BIL SEMAKAN
1 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMANDU KENDERAAN GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 13 DISEMBER 2022 (SELASA)
2 PELANJUTAN KONTRAK PEGAWAI BAGI SKIM JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA TAMAT PADA NOVEMBER 2022 (LANTIKAN 17.5.2021)
3 PELANJUTAN KONTRAK PEGAWAI BAGI SKIM JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA TAMAT PADA DISEMBER 2022 (LANTIKAN 21.6.2022)
4 PELANJUTAN KONTRAK PEGAWAI BAGI SKIM JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA TAMAT PADA NOVEMBER 2022 (LANTIKAN 25.11.2021)
5 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (SARAWAK) BERKUAT KUASA 05 DISEMBER 2022 (ISNIN)
6 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK BAGI SKIM JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) SERAMAI 59 ORANG DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (TAMAT BERMULA 11 NOVEMBER 2022)
7 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU AWAM GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 05 DISEMBER 2022 (ISNIN)
8 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 28 NOVEMBER 2022
9 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PENOLONG PEGAWAI PSIKOLOGI GRED S29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 14 NOVEMBER 2022 (ISNIN)
10 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SERAMAI 18 0RANG (P1-FASA 4)
11 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SERAMAI 22 0RANG (P3-FASA 6)
12 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI SKIM PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (PELATIH KELUARAN JUN 2019 & DISEMBER 2019) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
13 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK BAGI SKIM JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) SERAMAI 26 ORANG DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (TAMAT BERMULA 18 OKTOBER 2022)
14 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SEMULA SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK BILANGAN 5 TAHUN 2022
15 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PINDAAN PENEMPATAN LANTIKAN KONTRAK KE TETAP JAWATAN JURURAWAT GRED U29 (TAJAAN KKM KELUARAN DISEMBER 2021) DI KKM BIL.3/2022
16 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PINDAAN PENEMPATAN TETAP JAWATAN JURURAWAT GRED U29 (TAJAAN KKM KELUARAN JUN 2022) DI KKM BIL.3/2022
17 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU AWAM GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 01 NOVEMBER 2022 (SELASA)
18 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL. 6/2017 (20 NOVEMBER 2017) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN
19 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI SKIM PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - COHORT 8 SIRI 8(18orang)
20 PELANTIKAN SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL. 6/2019 (11 NOVEMBER 2019) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
21 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 - UF54 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BIL.3 TAHUN 2022
22 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 BIL.3 TAHUN 2022
23 PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL. 4/2020 (17 NOVEMBER 2020) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
24 PELANTIKAN SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI FARMASI GRED UF44 LANTIKAN KONTRAK BIL. 4/2019 (11 NOVEMBER 2019) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
25 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK BAGI SKIM JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) SERAMAI 47 ORANG DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (TAMAT BERMULA 8 OKTOBER 2022)
26 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN KONTRAK KE TETAP DAN PENEMPATAN BAGI 420 ORANG JURURAWAT GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (KELUARAN DISEMBER 2021) BILANGAN 3/2022
27 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN KE TETAP DAN PENEMPATAN BAGI 385 ORANG JURURAWAT GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (KELUARAN JUN 2022) BILANGAN 3/2022
28 PELANJUTAN KONTRAK PEGAWAI BAGI SKIM JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA TAMAT PADA 24.10.2022 (19 Orang)
29 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMANDU KENDERAAN GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 17 OKTOBER 2022 (ISNIN)
30 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN PENEMPATAN JURURAWAT GRED U29/U32 (KUP) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BIL. 3/2022 BERKUAT KUASA PADA 17 OKTOBER 2022 (ISNIN) DAN 07 NOVEMBER 2022 (ISNIN)
31 Semakan Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Bagi Lantikan 2016 - 2019 Bilangan 5 Tahun 2022-Part A
32 Semakan Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Bagi Lantikan 2016 - 2019 Bilangan 5 Tahun 2022-Part B
33 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 - UG54 BILANGAN 3 TAHUN 2022
34 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN BAGI JURUXRAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 BIL. 2/2022 BERKUATKUASA 3 OKTOBER 2022 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
35 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SECARA TETAP (PSL) SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SERAMAI 2 0RANG BERKUAT KUASA 03 OKTOBER 2022 (ISNIN)
36 PORTAL MAINTENANCE v2.0
37 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 - UD54 (BUKAN PAKAR) BILANGAN 3 TAHUN 2022
38 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA TETAP PELATIH (GRADUAN JUN 2022) BAGI JAWATAN JURUXRAY DIAGNOSTIK GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUATKUASA 03 OKTOBER 2022
39 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN BAGI LANTIKAN KONTRAK BIL. 5/2017 (23 OKTOBER 2017)
40 PELANTIKAN SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL. 5/2019 (7 OKTOBER 2019) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
41 PELANJUTAN KONTRAK PEGAWAI BAGI SKIM JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA TAMAT PADA 27.09.2022
42 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U41 (SIRI 4-12ORG)
43 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG44 UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN BAGI LANTIKAN KONTRAK BIL. 3/2019 (14 OKTOBER 2019)
44 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PENOLONG JURUTERA GRED JA29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 03 OKTOBER 2022
45 PEMBERITAHUAN PELANTIKAN SEMULA DAN PENEMPATAN SECARA KONTRAK BAGI SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) DI BAWAH KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (P3- FASA 5)
46 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI SKIM PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - COHORT 8 SIRI 7(16orang)
47 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN BAGI JAWATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 BIL 2.2022 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
48 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU PENYEDIAAN MAKANAN GRED N19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 19 SEPTEMBER 2022
49 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PENOLONG PEGAWAI TADBIR (REKOD PERUBATAN) GRED N29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 19 SEPTEMBER 2022
50 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU OPERASI GRED N11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 19 SEPTEMBER 2022
51 SENARAI PENEMPATAN PELATIH YANG TAMAT PADA JUN 2022 BAGI JAWATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 BERKUATKUASA 05 SEPTEMBER 2022 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
52 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN GRED N19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 19 SEPTEMBER 2022
53 PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL. 3/2020 (23 SEPTEMBER 2020) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
54 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL. 4/2017 (25 SEPTEMBER 2017) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN
55 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK BAGI SKIM JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) SERAMAI 59 ORANG DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (TAMAT BERMULA OGOS 2022)
56 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SERAMAI 55 0RANG (P1-FASA 3)
57 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SERAMAI 431 0RANG (FASA 8)
58 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI SKIM JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - FASA 5 SIRI 6 (86 orang)
59 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U41 (LANTIKAN BAHARU) BERKUAT KUASA 5 SEPTEMBER 2022 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
60 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 29 OGOS 2022 (CALON SABAH)
61 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 29 OGOS 2022 (CALON SARAWAK)
62 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/ OPERASI) GRED N19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 29 OGOS 2022 (ISNIN)
63 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN BAGI PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 BIL 3.2022 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
64 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN BAGI JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 BIL 2.2022 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
65 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK KE LANTIKAN TETAP JAWATAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 FASA 4 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
66 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2021) BAGI PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
67 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2021) BAGI JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
68 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2021) BAGI JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
69 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 - UG54 BILANGAN 2 TAHUN 2022
70 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI SKIM JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - FASA 5 SIRI 5 (63 orang)
71 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 DENGAN PELANJUTAN LATIHAN SISWAZAH UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN
72 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SERAMAI 16 0RANG (P3-FASA 4)
73 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PINDAAN PENEMPATAN LANTIKAN KONTRAK KE TETAP JAWATAN JURURAWAT GRED U29 (TAJAAN KKM KELUARAN JUN 2021) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
74 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA TETAP PELATIH (GRADUAN JUN 2021) BAGI JAWATAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUATKUASA 1 OGOS 2022
75 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U41 (SIRI 3-5 ORG)
76 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI SKIM PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - COHORT 8 SIRI 6(34orang)
77 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 1 OGOS 2022 (ISNIN)
78 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI KONTRAK GRED UF41 BIL 2 TAHUN 2022
79 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK BAGI SKIM JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) SERAMAI 23 ORANG DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (TAMAT JULAI 2022)
80 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SERAMAI 119 0RANG (P1-FASA 1)
81 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U41 (SIRI 2-20ORG)
82 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (KONTRAK FASA 9) BERKUAT KUASA 15 OGOS 2022 (RABU) - 402 PELATIH
83 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI SKIM PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - COHORT 8 SIRI 4(24orang)
84 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI SKIM PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - COHORT 8 SIRI 5(20orang)
85 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK KE TETAP DAN PENEMPATAN BAGI 436 ORANG JURURAWAT GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (KELUARAN JUN 2021) BIL.2/2022
86 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI SKIM JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - FASA 5 SIRI 4 (76 ORANG)
87 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN PENEMPATAN JURURAWAT GRED U29/U32 (KUP) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BIL. 2/2022 BERKUAT KUASA PADA 1 OGOS 2022
88 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U41 (SIRI 1 -39ORG)
89 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK BAGI SKIM JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) SERAMAI 255 ORANG DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (TAMAT JULAI 2022)
90 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 BIL.2 TAHUN 2022
91 PELANTIKAN SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL. 4/2019 (19 OGOS 2019) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
92 SEMAKAN PERTUKARAN JURUPULIH PERUBATAN (FISIOTERAPI) GRED U29 BIL.1/2022 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
93 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK KE LANTIKAN TETAP FASA 2 JURUPULIH PERUBATAN (FISIOTERAPI) GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
94 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SEMULA SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK BILANGAN 3 TAHUN 2022
95 SEMAKAN PENEMPATAN LANTIKAN SECARA KONTRAK PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2021) BAGI JAWATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
96 PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL. 2/2020 (5 OGOS 2020) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
97 PELANTIKAN SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI FARMASI GRED UF44 LANTIKAN KONTRAK BIL. 3/2019 (19 OGOS 2019) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
98 SEMAKAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2021) BAGI JAWATAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
99 SEMAKAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2021) BAGI JAWATAN JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
100 SEMAKAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2021) BAGI JAWATAN JURUPULIH PERUBATAN FISIOTERAPI GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
101 SEMAKAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2021) BAGI JAWATAN JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
102 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI SKIM PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - COHORT 8 SIRI 3(125orang)
103 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL. 3/2017 (17 JULAI 2017) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN (PEGAWAI NAMA HURUF N-Z SAHAJA)
