BIL SEMAKAN
1   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 KE U32 BERKUAT KUASA PADA 16 JULAI 2018 (ISNIN)
2   SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U32 BERKUAT KUASA PADA 16 JULAI 2018 (ISNIN)
3   URUSAN PENEMPATAN CALON LANTIKAN BARU BAGI JAWATAN PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 BERKUATKUASA PADA 1 OGOS 2018 (RABU)
4   Semakan Keputusan Permohonan Pertukaran Sendiri Bagi Pegawai Pergigian (Bukan Pakar) dan Pegawai Pergigian Dalam Pewartaan Pelbagai Gred Bil.2/2018
5   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMBANTU AWAM GRED H11 BERKUAT KUASA PADA 02 JULAI 2018
6   SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41-UF54 BIL. 2/2018
7   Semakan Keputusan Permohonan Pertukaran Pegawai Perubatan Gred UD41 - UD54 Bilangan 3/2018
8   SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI GRED U41 (LANTIKAN TETAP) BIL 4/2018
9   SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI GRED U41 (LANTIKAN KONTRAK) BIL 3/2018
10   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI GRED U41 (LANTIKAN TETAP) BIL 4/2018
11   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI GRED U41 (LANTIKAN KONTRAK) BIL 3/2018
12   SEMAKAN PENEMPATAN JAWATAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 LANTIKAN BAHARU (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2016) BERKUAT KUASA 04 JUN 2018
13   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURURAWAT GRED U29 (PELATIH TAMAT LATIHAN JUN 2017) BERKUAT KUASA 4 JUN 2018
14   SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURURAWAT GRED U29/U32(KUP) BERKUATKUASA 4 JUN 2018
15   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMBANTU OPERASI GRED N11 BERKUAT KUASA PADA 28 MEI 2018
Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia 2017. LOGIN UNTUK PENTADBIR.