BIL SEMAKAN
1   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 BERKUAT KUASA 01 JULAI 2019
2   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BAGI PEGAWAI FARMASI LANTIKAN KONTRAK BIL 4/2019
3   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK 5 DISEMBER 2016 (KOHORT PERTAMA)
4   SEMAKAN STATUS PELANTIKAN BAGI PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK 5 DISEMBER 2016 (KOHORT PERTAMA)
5   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU-X RAY (TERAPI) GRED U29/U32/U36 KE GRED U42 BERKUAT KUASA PADA 10 JUN 2019 (ISNIN)
6   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURU-X RAY (DIAGNOSTIK) GRED U41 DAN U42 BERKUAT KUASA PADA 10 JUN 2019 (ISNIN)
7   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU-X RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29/U32/U36 KE GRED U42 BERKUAT KUASA PADA 10 JUN 2019 (ISNIN)
8   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (TAMAT DISEMBER 2017) KUATKUASA PADA 01 JULAI 2019 (ISNIN)
9   SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN/ PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN (BUKAN PAKAR) BIL 2/2019
10   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2017) BERKUAT KUASA PADA 1 JULAI 2019 (ISNIN)
11   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 1 JULAI 2019 (ISNIN)
12   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PENOLONG PEGAWAI SAINS GRED C29 YANG BERKUAT KUASA 10 JUN 2019
13   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKANAN GRED C29 YANG BERKUAT KUASA 10 JUN 2019
14   SEMAKAN URUSAN PENEMPATAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM (PKA) TAMAT DISEMBER 2017 BERKUATKUASA 10 JUN 2019 (ISNIN)
15   SEMAKAN URUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 BERKUATKUASA 10 JUN 2019 (ISNIN)
Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia 2017. LOGIN UNTUK PENTADBIR.