104 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI SKIM JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - FASA 5 SIRI 3 (196 ORANG)
105 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL. 3/2017 (17 JULAI 2017) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN (PEGAWAI NAMA HURUF A-M SAHAJA)
106 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29 FASA 2 SERAMAI 17 ORANG KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
107 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SERAMAI 114 ORANG (P1-FASA 2)
108 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SERAMAI 56 ORANG (P3-FASA 2)
109 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SERAMAI 28 ORANG (P3-FASA 3)
110 Semakan Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Bagi Lantikan 2016 - 2019 Bilangan 3 Tahun 2022-Part A
111 Semakan Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Bagi Lantikan 2016 - 2019 Bilangan 3 Tahun 2022-Part B
112 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI SKIM PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - COHORT 5(20 orang)
113 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SERAMAI 52 ORANG (P2-FASA 4)
114 PELANJUTAN KONTRAK PEGAWAI BAGI SKIM JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA TAMAT PADA 03.06.2022 DAN 26.07.2022
115 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SERAMAI 58 ORANG (P3-FASA 1)
116 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI SKIM JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - FASA 5 SIRI 2
117 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA KALI KEDUA SECARA KONTRAK BAGI SKIM JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) SERAMAI 200 ORANG DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (TAMAT 17 JUN 2022)
118 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 - UD54 (BUKAN PAKAR) BILANGAN 2 TAHUN 2022
119 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA DAN PENEMPATAN SECARA KONTRAK BAGI 14 ORANG JURURAWAT GRED U29 (TAJAAN KKM -KELUARAN DIS 2020) DAN 68 ORANG JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM -TAMAT 21 JUN 2022)
120 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTAK SKIM JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29(BUKAN TAJAAN ILKKM) SERAMAI 122 ORANG FASA 5 SIRI 1
121 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 27 JUN 2022 (ISNIN)
122 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI SKIM PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - COHORT 8 SIRI 2
123 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29(BUKAN TAJAAN ILKKM) SERAMAI 245 ORANG FASA 3
124 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA TETAP PELATIH (GRADUAN JUN 2021) BAGI JAWATAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUATKUASA 27 JUN 2022
125 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN BAGI PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 BERKUAT KUASA 27 JUN 2022 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
126 PELANTIKAN SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG44 UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN BAGI LANTIKAN KONTRAK BIL. 2/2019 (1 JULAI 2019)
127 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK BAGI SKIM JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) SERAMAI 139 ORANG DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (TAMAT 10 JUN 2022)
128 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI SKIM PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - COHORT 8 SIRI 1
129 PELANJUTAN KONTRAK PEGAWAI BAGI SKIM JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA TAMAT PADA 03.06.2022,09.06.2022, 28.06.2022 DAN 06.07.2022
130 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU PENYEDIAAN MAKANAN GRED N19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 07 JUN 2022 (SELASA)
131 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU AWAM GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 7 JUN 2022 (SELASA)
132 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 - UF54 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BIL.2 TAHUN 2022
133 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PINDAAN PENEMPATAN LANTIKAN KONTRAK KE TETAP JAWATAN JURURAWAT GRED U29 (TAJAAN KKM KELUARAN DISEMBER 2020) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
134 PELANTIKAN SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL. 3/2019 (24 JUN 2019) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
135 PELANTIKAN SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG44 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BAGI LANTIKAN KONTRAK BIL. 2/2019 (1 JULAI 2019)
136 PELANTIKAN SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG44 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BAGI LANTIKAN KONTRAK BIL. 3/2019 (14 OKTOBER 2019)
137 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29(BUKAN TAJAAN ILKKM) SERAMAI 52 ORANG FASA 2
138 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK BAGI SKIM JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) SERAMAI 381 ORANG DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (TAMAT 28 APRIL 2022)
139 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - FASA 6
140 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2021) LANTIK TETAP BAGI JURUXRAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
141 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN BAGI JURUXRAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 BIL. 1/2022 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
142 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - FASA 5
143 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK BAGI SKIM JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) SERAMAI 190 ORANG DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (TAMAT MEI 2022)
144 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK BAGI SKIM JURURAWAT GRED U29 PESARA (BUKAN TAJAAN KKM) SERAMAI 45 ORANG DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (TAMAT APRIL 2022)
145 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 BAGI FASA 4 (JKN PENANG)
146 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK BAGI SKIM JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) SERAMAI 16 0RANG FASA 4 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
147 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN BAGI PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 BIL 2.2022 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
148 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH (TAMAT LATIHAN JUN 2021) BAGI PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
149 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK KE LANTIKAN TETAP JAWATAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 FASA 2 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
150 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK BAGI SKIM JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) SERAMAI 111 ORANG DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (TAMAT APRIL 2022)
151 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA KONTRAK SELAMA 12 BULAN BAGI SKIM JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 FASA 2/4
152 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK KE TETAP DAN PENEMPATAN BAGI 452 ORANG JURURAWAT GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (KELUARAN DISEMBER 2020) BIL.1/2022
153 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN PENEMPATAN JURURAWAT GRED U29/U32 (KUP) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BIL. 1/2022 BERKUAT KUASA PADA 31 MEI 2022
154 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA KONTRAK SELAMA 12 BULAN BAGI SKIM JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 FASA 1
155 KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI KONTRAK GRED UF41 BIL 1 TAHUN 2022
156 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - FASA 4
157 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN PERTUKARAN JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19 YANG BERKUATKUASA 18 APRIL 2022
158 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2021) SECARA KONTRAK BAGI SKIM JURURAWAT GRED U29 (TAJAAN KKM) SERAMAI 420 ORANG DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
159 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL. 2/2017 (15 MEI 2017) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN
160 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN BAGI JURUTERAPI PERGIGIAN GRED U29 BIL 1.2022 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
161 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2021) BAGI JURUTERAPI PERGIGIAN GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
162 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMANDU KENDERAAN GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 18 APRIL 2022 (ISNIN)
163 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 - UG54 BILANGAN 1 TAHUN 2022
164 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI SKIM PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (PELATIH KELUARAN DISEMBER 2018) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
165 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK BAGI SKIM JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) SERAMAI 175 ORANG DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (TAMAT APRIL 2022)
166 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK DAN PENEMPATAN JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29 (12 BULAN) BERKUAT KUASA 7 APRIL 2022 - 8 ORANG
167 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SERAMAI 119 0RANG (P2-FASA 3)
168 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL.1 TAHUN 2022
169 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 LANTIKAN SECARA TETAP (PSL TAMAT JUN 2021)
170 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 BERKUAT KUASA 28 MAC 2022 (ISNIN)
171 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 LANTIKAN SECARA TETAP (PSL TAMAT DISEMBER 2020)
172 SEMAKAN PENEMPATAN LANTIKAN KONTRAK KE TETAP (FASA 2) BAGI PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 BIL.1/2022 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 04 APRIL 2022
173 PELANTIKAN SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL. 2/2019 (22 APRIL 2019) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
174 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK BAGI SKIM JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) SERAMAI 12 ORANG DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (TAMAT MAC 2022)
175 PERTUKARAN DAN PENEMPATAN BAGI JAWATAN JURUTEKNOLOGI GRED U29 BIL.1/2022 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
176 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN GRED N19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 4 APRIL 2022 (ISNIN)
177 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 KELUARAN DISEMBER 2021
178 PELANTIKAN SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI FARMASI GRED UF44 LANTIKAN KONTRAK BIL. 2/2019 (22 APRIL 2019) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
179 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 BILANGAN 1 TAHUN 2022
180 SEMAKAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PELATIH (TAMAT LATIHAN JUN 2021) BAGI JAWATAN JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
181 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK BAGI SKIM JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) SERAMAI 413 ORANG DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (TAMAT MAC 2022)
182 SEMAKAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PELATIH (TAMAT LATIHAN JUN 2021) BAGI JAWATAN JURUPULIH PERUBATAN FISIOTERAPI GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
183 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 FASA 1 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
184 SEMAKAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK BAGI SKIM PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KUAT KUASA PADA 7 MAC 2022 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
185 SEMAKAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PELATIH (TAMAT LATIHAN JUN 2021) BAGI JAWATAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
186 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SEMULA SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK BILANGAN 1 TAHUN 2022
187 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41-UF54 BILANGAN 1 TAHUN 2022
188 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 7 MAC 2022 (ISNIN)
189 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SERAMAI 69 0RANG (P2-FASA 2)
190 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA TETAP PELATIH (GRADUAN DISEMBER 2020) BAGI JAWATAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUATKUASA 7 MAC 2022
191 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA KONTRAK SELAMA 12 BULAN BAGI SKIM JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 FASA 4_PP
192 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK BAGI SKIM JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) SERAMAI 418 0RANG DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
193 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SERAMAI 105 0RANG (P2-FASA 1)
194 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA KONTRAK SELAMA 12 BULAN BAGI SKIM JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 FASA 4
195 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29 FASA 3 SERAMAI 108 ORANG KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
196 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI SKIM PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
197 Semakan Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Bagi Lantikan 2016 - 2019 Bilangan 1 Tahun 2022-Part A
198 Semakan Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Bagi Lantikan 2016 - 2019 Bilangan 1 Tahun 2022-Part C
199 Semakan Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Bagi Lantikan 2016 - 2019 Bilangan 1 Tahun 2022-Part B
200 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU PENYEDIAAN MAKANAN GRED N19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 14 FEBRUARI 2022 (ISNIN)
201 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG44 LANTIKAN KONTRAK BIL. 1/2019 (11 MAC 2019) BAGI TUJUAN KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN
202 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 - UD54 (BUKAN PAKAR) BILANGAN 1 TAHUN 2022
203 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - FASA 3
204 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - FASA 7
205 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN (BUKAN TAJAAN ILKKM) GRED U29 BERKUAT KUASA 24 JANUARI 2022 (ISNIN)
206 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU AWAM GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 07 FEBRUARI 2022 (ISNIN)
