BIL SEMAKAN
1   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2016) BERKUAT KUASA PADA 16 APRIL 2018 (ISNIN)
2   SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 16 APRIL 2018 (ISNIN)
3   SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI PELBAGAI GRED BIL 1/2018
4   PENEMPATAN PELATIH PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29 KELUARAN DISEMBER 2017 BERKUAT KUASA 19 MAC 2018
5   PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29 BERKUAT KUASA 19 MAC 2018
6   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURURAWAT GRED U29/U32 (KUP) BERKUAT KUASA MULAI 19 MAC 2018
7   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U29 LANTIKAN BARU (PELATIH TAMAT LATIHAN) BERKUAT KUASA PADA 19 MAC 2018 (ISNIN)
8   SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 19 MAC 2018 (ISNIN)
9   PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 KUAT KUASA 12 MAC 2018
10   PERTUKARAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 BERKUAT KUASA 12 MAC 2018
11   PENEMPATAN PERTUKARAN JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19 BERKUAT KUASA 5 MAC 2018
12   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U32 BERKUAT KUASA PADA 26 FEBRUARI 2018 (ISNIN)
13   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 KE U32 BERKUAT KUASA 26 FEBRUARI 2018 (ISNIN)
14   Keputusan Permohonan Pertukaran Pegawai Perubatan (Bukan Pakar) Gred UD41-UD44 Bilangan 1/2018
15   SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (LANTIKAN KONTRAK) BIL 1/2018
Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia 2017. LOGIN UNTUK PENTADBIR.