN (CARAKERJA) GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 18 SEPTEMBER 2017
10   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUPULIH PERUBATAN (CARAKERJA) GRED U29 (LANTIKAN BARU SPA) BERKUAT KUASA PADA 18 SEPTEMBER 2017
11   SENARAI KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 BIL 5/2017
12   SENARAI PENEMPATAN PERTUKARAN JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19 BERKUAT KUASA PADA 11 SEPTEMBER 2017
13   SENARAI PERTUKARAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29/U32 (KUP) BERKUAT KUASA 4 SEPTEMBER 2017 (ISNIN)
14   SENARAI PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 BERKUAT KUASA 4 SEPTEMBER 2017 (ISNIN)
15   SEMAKAN PENEMPATAN PELATIH PEMBANTU KESIHATAN AWAM KESIHATAN GRED U19 (TAMAT LATIHAN JUN 2016) BERKUATKUASA PADA 07 OGOS 2017 (ISNIN) 13-07-2017
Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia 2017. LOGIN UNTUK PENTADBIR.