207 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL. 1/2019 (25 FEB. 2019) BAGI MENJALANI KHIDMAT WAJIB
208 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 07 FEBRUARI 2022 (ISNIN)
209 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI SKIM PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (PELATIH KELUARAN DISEMBER 2020) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
210 KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI KONTRAK GRED UF41 BIL 4 TAHUN 2021
211 PELANTIKAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL.1/2016 (05 DISEMBER 2016) DENGAN PELANJUTAN LATIHAN SISWAZAH UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN
212 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI FARMASI GRED UF44 LANTIKAN KONTRAK BIL. 1/2019 (18 FEB. 2019) BAGI KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN
213 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK DAN PENEMPATAN JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29 (12 BULAN) BERKUAT KUASA 24 JANUARI 2022 - 25 ORANG
214 PELANTIKAN KONTRAK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL. 1/2017 (20 FEBRUARI 2017) BAGI TUJUAN KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN
215 PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL. 1/2020 (10 FEB. 2020)
216 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI SKIM PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (PELATIH KELUARAN JUN 2018) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
217 PELANTIKAN SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG44 LANTIKAN KONTRAK BIL. 1/2019 (11 MAC 2019)
218 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN TETAP DAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 LANTIKAN 1/2019 (11 MAC 2019)
219 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN KONTRAK LANTIK TETAP BAGI JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA GRED U29
220 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA GRED U29 BERKUATKUASA 24 JANUARI 2022
221 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN BAGI JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 BIL 1.2022 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
222 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2020) BAGI JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
223 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK KE LANTIKAN TETAP JAWATAN JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 FASA 3 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
224 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN BAGI PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 BIL 1.2022 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
225 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2020) BAGI PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
226 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK KE LANTIKAN TETAP JAWATAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 FASA 3 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
227 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL.4 TAHUN 2021
228 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN (BUKAN TAJAAN ILKKM) GRED U29 BERKUAT KUASA 3 JANUARI 2022 (ISNIN)
229 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 - UG54 BILANGAN 4 TAHUN 2021
230 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN KONTRAK JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN (JTMP) GRED U29 BAGI TEMPOH 12 BULAN
231 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN TETAP DAN PENEMPATAN BILANGAN 4 TAHUN 2021 UNTUK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BILANGAN 2 TAHUN 2017 (LANTIKAN 15 MEI 2017)
232 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN TETAP DAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 BILANGAN 2 TAHUN 2019 (LANTIKAN 22 APRIL 2019)
233 SEMAKAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2020) BAGI JAWATAN JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
234 SEMAKAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2020) BAGI JAWATAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
235 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 YANG MENJALANI LATIHAN SISWAZAH DI LUAR NEGARA UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN
236 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI FARMASI GRED UF44 LANTIKAN KONTRAK 1/2016 (05 DISEMBER 2016) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN
237 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI FARMASI GRED UF44 LANTIKAN KONTRAK 1/2017 (17 APRIL 2017) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN
238 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI FARMASI GRED UF44 LANTIKAN KONTRAK 2/2017 (24 JULAI 2017) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN
239 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI FARMASI GRED UF44 LANTIKAN KONTRAK 3/2017 (25 SEPTEMBER 2017) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN
240 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI FARMASI GRED UF44 LANTIKAN KONTRAK 1/2018 (15 JANUARI 2018) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN
241 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI FARMASI GRED UF44 LANTIKAN KONTRAK 2/2018 (02 APRIL 2018) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN
242 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI FARMASI GRED UF44 LANTIKAN KONTRAK 3/2018 (30 JULAI 2018) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN
243 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI FARMASI GRED UF44 LANTIKAN KONTRAK 4/2018 (01 OKTOBER 2018) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN
244 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI FARMASI GRED UF44 LANTIKAN KONTRAK 5/2018 (12 NOVEMBER 2018) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN
245 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG44 LANTIKAN KONTRAK BIL. 1/2017 (9 JAN. 2017) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN
246 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG44 LANTIKAN KONTRAK BIL. 2/2017 (22 MEI 2017) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN
247 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG44 LANTIKAN KONTRAK BIL. 3/2017 (13 NOVEMBER 2017) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN
248 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG44 LANTIKAN KONTRAK BIL 1/2018 (26 FEBRUARI 2018) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN
249 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG44 LANTIKAN KONTRAK BIL 2/2018 (16 JULAI 2018) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN
250 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG44 LANTIKAN KONTRAK BIL 3/2018 (15 OKTOBER 2018) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN
251 SEMAKAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2020) BAGI JAWATAN JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
252 SEMAKAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2020) BAGI JAWATAN JURUPULIH PERUBATAN FISIOTERAPI GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
253 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL.1/2016 (05 DISEMBER 2016) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN
254 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK JURURAWAT (BUKAN TAJAAN KKM) GRED U29 BERKUAT KUASA 29 NOVEMBER 2021 (ISNIN)
255 SEMAKAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U41 (LANTIKAN BAHARU) BERKUAT KUASA 29 NOVEMBER 2021 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
256 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN TETAP JURURAWAT GRED U41 BERKUATKUASA PADA 29 NOVEMBER 2021
257 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK DAN PENEMPATAN JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29 (12 BULAN) BERKUAT KUASA 25 NOVEMBER 2021 - 37 ORANG
258 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN KONTRAK JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN (JTMP) GRED U29 BAGI TEMPOH 12 BULAN
259 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SEMULA SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK BILANGAN 12 TAHUN 2021
260 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 - UF54 BILANGAN 4 TAHUN 2021
261 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 - UG54 BILANGAN 3 TAHUN 2021
262 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU OPERASI GRED N11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 15 NOVEMBER 2021 (ISNIN)
263 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 - UD54 (BUKAN PAKAR) BILANGAN 4 TAHUN 2021
264 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29 FASA 2 SERAMAI 17 ORANG KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
265 KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI KONTRAK GRED UF41 BIL 3 TAHUN 2021
266 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 27 OKTOBER 2021 (RABU) - 41 ORANG (P3-FASA 6)
267 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN TETAP DAN PENEMPATAN UNTUK JURURAWAT GRED U29 LANTIKAN KONTRAK (KELUARAN DISEMBER 2019)
268 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK DAN PENEMPATAN JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29 (12 BULAN) BERKUAT KUASA 25 OKTOBER 2021 - 26 ORANG
269 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED_U11 BERKUAT KUASA 1 NOVEMBER 2021 (CALON SARAWAK)
270 Semakan Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Bagi Lantikan 2016 - 2019 Bilangan 12 Tahun 2021-Part A
271 Semakan Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Bagi Lantikan 2016 - 2019 Bilangan 12 Tahun 2021-Part B
272 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL. 6 TAHUN 2018 (12 NOV. 2018)
273 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL.3 TAHUN 2021
274 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PERTUKARAN DAN PINDAAN PENEMPATAN LANTIKAN KONTRAK KEPADA TETAP UNTUK JURURAWAT GRED U29 (TAJAAN KKM - TAMAT DISEMBER 2019) BERKUATKUASA 14 OKTOBER 2021
275 PELANTIKAN SEMULA KONTRAK JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 FASA 1 UNTUK TEMPOH ENAM (6) BULAN
276 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK JURURAWAT (BUKAN TAJAAN KKM) GRED U29 BERKUAT KUASA 18 OKTOBER (ISNIN)
277 PELANTIKAN SEMULA DAN PENEMPATAN SECARA KONTRAK JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) YANG DILULUSKAN KELONGGARAN SKIM
278 PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL. 4 TAHUN 2019 (11 NOV. 2019)
279 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN (BUKAN TAJAAN ILKKM ) GRED U29 BERKUAT KUASA 6 OKTOBER 2021(RABU)
280 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN TETAP DAN PENEMPATAN BILANGAN 3 TAHUN 2021 UNTUK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BILANGAN 2 TAHUN 2017 (LANTIKAN 15 MEI 2017)
281 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURURAWAT GRED U29/U32 (KUP) BERKUATKUASA 14 OKTOBER 2021
282 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK JURURAWAT (BUKAN TAJAAN KKM) GRED U29 BERKUAT KUASA 8 OKTOBER (JUMAAT)
283 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN (BUKAN TAJAAN ILKKM ) GRED U29 BERKUAT KUASA 28 SEPTEMBER 2021(SELASA)
284 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK DAN PENEMPATAN JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29 (12 BULAN) BERKUAT KUASA 27 SEPTEMBER 2021 - 28 ORANG (FASA 3)
285 PELANTIKAN SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL. 3/2018 (25 JUN 2018)
286 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19 BERKUATKUASA 27 SEPTEMBER 2021
287 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN (BUKAN TAJAAN ILKKM ) GRED U29 BERKUAT KUASA 14 SEPTEMBER 2021(SELASA)
288 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU AWAM GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 13 SEPTEMBER 2021 (ISNIN)
289 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 (TAMAT LATIHAN JUN 2021) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 6 SEPTEMBER 2021 (ISNIN)
290 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN TETAP DAN PENEMPATAN BILANGAN 2 TAHUN 2021 UNTUK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BILANGAN 2 TAHUN 2017 (LANTIKAN 15 MEI 2017)
291 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 BAGI LANTIKAN KONTRAK BILANGAN 5/2018 (1 OKTOBER 2018)
292 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURU-X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 BERKUATKUASA 1 SEPTEMBER 2021
293 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 (TAMAT LATIHAN JUN 2021) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 1 SEPTEMBER 2021 (RABU)
294 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41-UG54 BIL. 2 TAHUN 2021
295 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - 66 ORANG (P1-FASA 3)
296 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 (12 BULAN) LANTIKAN SECARA KONTRAK BERKUATKUASA 23 OGOS 2021 - FASA 5 SIRI 6
297 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 BAGI SESI MUAT TURUN DOKUMEN YANG TERDAHULU
298 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU OPERASI GRED N11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 06 SEPTEMBER 2021 (ISNIN)
299 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 23 OGOS 2021 (ISNIN) - 10 ORANG (P3-FASA 5)
300 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM JURURAWAT GRED U29
301 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U41 YANG BERKUATKUASA PADA 16 OGOS 2021
302 PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG44 LANTIKAN KONTRAK BIL. 3/2018 (15 OKTOBER 2018) BERIKUTAN PENULARAN WABAK COVID-19
303 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG44 LANTIKAN KONTRAK BIL. 3/2018 (15 OKTOBER 2018)
304 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN DAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK JURURAWAT GRED U29 BERKUAT KUASA 13 OGOS 2021
305 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN BERKUAT KUASA 2 OGOS 2021 (ISNIN)
306 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK KE LANTIKAN TETAP JAWATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29(PELATIH TAMAT DISEMBER 2017) BERKUAT KUASA 2.8.2021
307 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 (12 BULAN) LANTIKAN SECARA KONTRAK BERKUATKUASA 2 OGOS 2021 - FASA 5 SIRI 5
308 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN TETAP DAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 BILANGAN 3/2018 (LANTIKAN 15 OKTOBER 2018)
309 PELANTIKAN SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL. 4/2018 (6 OGOS 2018)
310 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN TETAP DAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 BILANGAN 1/2019 (LANTIKAN 18 FEBRUARI 2019)
311 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41-UF54 BIL. 3 TAHUN 2021
312 SEMAKAN KEPUTUSAN TEMU DUGA PELANTIKAN TETAP KALI KEDUA (KHAS) PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41
