BIL SEMAKAN
1   SEMAKAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURU XRAY DIAGNOSTIK GRED U 29 BERKUATKUASA 1 OKTOBER 2019 (SELASA)
2   SEMAKAN PENEMPATAN PELATIH JURU XRAY DIAGNOSTIK GRED U29 (TAMAT JUN 2019) BERKUATKUASA 1 OKTOBER 2019 (SELASA)
3   PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29, BERKUAT KUASA 1 OKTOBER 2019
4   PERTUKARAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29, BERKUAT KUASA 1 OKTOBER 2019
5   SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41/UF44/UF48/UF52/UF54 BIL. 2 TAHUN 2019
6   SEMAKAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK YANG TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BIL 5/2019
7   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 BERKUAT KUASA 17 SEPTEMBER 2019
8   SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 LANTIKAN KONTRAK BIL. 1 TAHUN 2017 - 9 JANUARI 2017
9   SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURURAWAT GREDU29/U32(KUP) BERKUAT KUASA 26 OGOS 2019
10   SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN DAN RAYUAN PENEMPATAN / PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN (BUKAN PAKAR) GRED UD41 - UD54 BILANGAN 3 TAHUN 2019
11   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU JURURAWAT GRED U29 BERKUAT KUASA 26 OGOS 2019
12   SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL.2 TAHUN 2017 - 24 JULAI 2017
13   SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL. 4 TAHUN 2019
14   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN GRED N19 BERKUAT KUASA 1 JULAI 2019 (ISNIN)
15   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU OPERASI GRED N11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 15 JULAI 2019 (ISNIN)
Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia 2017. LOGIN UNTUK PENTADBIR.