BIL SEMAKAN
1   SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (KONTRAK) YANG TELAH TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BIL 2/2018
2   Semakan Keputusan Permohonan Pertukaran Penempatan Pegawai Pergigian (Bukan Pakar) Pelbagai Gred Bil 1/2018
3   SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (KONTRAK) YANG TELAH TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BIL 2/2018
4   SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (TETAP) TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BIL 3/2018
5   SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURUPULIH PERUBATAN (CARAKERJA) GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 16 APRIL 2018 (ISNIN)
6   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUPULIH PERUBATAN (CARAKERJA) GRED U29 (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2017) BERKUAT KUASA PADA 16 APRIL 2018 (ISNIN)
7   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2016) BERKUAT KUASA PADA 16 APRIL 2018 (ISNIN)
8   SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 16 APRIL 2018 (ISNIN)
9   SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI PELBAGAI GRED BIL 1/2018
10   PENEMPATAN PELATIH PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29 KELUARAN DISEMBER 2017 BERKUAT KUASA 19 MAC 2018
11   PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29 BERKUAT KUASA 19 MAC 2018
12   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURURAWAT GRED U29/U32 (KUP) BERKUAT KUASA MULAI 19 MAC 2018
13   SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U29 LANTIKAN BARU (PELATIH TAMAT LATIHAN) BERKUAT KUASA PADA 19 MAC 2018 (ISNIN)
14   SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 19 MAC 2018 (ISNIN)
15   PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 KUAT KUASA 12 MAC 2018
Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia 2017. LOGIN UNTUK PENTADBIR.