313 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK DAN PENEMPATAN JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29 (12 BULAN) BERKUAT KUASA 26 JULAI 2021 - 50 ORANG (FASA 3)
314 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN DAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK SKIM JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) BERKUAT KUASA 26 JULAI 2021
315 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN (BUKAN TAJAAN ILKKM ) GRED U29 BERKUAT KUASA 26 JULAI 2021(ISNIN)
316 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (KONTRAK FASA 8) BERKUAT KUASA 21 JULAI 2021 (RABU) - 436 PELATIH
317 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 21 JULAI 2021 (RABU) - 33 ORANG (P3-FASA 4)
318 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN (BUKAN TAJAAN ILKKM ) GRED U29 BERKUAT KUASA 21 JULAI 2021(RABU)
319 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PINDAAN PENEMPATAN BAGI JURURAWAT GRED U29 KONTRAK (TAJAAN KKM) YANG TAMAT JUN 2019
320 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 - UD54 (BUKAN PAKAR) BILANGAN 3 TAHUN 2021
321 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA TETAP PELATIH (GRADUAN DISEMBER 2020) BAGI JAWATAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUATKUASA 15 JULAI 2021
322 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN BAGI PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 BERKUAT KUASA 15 JULAI 2021 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
323 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - 126 ORANG (P1-FASA 2)
324 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN TETAP DAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 BILANGAN 2 TAHUN 2017 (LANTIKAN 15 MEI 2017)
325 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK DAN PENEMPATAN SKIM JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) BERKUAT KUASA 15 JULAI 2021
326 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK DAN PENEMPATAN SKIM JURURAWAT GRED U29 (TAJAAN KKM) BERKUAT KUASA 15 JULAI 2021
327 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 (12 BULAN) LANTIKAN SECARA KONTRAK BERKUATKUASA 12 JULAI 2021 - FASA 5 SIRI 3
328 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29 FASA 1 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
329 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 FASA 3 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
330 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURURAWAT GRED U29 (KONTRAK) TAJAAN ILKKM YANG TAMAT JUN 2019 BERKUAT KUASA 8 JULAI 2021
331 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURURAWAT GRED U29/U32(KUP) BERKUAT KUASA 8 JULAI 2021
332 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - FASA 2
333 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 01 JULAI 2021 (KHAMIS) - 49 ORANG (P3-FASA 3)
334 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN (BUKAN TAJAAN ILKKM ) GRED U29 BERKUAT KUASA 1 JULAI 2021(KHAMIS)
335 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA KONTRAK SKIM JURURAWAT GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
336 SEMAKAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN JURUPULIH PERUBATAN FISIOTERAPI GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 15 JULAI 2021(PELATIH TAMAT DISEMBER 2019)
337 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK DAN PENEMPATAN JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29 (12 BULAN) BERKUAT KUASA 28 JUN 2021 - 57 ORANG (FASA 3)
338 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 (12 BULAN) LANTIKAN SECARA KONTRAK BERKUATKUASA 28 JUN 2021 - FASA 5 SIRI 3
339 SEMAKAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 15 JULAI 2021(PELATIH TAMAT DISEMBER 2019)
340 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2020) BAGI JURUTERAPI PERGIGIAN GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
341 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN BAGI JURUTERAPI PERGIGIAN GRED U29 BIL 1.2021 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
342 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2019) BAGI JAWATAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
343 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN BAGI PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 BIL 4.2021 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
344 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2019) BAGI PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
345 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA KONTRAK SKIM JURURAWAT GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
346 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 24 JUN 2021 (KHAMIS) - 77 ORANG (P3-FASA 2)
347 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 (12 BULAN) LANTIKAN SECARA KONTRAK BERKUATKUASA 21 JUN 2021 - FASA 5 SIRI 2
348 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN (BUKAN TAJAAN ILKKM ) GRED U29 BERKUAT KUASA 23 JUN 2021(RABU)
349 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U41 LANTIKAN SECARA KONTRAK BERKUATKUASA 21 JUN 2021
350 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM JURURAWAT GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 21 JUN 2021
351 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK DAN PENEMPATAN JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29 (6 BULAN) BERKUAT KUASA 21 JUN 2021 - 13 ORANG (FASA 1)
352 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 ( BUKAN TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
353 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 LANTIKAN SECARA KONTRAK BERKUATKUASA 14 JUN 2021
354 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA KONTRAK SKIM JURURAWAT GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
355 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM JURURAWAT GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 10 JUN 2021
356 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN (BUKAN TAJAAN ILKKM ) GRED U29 BERKUAT KUASA 9 JUN 2021(RABU)
357 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN (TAJAAN ILKKM ) GRED U29 BERKUAT KUASA 9 JUN 2021(RABU)
358 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK DAN PENEMPATAN JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29 (12 BULAN) BERKUAT KUASA 9 JUN 2021 - 14 ORANG (FASA 3)
359 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED_W19 BERKUAT KUASA 14 JUN 2021
360 KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI KONTRAK GRED UF41 BIL 2 TAHUN 2021
361 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU OPERASI GRED N11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 14 JUN 2021 (ISNIN)
362 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK DAN PENEMPATAN JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29 (12 BULAN) BERKUAT KUASA 3 JUN 2021 - 59 ORANG (FASA 3)
363 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 FASA 2 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
364 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SEMULA SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK BILANGAN 6 TAHUN 2021 BAGI SEMENANJUNG DAN LABUAN
365 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 24 MEI 2021(ISNIN) & 02 JUN 2021(RABU) - 23 ORANG
366 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 02 JUN 2021 (RABU) - 91 ORANG (P3-FASA1)
367 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK DAN PENEMPATAN JURURAWAT GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 1 JUN2021
368 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED_W19 BERKUAT KUASA 1 JUN 2021
369 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN KONTRAK PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (12 BULAN) DI JABATAN KESIHATAN SARAWAK BERKUAT KUASA 27 MEI 2021 (KHAMIS)
370 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK DAN PENEMPATAN JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29 (12 BULAN) BERKUAT KUASA 27 MEI 2021
371 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - 128 ORANG (P1)
372 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 24 MEI 2021(ISNIN) & 02 JUN 2021(RABU) - 79 ORANG
373 KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI KONTRAK GRED UF41 BIL 2/2021
374 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK JURURAWAT GRED U29
375 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 - UD54 (BUKAN PAKAR) BILANGAN 2 TAHUN 2021
376 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK DAN PENEMPATAN JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29 (6 BULAN) BERKUAT KUASA 17 MEI 2021
377 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN DAN PENEMPATAN JURURAWAT GREDU29 (KONTRAK) -BUKAN TAJAAN KKM BERKUAT KUASA 11 MEI 2021 (SELASA)
378 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - FASA 6
379 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SEMULA SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH PEGAWAI PERUBATAN UD41 LANTIKAN KONTRAK BILANGAN 6 TAHUN 2021 BAGI SARAWAK, SABAH, SELANGOR, KELANTAN
380 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN BAGI JAWATAN JURUPULIH PERUBATAN FISIOTERAPI GRED U29 YANG BERKUAT KUASA PADA 24 MEI 2021
381 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK KE LANTIKAN TETAP JAWATAN JURUPULIH PERUBATAN FISIOTERAPI GRED U29 FASA 1 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
382 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BILANGAN 1 TAHUN 2018 (15 JANUARI 2018) YANG DITAWARKAN KONTRAK ONE-OFF COVID-19 BERKUAT KUASA 17 MEI 2021
383 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG44 LANTIKAN KONTRAK BILANGAN 1 TAHUN 2018 (26 FEBRUARI 2018) YANG DITAWARKAN KONTRAK ONE-OFF COVID-19 1 TAHUN BERKUAT KUASA 17 MEI 2021
384 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN DAN PENEMPATAN JURURAWAT GRED U29(KONTRAK) (TAJAAN KKM) BERKUAT KUASA 6 MEI 2021
385 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29 (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2019) BERKUAT KUASA 17 MEI 2021 (ISNIN)
386 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29 BERKUAT KUASA 17 MEI 2021 (ISNIN)
387 Semakan Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Bagi Lantikan 2016 - 2019 Bilangan 6 Tahun 2021
388 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SEMULA DARI JKN SARAWAK DAN JKN SABAH PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK TAHUN 2016, 2017 & 2018 BILANGAN 5 TAHUN 2021
389 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN JURURAWAT GRED U29 (KONTRAK) TAJAAN KKM BERKUAT KUASA 3 MEI 2021 (RABU) (KHAS SARAWAK)
390 SEMAKAN KEPUTUSAN BAGI LANTIKAN SEMULA KONTRAK JURURAWAT GRED U29 (PESARA) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
391 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PEGAWAI JAWATAN JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 BIL 4.2021 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
392 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PEGAWAI JAWATAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 BIL 3.2021 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
393 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK KE LANTIKAN TETAP JAWATAN JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 FASA 2 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
394 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK KE LANTIKAN TETAP JAWATAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 FASA 2 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
395 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41-UG54 BIL. 1 TAHUN 2021
396 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
397 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 LANTIKAN KONTRAK BILANGAN 1 TAHUN 2018 (26 FEBRUARI 2018) YANG DITAWARKAN KONTRAK ONE-OFF COVID-19 1 TAHUN BERKUAT KUASA 17 MEI 2021
398 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 SECARA KONTRAK
399 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BILANGAN 1 TAHUN 2018 (15 JANUARI 2018) YANG DITAWARKAN KONTRAK ONE-OFF COVID-19 BERKUAT KUASA 17 MEI 2021
400 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMANDU KENDERAAN GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 26 APRIL 2021 (ISNIN)
401 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU OPERASI GRED N11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 03 MEI 2021 (ISNIN)
402 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU AWAM GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 03 MEI 2021 (ISNIN)
403 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN JURURAWAT GRED U29 (KONTRAK) TAJAAN KKM BERKUAT KUASA 21 APRIL 2021 (RABU)
404 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN JURURAWAT GRED U29 (KONTRAK) BUKAN TAJAAN KKM BERKUAT KUASA 21 APRIL 2021 (RABU)
405 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY(DIAGNOSTIK) GRED U41 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 26 APRIL 2021(ISNIN)
406 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 BERKUATKUASA PADA 15 APRIL 2021
407 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN TETAP DAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 BILANGAN 5 TAHUN 2018 (LANTIKAN 12 NOVEMBER 2018)
408 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 (TAMAT DISEMBER 2019) BERKUAT KUASA 19 APRIL 2021 (ISNIN)
409 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 BERKUAT KUASA 05 APRIL 2021 (ISNIN)
410 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN GRED N19 BERKUAT KUASA 5 APRIL 2021 (CALON SARAWAK)
411 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM JURURAWAT GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 1 APRIL 2021 (KHAMIS)
412 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN GRED N19 BERKUAT KUASA 5 APRIL 2021 (CALON SEMENANJUNG)
413 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN GRED N19 BERKUAT KUASA 5 APRIL 2021 (CALON SABAH)
414 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N19 BERKUAT KUASA 5 APRIL 2021 (CALON SARAWAK)
415 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED_N19 BERKUAT KUASA 5 APRIL 2021 (CALON SABAH)
416 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U41 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 1 APRIL 2021(KHAMIS)
417 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19 DI KKM BERKUAT KUASA 29 MAC 2021
418 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY(DIAGNOSTIK) GRED U41 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 1 APRIL 2021(KHAMIS)
419 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41-UF54 BIL. 2 TAHUN 2021
420 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN TETAP DAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 BILANGAN 2/2018 (LANTIKAN 16 JULAI 2018)
421 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
422 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 LANTIKAN SECARA KONTRAK BERKUATKUASA 17 MAC 2021
423 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM JURURAWAT GRED U29 (TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
