BIL SEMAKAN
1   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29 BERKUAT KUASA 4 SEPTEMBER 2017
2   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 04 SEPTEMBER 2017
3   SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURUPULIH PERUBATAN (FISIOTERAPI) GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 18 SEPTEMBER 2017
4   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUPULIH PERUBATAN (FISIOTERAPI) GRED U29 (LANTIKAN BARU SPA) BERKUAT KUASA PADA 18 SEPTEMBER 2017
5   SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURUPULIH PERUBATAN (CARAKERJA) GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 18 SEPTEMBER 2017
6   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUPULIH PERUBATAN (CARAKERJA) GRED U29 (LANTIKAN BARU SPA) BERKUAT KUASA PADA 18 SEPTEMBER 2017
7   SENARAI KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 BIL 5/2017
8   SENARAI PENEMPATAN PERTUKARAN JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19 BERKUAT KUASA PADA 11 SEPTEMBER 2017
9   SENARAI PERTUKARAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29/U32 (KUP) BERKUAT KUASA 4 SEPTEMBER 2017 (ISNIN)
10   SENARAI PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 BERKUAT KUASA 4 SEPTEMBER 2017 (ISNIN)
11   SEMAKAN PENEMPATAN PELATIH PEMBANTU KESIHATAN AWAM KESIHATAN GRED U19 (TAMAT LATIHAN JUN 2016) BERKUATKUASA PADA 07 OGOS 2017 (ISNIN) 13-07-2017
12   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN BAGI PEMBANTU AWAM GRED H11 BERKUATKUASA 14 OGOS 2017 13-07-2017
13   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 (LANTIKAN BARU SPA) BERKUAT KUASA PADA 04 SEPTEMBER 2017 (ISNIN)
14   SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 04 SEPTEMBER 2017 (ISNIN)
15   KEPUTUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN (BUKAN PAKAR) GRED UD44 & UD41 BILANGAN 4 TAHUN 2017 (JULAI 2017) 25-07-2017
Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia 2017. LOGIN UNTUK PENTADBIR.