424 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 18 MAC 2021 (KHAMIS) - 159 ORANG
425 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 LANTIKAN SECARA KONTRAK (BUKAN TAJAAN KKM) BERKUAT KUASA 15 MAC 2021 (ISNIN)
426 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA TETAP PELATIH (GRADUAN DISEMBER 2020) BAGI JAWATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUATKUASA 17 MAC 2021
427 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN BAGI JAWATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 BIL.1/2021 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUATKUASA 17 MAC 2021
428 SEMAKAN KEPUTUSAN TEMU DUGA PELANTIKAN TETAP KALI KEDUA (KHAS) PEGAWAI FARMASI GRED UF41
429 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM JURURAWAT (Kontrak) GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 10 MAC 2021 (RABU)
430 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PELATIH (TAMAT LATIHAN JUN 2019) BAGI JAWATAN JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
431 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PELATIH (TAMAT LATIHAN JUN 2019) BAGI JAWATAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
432 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN BAGI JAWATAN JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 BIL 3/2021 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
433 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH (TAMAT LATIHAN JUN 2019) BAGI JAWATAN JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
434 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN BAGI PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 BIL 2/2021 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
435 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH (TAMAT LATIHAN JUN 2019) BAGI PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
436 SEMAKAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN JURUPULIH PERUBATAN FISIOTERAPI GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 15 MAC 2021(PELATIH TAMAT JUN 2019)
437 SEMAKAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 15 MAC 2021(PELATIH TAMAT JUN 2019)
438 KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI KONTRAK GRED UF41 BIL 1 TAHUN 2021
439 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 25 FEBRUARI 2021 (KHAMIS) - 90 ORANG
440 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN BAGI LANTIKAN TETAP JURURAWAT (GRED U29) BERKUAT KUASA 22 MAC 2021
441 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 LANTIKAN SECARA TETAP (PSL TAMAT JUN 2019 ) BERKUAT KUASA 18 FEBRUARI 2021
442 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 LANTIKAN SECARA TETAP (PSL TAMAT DISEMBER 2019 ) BERKUAT KUASA 18 FEBRUARI 2021
443 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN & PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 BERKUAT KUASA 18 FEBRUARI 2021 (KHAMIS)
444 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK DAN PENEMPATAN JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29(12 BULAN) BERKUAT KUASA 15 FEBRUARI 2021
445 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 - UD54 (BUKAN PAKAR) BILANGAN 1 TAHUN 2021
446 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SEMULA SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK 2016-2018 BILANGAN 1 TAHUN 2021
447 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SEMULA PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK TAHUN 2016-2018 BIL. 9, 10, 11 TAHUN 2020 BAGI SABAH, SARAWAK DAN LABUAN BILANGAN 2 TAHUN 2021
448 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL.1 TAHUN 2021
449 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2020) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 8 FEBRUARI 2021 (ISNIN)
450 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 KUAT KUASA 8 FEBRUARI 2021 (ISNIN)
451 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMANDU KENDERAAN GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 08 FEBRUARI 2021 (ISNIN)
452 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN (JTMP) GRED U29 (SATU TAHUN) BERKUATKUASA 4 FEBRUARI 2021
453 PEMBERITAHUAN PERTUKARAN PENEMPATAN SKIM JURURAWAT GRED U29 (KONTRAK) TAJAAN KKM YANG TAMAT DISEMBER 2018 BERKUAT KUASA 8 FEBRUARI 2021
454 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 08 FEBRUARI 2021 (ISNIN) - 89 ORANG
455 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (KONTRAK FASA 7) BERKUAT KUASA 08 FEBRUARI 2021 (ISNIN) - 450 PELATIH
456 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 08 FEBRUARI 2021 (ISNIN) - 138 ORANG
457 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURURAWAT GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 8 FEBRUARI 2021
458 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU AWAM GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 08 FEBRUARI 2021 (ISNIN)
459 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 BERKUAT KUASA 08 FEBRUARI 2021 (ISNIN)
460 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 LANTIKAN SECARA KONTRAK (BUKAN TAJAAN KKM) BERKUAT KUASA 27 JANUARI 2021 (RABU)
461 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 LANTIKAN SECARA KONTRAK (PELATIH TAMAT 2020) BERKUAT KUASA 27 JANUARI 2021
462 LANJUTAN KONTRAK LANTIKAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN (JTMP) GRED U29
463 Semakan Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Bagi Lantikan 2016 - 2018 Bilangan 1 Tahun 2021
464 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURURAWAT GRED U29/U32(KUP) BERKUAT KUASA 25 JANUARI 2021
465 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 BERKUAT KUASA 11 JANUARI 2021 (ISNIN)
466 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK DAN PENEMPATAN JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29 BERKUAT KUASA 6 JANUARI 2021
467 SEMAKAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK KE TETAP (FASA 1) BAGI PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 BIL.1/2021 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (29 CALON) BERKUAT KUASA 25 JANUARI 2021
468 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN & PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 BERKUAT KUASA 27 JANUARI 2021 (RABU)
469 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK DAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL GRED U29 BERKUAT KUASA 6 JANUARI 2021
470 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (LANTIKAN KONTRAK KE TETAP) BERKUAT KUASA 27 JANUARI 2021 (RABU)
471 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41-UG54 (BUKAN PAKAR) BIL.4 TAHUN 2020
472 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41-UF54 BIL. 4 TAHUN 2020
473 SEMAKAN PENEMPATAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29 BERKUAT KUASA 18 JANUARI 2021 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
474 SEMAKAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29 (TAMAT JUN 2019) BERKUAT KUASA 18 JANUARI 2021 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
475 SEMAKAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U41 (LANTIIKAN BAHARU) BERKUAT KUASA 4 JANUARI 2021 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
476 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURURAWAT GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 17 DISEMBER 2020
477 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 16 DISEMBER 2020
478 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 16 DISEMBER 2020
479 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 - UD54 (BUKAN PAKAR) BILANGAN 5 TAHUN 2020
480 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SEMULA SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK 2016-2018 BILANGAN 11 TAHUN 2020
481 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (WP LABUAN DAN SABAH) BERKUAT KUASA 14 DISEMBER 2020 (ISNIN)
482 Semakan Keputusan Penempatan Semula Selepas Tamat Latihan Siswazah Pegawai Perubatan Gred UD41 Lantikan Kontrak 2016-2018 Bilangan 11 Tahun 2020
483 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19 BERKUAT KUASA 30 NOVEMBER 2020
484 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI KONTRAK GRED UF41 BIL 4/2020
485 SEMAKAN PENEMPATAN LANTIKAN JURURAWAT GRED U41 BERKUAT KUASA 30 NOVEMBER 2020
486 SEMAKAN PENEMPATAN LANTIKAN KONTRAK KE TETAP (FASA 1) BAGI PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 BIL.1/2020 DI KKM KUAT KUASA 25 NOVEMBER 2020
487 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN DAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 BILANGAN 1/2018
488 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN DAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 BILANGAN 4/2018
489 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 16 NOVEMBER 2020 (ISNIN)
490 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 BERKUATKUASA 16 NOVEMBER 2020
491 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 (PELATIH TAMAT JUN 2019) BERKUAT KUASA 16 NOVEMBER 2020
492 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN KONTRAK PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (PELATIH TAMAT JUN 2019) BERKUAT KUASA 28 OKTOBER 2020
493 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 28 OKTOBER 2020
494 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN KONTRAK PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (PELATIH TAMAT DISEMBER 2019) BERKUAT KUASA 28 OKTOBER 2020
495 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK DAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL GRED U29 BERKUAT KUASA 28 OKTOBER 2020
496 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK SKIM JURURAWAT GRED U29 BERKUAT KUASA 28 OKTOBER 2020
497 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PERTUKARAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI PELBAGAI GRED BIL 3/2020
498 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN BAGI PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 BIL. 4/2020 KUAT KUASA 25 NOVEMBER 2020
499 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT PERTUKARAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI PERGIGIAN BIL. 3/2020
500 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU AWAM GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 2 NOVEMBER 2020 (ISNIN)
501 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK KE LANTIKAN TETAP BAGI JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 BIL 1.2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
502 KEPUTUSAN PERTUKARAN BAGI JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 BIL 1.2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
503 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 - UD54 (BUKAN PAKAR) BILANGAN 4 TAHUN 2020
504 SEMAKAN PENEMPATAN PELATIH JAWATAN JURUTERAPI PERGIGIAN GRED U29 BIL 1.2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
505 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU AWAM GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 16 NOVEMBER 2020 (ISNIN)
506 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK KE LANTIKAN TETAP BAGI PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 BIL 1.2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
507 KEPUTUSAN PERTUKARAN BAGI PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 BIL 3.2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
508 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SEMULA PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 TAMAT LATIHAN SISWAZAH DAN MENDAPAT PENDAFTARAN PENUH BAGI LANTIKAN KONTRAK 2016-2018 BILANGAN 9 TAHUN 2020
509 KEPUTUSAN PERTUKARAN JURURAWAT GRED U29/U32(KUP) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 7 OKTOBER 2020
510 KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN TETAP JURURAWAT GRED U29 DI KKM BERKUAT KUASA 7 OKTOBER 2020
511 SEMAKAN PENEMPATAN PELANTIKAN TETAP JM(PSL) KE JAWATAN JURURAWAT GRED U29 (KOHORT 5) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 5 OKTOBER 2020
512 SEMAKAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 15 JULAI 2020 (PELATIH TAMAT DISEMBER 2018)
513 SEMAKAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN JURUPULIH PERUBATAN FISIOTERAPI GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 15 JULAI 2020 (PELATIH TAMAT DISEMBER 2018)
514 KEPUTUSAN PELANTIKAN DAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 BILANGAN 3 TAHUN 2018
515 SEMAKAN PENEMPATAN PELANTIKAN PSL KE JURURAWAT GRED U29 (KOHORT 4) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 24 OGOS 2020
516 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41-UD54 (BUKAN PAKAR) BILANGAN 3 TAHUN 2020
517 Semakan Keputusan Rayuan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Bagi Lantikan Kontrak 2016 - 2018 Bilangan 8 Tahun 2020
518 Portal Maintenance v1.0: SEMAKAN PEMARKAHAN
519 Semakan Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Bagi Lantikan Kontrak 2016 - 2018 Bilangan 8 Tahun 2020
520 Semakan Keputusan Penempatan Pembantu Penyediaan Makanan Gred N19 berkuatkuasa pada 17 Ogos 2020
521 KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN PSL SEBAGAI JURURAWAT GRED U29 (KOHOT 3) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA MULAI 5 OGOS 2020
522 KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI KONTRAK GRED UF41 BIL 3/2020
523 Semakan Keputusan Permohonan Rayuan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Bagi Lantikan 2016 - 2018 Di Hospital Sungai Buloh dan JKN Sabah
524 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JKPP PEGAWAI FARMASI BIL 2/2020
525 KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2018) BAGI JAWATAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
526 Semakan Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Bagi Lantikan 2016 - 2018 Di Hospital Sungai Buloh dan JKN Sabah (Covid-19)
527 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL.3 TAHUN 2020
528 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JKPP PEGAWAI PERGIGIAN BIL 2/2020
529 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY(DIAGNOSTIK) GRED U41 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 15 JULAI 2020(RABU)
530 KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN TETAP PSL (KELUARAN DISEMBER 2017) KE JURURAWAT GRED U29 BERKUAT KUASA 30 JUN 2020 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
531 KEPUTUSAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 KUATKUASA 15 JULAI 2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
532 KEPUTUSAN PERTUKARAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 KUATKUASA 15 JULAI 2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
533 SEMAKAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (TAMAT DISEMBER 2018) BERKUAT KUASA 15 JULAI 2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
534 SEMAKAN PENEMPATAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 (TAMAT DISEMBER 2018) BERKUAT KUASA 15 JULAI 2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA.
535 KEPUTUSAN PERTUKARAN JAWATAN JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA GRED U29 KUAT KUASA 15 JULAI 2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
536 KEPUTUSAN PERTUKARAN JAWATAN JURUPULIH PERUBATAN FISIOTERAPI GRED U29 KUAT KUASA 15 JULAI 2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
537 KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2018) BAGI JAWATAN JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
538 KEPUTUSAN PERTUKARAN JAWATAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 BIL 1.2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
539 KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2018) BAGI JAWATAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
540 SEMAKAN KEPUTUSAN TEMU DUGA PELANTIKAN TETAP KALI KEDUA (KHAS) PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41
541 SEMAKAN KEPUTUSAN TEMU DUGA PELANTIKAN TETAP KALI KEDUA (KHAS) PEGAWAI FARMASI GRED UF41
542 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU OPERASI GRED N11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 15 JULAI 2020 (RABU)
543 PEMAKLUMAN PENEMPATAN DAN TARIKH LAPOR DIRI CALON LANTIKAN BAHARU JAWATAN PENOLONG JURUTERA GRED JA29 BERKUAT KUASA PADA 15 JUN 2020 (ISNIN)
544 KEPUTUSAN PELANTIKAN JURURAWAT GRED U29 (PSL KOHORT 1) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA PADA 15 JUN 2020
545 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41-UD54 (BUKAN PAKAR) BILANGAN 2 TAHUN 2020
546 KEPUTUSAN PERTUKARAN JAWATAN JURUTERAPI PERGIGIAN GRED U29 BIL 1.2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
547 KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH (KELUARAN JUN 2019) JAWATAN JURUTERAPI PERGIGIAN GRED U29 (TETAP) BIL 1.2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
548 KEPUTUSAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (LANTIKAN KONTRAK BIL 2/2018 - 2 APRIL 2018) YANG DILANTIK TETAP
549 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY(DIAGNOSTIK) GRED U41 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 15 JUN 2020(ISNIN)
550 PEMAKLUMAN PENEMPATAN DAN TARIKH LAPOR DIRI CALON LANTIKAN BAHARU BAGI JAWATAN PENOLONG PEGAWAI TADBIR (STOR) GRED N29 BERKUAT KUASA 3 JUN 2020
551 PEMAKLUMAN PENEMPATAN DAN ARAHAN LAPOR DIRI PENOLONG PEGAWAI TADBIR (REKOD PERUBATAN) GRED N29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 3 JUN 2020
552 KEPUTUSAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 (LANTIKAN KONTRAK BIL 3/2017 - 13 NOVEMBER 2017) YANG DILANTIK TETAP
553 SEMAKAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 LANTIKAN KONTRAK BERKUAT KUASA 6 APRIL 2020 (BUKAN TAJAAN KKM)
554 PELANTIKAN KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 SECARA ONE-OFF BERIKUTAN PENULARAN WABAK COVID-19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
555 SEMAKAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 LANTIKAN KONTRAK BERKUAT KUASA 04 MEI 2020 (BUKAN TAJAAN KKM)
556 PELANTIKAN KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 SECARA ONE-OFF BERIKUTAN PENULARAN WABAK COVID-19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
557 SEMAKAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN JURURAWAT KONTRAK BAGI PESARA/ SWASTA BERKUAT KUASA 23 APRIL 2020
558 SEMAKAN PENEMPATAN BAGI LANTIKAN KONTRAK/TETAP PEN PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (TAMAT LATIHAN DIS 2019) KUAT KUASA 23 APRIL 2020
559 SEMAKAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN JURURAWAT KONTRAK BAGI PESARA BERKUAT KUASA 16 APRIL 2020
560 SEMAKAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN JURURAWAT KONTRAK BAGI PESARA/ SEKTOR SWASTA BERKUAT KUASA 7 APRIL 2020
561 SEMAKAN PENEMPATAN BAGI LANTIKAN KONTRAK/TETAP PPP GRED U29 (TAMAT LATIHAN JUN 2019) KUATKUASA 02 APRIL 2020
562 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN BAGI PELANTIKAN TETAP JURURAWAT GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 30 MAC 2020
563 SEMAKAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN JURURAWAT GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 2 APRIL 2020 (PELATIH TAMAT JUN DAN DISEMBER 2019)
564 SEMAKAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 LANTIKAN KONTRAK BERKUAT KUASA 2 APRIL 2020 (TAMAT DISEMBER 2018
565 SEMAKAN PENEMPATAN BAGI LANTIKAN KONTRAK/TETAP PPP GRED U29 (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2018) KUATKUASA 31 MAC 2020
566 SEMAKAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN JURURAWAT GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 1 APRIL 2020
567 SEMAKAN PENEMPATAN JURURAWAT GRED U29 LANTIKAN KONTRAK BERKUAT KUASA 24 MAC 2020
568 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL.2 TAHUN 2020
569 SEMAKAN PENEMPATAN JURURAWAT GRED U29 LANTIKAN KONTRAK BERKUAT KUASA 16 MAC 2020
570 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURURAWAT GRED U29/U32(KUP) BERKUAT KUASA 30 MAC 2020
571 KEPUTUSAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (LANTIKAN KONTRAK BIL 1/2018 - 15 JANUARI 2018) YANG DILANTIK TETAP
572 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19 KE GRED U24 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 24 MAC 2020
573 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U41 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 1 APRIL 2020 (RABU)
574 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29 (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2018) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 13 MEI 2020 (RABU)
575 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 13 MEI 2020 (2020)
576 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 1 APRIL 2020 (2020)
577 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2019) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 1 APRIL 2020 (RABU)
578 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41-UD54 BILANGAN 1 TAHUN 2020
579 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2019 / BUKAN TAJAAN KKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 24 MAC 2020 (SELASA)
580 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 24 MAC 2020 (SELASA)
581 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SEMULA PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK TAHUN 2016 DAN 2017 BILANGAN 1 TAHUN 2020
582 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SEMULA PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK TAHUN 2016 DAN 2017 BILANGAN 1 TAHUN 2020
583 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41/UF44/UF48/UF52/UF54 BIL. 1 TAHUN 2020
584 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK 5 DISEMBER 2016 DAN 20 FEBRUARI 2017
585 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41/UG44/UG48/UG52/UG54 BIL. 1 TAHUN 2020
586 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 (TAMAT LATIHAN JUN 2018) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 13 JANUARI 2020 (ISNIN)
587 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (TAMAT LATIHAN JUN 2018) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 13 JANUARI 2020 (ISNIN)
588 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUPULIH FISIOTERAPI GRED U29 (TAMAT LATIHAN JUN 2018) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 13 JANUARI 2020 (ISNIN)
589 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (PENEMPATAN KHIDMAT WAJIB) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL 1 TAHUN 2020
590 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN DAN RAYUAN PENEMPATAN / PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN (BUKAN PAKAR) GRED UD41 - UD54 BILANGAN 6 TAHUN 2019
591 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL.1 TAHUN 2020
592 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SEMULA PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 TAMAT LATIHAN SISWAZAH & MENDAPAT PENDAFTARAN PENUH LANTIKAN 5.12.2016, 20.2.2017, 15.5.2017 DAN 17.7.2017 BIL.3 & 4 TAHUN 2019
593 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41/UF44/UF48/UF52/UF54 BIL. 4 TAHUN 2019
594 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 LANTIKAN KONTRAK BIL. 2 TAHUN 2017 - 22 MEI 2017
595 Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Lantikan 17 Julai 2017 - Bil.4/2019
596 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMBANTU PEMBANTU PENYEDIAAN MAKANAN GRED N19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 06 JANUARI 2020 (ISNIN)
597 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SECARA KONTRAK PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (TAMAT LATIHAN JUN 2018) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA KUATKUASA 03 FEBRUARI 2020 (ISNIN)
598 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA GRED U29 (TAMAT LATIHAN JUN 2018) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 13 JANUARI 2020 (ISNIN)
599 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA MULAI 13 JANUARI 2020 (ISNIN)
600 Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Lantikan 5 Disember 2016, 20 Februari 2017, 15 Mei 2017 dan 17 Julai 2017 - Bil.3/2019
601 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURUPULIH FISIOTERAPI GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 13 JANUARI 2020 (ISNIN)
602 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 13 JANUARI 2020 (ISNIN)
603 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41/UG44/UG48/UG52/UG54 (BUKAN PAKAR) BIL. 4 TAHUN 2019
604 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMANDU KENDERAAN GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 15 JANUARI 2020 (RABU)
605 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA MULAI 13 JANUARI 2020 (ISNIN)
606 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA MULAI 13 JANUARI 2020 (ISNIN)
607 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 (TAMAT LATIHAN JUN 2018) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 13 JANUARI 2020 (ISNIN)
608 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN DAN RAYUAN PENEMPATAN / PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN (BUKAN PAKAR) GRED UD41 - UD54 BILANGAN 5 TAHUN 2019
609 SEMAKAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19/24 BERKUAT KUASA 9 DISEMBER 2019
610 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41/UF44/UF48/UF52/UF54 BIL. 3 TAHUN 2019
611 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATANPEMBANTU KESIHATAN AWAM TAMAT JUN 2018 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 25 NOVEMBER 2019 (ISNIN)
612 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 25 NOVEMBER 2019 (ISNIN)
613 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SEMULA PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK 15 MEI 2017 YANG TELAH TAMAT LATIHAN SISWAZAH DAN MENDAPAT PENDAFTARAN PENUH
614 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL. 3 TAHUN 2017 - 25 SEPTEMBER 2017
615 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN BAGI SKIM JURURAWAT GRED U29/U32(KUP) BERKUAT KUASA 18 NOVEMBER 2019
616 SEMAKAN PENEMPATAN SEMULA PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK 15 MEI 2017 YANG TELAH TAMAT LATIHAN SISWAZAH DAN MENDAPAT PENDAFTARAN PENUH
617 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA DAN KADER OUT KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 25 NOVEMBER 2019 (ISNIN)
618 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN BAGI LANTIKAN BAHARU SKIM JURURAWAT GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 18 NOVEMBER 2019
619 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL.6/2019
620 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU AWAM GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 25 NOVEMBER 2019 (ISNIN)
621 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK 5 DISEMBER 2016 DAN 20 FEBRUARI 2017 YANG TELAH TAMAT LATIHAN SISWAZAH DAN MENDAPAT PENDAFTARAN PENUH
622 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29 (PELATIH TAMAT DISEMBER 2018 - FASA 1) BERKUAT KUASA MULAI 04 NOVEMBER 2019
623 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29/U32 (KUP) BERKUAT KUASA MULAI 04 NOVEMBER 2019
624 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN / PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN (BUKAN PAKAR) GRED UD41 - UD54 BILANGAN 4 TAHUN 2019
625 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU JURUTEKNIK PERUBATAN (PROSTETIK/ ORTOTIK) GRED U19 YANG BERKUAT KUASA 4 NOVEMBER 2019
626 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL.6/2019
627 Semakan Keputusan Pelantikan dan Penempatan Pegawai Perubatan Gred UD41 Bilangan 2 Tahun 2019 (Lantikan Kontrak 5 Disember 2016 dan 20 Februari 2017)
628 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PENOLONG PEGAWAI PENYELIDIK GRED Q29 YANG BERKUAT KUASA 14 OKTOBER 2019
629 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PENYELIA ASRAMA GRED N19 YANG BERKUAT KUASA 14 OKTOBER 2019
630 SEMAKAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19/U24 BERKUAT KUASA 21 OKTOBER 2019
631 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41/UG44/UG48/UG52/UG54 (BUKAN PAKAR) BIL. 3 TAHUN 2019
632 SEMAKAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURU XRAY TERAPI GRED U 29 BERKUATKUASA 1 OKTOBER 2019 (SELASA)
633 SEMAKAN PENEMPATAN PELATIH JURU XRAY TERAPI GRED U 29 (TAMAT JUN 2019) BERKUATKUASA 1 OKTOBER 2019 (SELASA)
634 SEMAKAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURU XRAY DIAGNOSTIK GRED U 29 BERKUATKUASA 1 OKTOBER 2019 (SELASA)
635 SEMAKAN PENEMPATAN PELATIH JURU XRAY DIAGNOSTIK GRED U29 (TAMAT JUN 2019) BERKUATKUASA 1 OKTOBER 2019 (SELASA)
636 PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29, BERKUAT KUASA 1 OKTOBER 2019
637 PERTUKARAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29, BERKUAT KUASA 1 OKTOBER 2019
638 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41/UF44/UF48/UF52/UF54 BIL. 2 TAHUN 2019
639 SEMAKAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK YANG TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BIL 5/2019
640 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 BERKUAT KUASA 17 SEPTEMBER 2019
641 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 LANTIKAN KONTRAK BIL. 1 TAHUN 2017 - 9 JANUARI 2017
642 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURURAWAT GREDU29/U32(KUP) BERKUAT KUASA 26 OGOS 2019
643 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN DAN RAYUAN PENEMPATAN / PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN (BUKAN PAKAR) GRED UD41 - UD54 BILANGAN 3 TAHUN 2019
644 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU JURURAWAT GRED U29 BERKUAT KUASA 26 OGOS 2019
645 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL.2 TAHUN 2017 - 24 JULAI 2017
646 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL. 4 TAHUN 2019
647 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU OPERASI GRED N11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 15 JULAI 2019 (ISNIN)
648 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 BERKUAT KUASA 01 JULAI 2019
649 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BAGI PEGAWAI FARMASI LANTIKAN KONTRAK BIL 4/2019
650 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK 5 DISEMBER 2016 (KOHORT PERTAMA)
651 SEMAKAN STATUS PELANTIKAN BAGI PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK 5 DISEMBER 2016 (KOHORT PERTAMA)
652 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU-X RAY (TERAPI) GRED U29/U32/U36 KE GRED U42 BERKUAT KUASA PADA 10 JUN 2019 (ISNIN)
653 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURU-X RAY (DIAGNOSTIK) GRED U41 DAN U42 BERKUAT KUASA PADA 10 JUN 2019 (ISNIN)
654 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU-X RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29/U32/U36 KE GRED U42 BERKUAT KUASA PADA 10 JUN 2019 (ISNIN)
655 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (TAMAT DISEMBER 2017) KUATKUASA PADA 01 JULAI 2019 (ISNIN)
656 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN/ PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN (BUKAN PAKAR) BIL 2/2019
657 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2017) BERKUAT KUASA PADA 1 JULAI 2019 (ISNIN)
658 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 1 JULAI 2019 (ISNIN)
659 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PENOLONG PEGAWAI SAINS GRED C29 YANG BERKUAT KUASA 10 JUN 2019
660 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKANAN GRED C29 YANG BERKUAT KUASA 10 JUN 2019
661 SEMAKAN URUSAN PENEMPATAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM (PKA) TAMAT DISEMBER 2017 BERKUATKUASA 10 JUN 2019 (ISNIN)
662 SEMAKAN URUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 BERKUATKUASA 10 JUN 2019 (ISNIN)
663 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PENOLONG PEGAWAI PSIKOLOGI GRED S29 YANG BERKUAT KUASA 10 JUN 2019
664 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN DAN RAYUAN PENEMPATAN / PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN (BUKAN PAKAR) GRED UD41 - UD54 BILANGAN 2 TAHUN 2019
665 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURURAWAT GRED U29/U32(KUP) BERKUAT KUASA 13 MEI 2019
666 SEMAKAN RAYUAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK YANG TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BIL 3/2019
667 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU JAWATAN JURURAWAT GRED U29 BERKUATKUASA 13 MEI 2019
668 SEMAKAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK YANG TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BIL 3/2019
669 SEMAKAN KEPUTUSAN STATUS PELANTIKAN DAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (LANTIKAN KONTRAK) BIL 1/2017 - 17 APRIL 2017
670 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 BAGI SEMENANJUNG MALAYSIA BERKUAT KUASA 29 APRIL 2019
671 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 BAGI SABAH, SARAWAK/LABUAN BERKUAT KUASA 29 APRIL 2019
672 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT PERTUKARAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI BIL 1 TAHUN 2019
673 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (KONTRAK) BIL. 2 TAHUN 2019
674 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT PERTUKARAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI PERGIGIAN BIL 1_2019
675 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19 (YANG DISOKONG KETUA JABATAN DENGAN PENGGANTI KEMUDIAN) BERKUAT KUASA 18/3/2019
676 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURUTEKNOLOGI MAMAL PERUBATAN GRED U29 BERKUAT KUASA 25 MAC 2019.
677 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 KELUARAN DISEMBER 2018 BERKUAT KUASA 25 MAC 2019
678 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (KONTRAK) BIL. 2 TAHUN 2019
679 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 (PELATIH TAMAT LATIHAN DISEMBER 2018) BERKUAT KUASA PADA 25 MAC 2019 (ISNIN)
680 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 25 MAC 2019 (ISNIN)
681 Urusan penempatan calon lantikan baru bagi jawatan Pemandu Kenderaan Gred H11 berkuat kuasa pada 01 April 2019
682 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (TAMAT LATIHAN JUN 2017) BERKUAT KUASA PADA 18 MAC 2019 (ISNIN)
683 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41-UD54 (BUKAN PAKAR) BILANGAN 1 TAHUN 2019
684 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 (TAMAT JUN 2017) BERKUAT KUASA PADA 05 MAC 2019 (SELASA)
685 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 BERKUAT KUASA PADA 05 MAC 2019 (SELASA)
686 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (KONTRAK) BIL. 1 TAHUN 2019
687 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U29/U32/U36 KE GRED U42 BERKUAT KUASA PADA 07 FEBRUARI 2019 (KHAMIS)
688 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (KONTRAK) BIL. 1 TAHUN 2019
689 Urusan penempatan calon lantikan baru bagi jawatan Pembantu Operasi Gred N11 berkuat kuasa pada 11 Februari 2019
690 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29/U32/U36 KE GRED U42 BERKUAT KUASA PADA 24 JANUARI 2019 (KHAMIS)
691 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U41 DAN U42 BERKUAT KUASA PADA 24 JANUARI 2019 (KHAMIS)
692 Penempatan Calon Lantikan Baharu Bagi Jawatan Pembantu Penyediaan Makanan Gred N19 Kementerian Kesihatan Malaysia Berkuat Kuasa 28 Januari 2019 (Isnin)
693 KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PENEMPATAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41-UD54 (BUKAN PAKAR) BIL.6/2018
694 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN (BUKAN PAKAR) DI KKM BIL 4/218
695 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI BIL. 4/2018
696 Urusan penempatan calon lantikan baru bagi jawatan Penolong Pegawai Tadbir (Rekod Perubatan) Gred N29 berkuat kuasa pada 14 Januari 2019
697 KEPUTUSAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (LANTIKAN KONTRAK BIL 1/2016 - 5 DISEMBER 2016) YANG DILANTIK TETAP
698 SEMAKAN KEPUTUSAN STATUS PELANTIKAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (LANTIKAN KONTRAK) BIL 1/2016 - 5 DISEMBER 2016
699 URUSAN PENEMPATAN CALON LANTIKAN BARU BAGI JAWATAN PEMBANTU AWAM GRED H11 BERKUATKUASA PADA 7 JANUARI 2019 (ISNIN)
700 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN KHIDMAT WAJIB BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL 6/2018
701 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN KHIDMAT WAJIB BAGI PEGAWAI FARMASI GREF UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL 6/2018
702 Urusan penempatan calon lantikan baru bagi jawatan Pemandu Kenderaan Gred H11 berkuat kuasa pada 26 November 2018
703 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (TAMAT JUN 2017) BERKUAT KUASA PADA 05 NOVEMBER 2018 (ISNIN)
704 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 05 NOVEMBER 2018 (ISNIN)
705 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL 5/2018
706 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI PERGIGIAN (BUKAN PAKAR) GRED UG41 - UG54 BIL 3/2018
707 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL 5/2018
708 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURURAWAT GRED U29/U32(KUP) BERKUATKUASA 8 OKTOBER 2018
709 Keputusan Permohonan Pertukaran Penempatan Pegawai Perubatan Gred UD41-UD54 (Bukan Pakar) Bilangan 5 Tahun 2018
710 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 15 OKTOBER 2018 (ISNIN)
711 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 15 OKTOBER 2018 (ISNIN)
712 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U29 (LANTIKAN BARU SPA) BERKUAT KUASA PADA 15 OKTOBER 2018 (ISNIN)
713 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY (DAIGNOSTIK) GRED U29 (LANTIKAN BARU SPA) BERKUAT KUASA PADA 15 OKTOBER 2018 (ISNIN)
714 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41-UF54 BIL. 3/2018
715 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH KELUARAN JUN 2018 JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 BERKUAT KUASA 24 SEPTEMBER 2018 (ISNIN)
716 SEMAKAN PERTUKARAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 BERKUAT KUASA 24 SEPTEMBER 2018 (ISNIN)
717 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN DARI GRED U29 KE GRED U32 BERKUAT KUASA 18 SEPTEMBER 2018 (ISNIN)
718 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U32 BERKUAT KUASA 18 SEPTEMBER 2018 (SELASA)
719 Urusan penempatan calon lantikan baru bagi jawatan Pembantu Penyediaan Makanan Gred N19 berkuat kuasa pada 3 September 2018
720 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U44 KE U48 BERKUAT KUASA PADA 27 OGOS 2018 (ISNIN)
721 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U44 KE U48 BERKUAT KUASA PADA 27 OGOS 2018 (ISNIN)
722 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U41/U42 KE GRED U44 BERKUAT KUASA PADA 13 OGOS 2018 (ISNIN)
723 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U41/U42 KE GRED U44 BERKUAT KUASA PADA 13 OGOS 2018 (ISNIN)
724 SENARAI PENEMPATAN PERTUKARAN JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19 BERKUAT KUASA 27 OGOS 2018
725 Semakan Keputusan Permohonan Pertukaran Pegawai Perubatan (Bukan Pakar) Gred UD41 - UD54 Bilangan 4 Tahun 2018
726 Semakan Keputusan Rayuan Penempatan Tamat Latihan Siswazah (Khidmat Wajib) bagi Pegawai Farmasi Gred UF41 (Lantikan Kontrak) Bil 4/2018
727 Semakan Keputusan Rayuan Penempatan Tamat Latihan Siswazah (Khidmat Wajib) bagi Pegawai Farmasi Gred UF41 (Lantikan Tetap) Bil 5/2018
728 Urusan penempatan calon lantikan baru bagi jawatan Pemandu Kenderaan Gred H11 berkuat kuasa pada 13 Ogos 2018
729 Urusan penempatan calon lantikan baru bagi jawatan Penolong Pegawai Tadbir (Rekod Perubatan) Gred N29 berkuat kuasa pada 13 Ogos 2018
730 Semakan Keputusan Penempatan Tamat Latihan Siswazah (Khidmat Wajib) bagi Pegawai Farmasi Gred UF41 (Lantikan Kontrak) Bil 4/2018
731 Semakan Keputusan Penempatan Tamat Latihan Siswazah (Khidmat Wajib) bagi Pegawai Farmasi Gred UF41 (Lantikan Tetap) Bil 5/2018
732 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 KE U32 BERKUAT KUASA PADA 16 JULAI 2018 (ISNIN)
733 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U32 BERKUAT KUASA PADA 16 JULAI 2018 (ISNIN)
734 URUSAN PENEMPATAN CALON LANTIKAN BARU BAGI JAWATAN PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 BERKUATKUASA PADA 1 OGOS 2018 (RABU)
735 Semakan Keputusan Permohonan Pertukaran Sendiri Bagi Pegawai Pergigian (Bukan Pakar) dan Pegawai Pergigian Dalam Pewartaan Pelbagai Gred Bil.2/2018
736 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMBANTU AWAM GRED H11 BERKUAT KUASA PADA 02 JULAI 2018
737 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41-UF54 BIL. 2/2018
738 Semakan Keputusan Permohonan Pertukaran Pegawai Perubatan Gred UD41 - UD54 Bilangan 3/2018
739 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI GRED U41 (LANTIKAN TETAP) BIL 4/2018
740 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI GRED U41 (LANTIKAN KONTRAK) BIL 3/2018
741 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI GRED U41 (LANTIKAN TETAP) BIL 4/2018
742 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI GRED U41 (LANTIKAN KONTRAK) BIL 3/2018
743 SEMAKAN PENEMPATAN JAWATAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 LANTIKAN BAHARU (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2016) BERKUAT KUASA 04 JUN 2018
744 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURURAWAT GRED U29 (PELATIH TAMAT LATIHAN JUN 2017) BERKUAT KUASA 4 JUN 2018
745 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURURAWAT GRED U29/U32(KUP) BERKUATKUASA 4 JUN 2018
746 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMBANTU OPERASI GRED N11 BERKUAT KUASA PADA 28 MEI 2018
747 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U41 DAN U42 BERKUAT KUASA PADA 21 MEI 2018
748 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U41 DAN U42 BERKUAT KUASA PADA 21 MEI 2018
749 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U41 (LANTIKAN BARU SPA) BERKUAT KUASA PADA 21 MEI 2018
750 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U41 (LANTIKAN BARU SPA) BERKUAT KUASA PADA 21 MEI 2018
751 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (PELATIH TAMAT LATIHAN DISEMBER 2016) BERKUAT KUASA PADA 21 MEI 2018
752 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 21 MEI 2018
753 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 (PELATIH TAMAT LATIHAN DISEMBER 2016) BERKUAT KUASA PADA 21 MEI 2018
754 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 BERKUAT KUASA PADA 21 MEI 2018
755 SEMAKAN PENEMPATAN JAWATAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 LANTIKAN BAHARU (TAMAT LATIHAN JUN 2016) BERKUAT KUASA 14 MEI 2018
756 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U32 KE GRED U36 BERKUAT KUASA PADA 02 MEI 2018
757 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U36 BERKUAT KUASA PADA 02 MEI 2018
758 Urusan Penempatan Calon Lantikan Baru Bagi Jawatan Pembantu Perawatan Kesihatan Gred U11 Berkuat Kuasa Pada 2 Mei 2018
759 Keputusan Permohonan Pertukaran Pegawai Perubatan (Bukan Pakar) Gred UD41 - UD54 Bilangan 2/2018
760 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (KONTRAK) YANG TELAH TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BIL 2/2018
761 Semakan Keputusan Permohonan Pertukaran Penempatan Pegawai Pergigian (Bukan Pakar) Pelbagai Gred Bil 1/2018
762 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (KONTRAK) YANG TELAH TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BIL 2/2018
763 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (TETAP) TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BIL 3/2018
764 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2016) BERKUAT KUASA PADA 16 APRIL 2018 (ISNIN)
765 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 16 APRIL 2018 (ISNIN)
766 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI PELBAGAI GRED BIL 1/2018
767 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURURAWAT GRED U29/U32 (KUP) BERKUAT KUASA MULAI 19 MAC 2018
768 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U29 LANTIKAN BARU (PELATIH TAMAT LATIHAN) BERKUAT KUASA PADA 19 MAC 2018 (ISNIN)
769 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 19 MAC 2018 (ISNIN)
770 PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 KUAT KUASA 12 MAC 2018
771 PERTUKARAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 BERKUAT KUASA 12 MAC 2018
772 PENEMPATAN PERTUKARAN JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19 BERKUAT KUASA 5 MAC 2018
773 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U32 BERKUAT KUASA PADA 26 FEBRUARI 2018 (ISNIN)
774 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 KE U32 BERKUAT KUASA 26 FEBRUARI 2018 (ISNIN)
775 Keputusan Permohonan Pertukaran Pegawai Perubatan (Bukan Pakar) Gred UD41-UD44 Bilangan 1/2018
776 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (LANTIKAN KONTRAK) BIL 1/2018
777 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (LANTIKAN KONTRAK) BIL 1/2018
778 Semakan Keputusan RAYUAN Permohonan Penempatan Pegawai Farmasi Gred UF41 Tamat Latihan Siswazah (FRP) Bil 1/2018
779 KEPUTUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN (BUKAN PAKAR) GRED UD44 & UD41 BIL. 6/2017 (DISEMBER 2017)
780 Semakan Keputusan Permohonan Pertukaran Penempatan Pegawai Pergigian (Bukan Pakar) Bil 4/2017
781 Semakan Keputusan Permohonan Pertukaran Penempatan Pegawai Farmasi Pelbagai Gred Bil 4/2017
782 Semakan Keputusan Penempatan Pegawai Farmasi Gred UF41 Tamat Latihan Siswazah (FRP) Bil 1/2018
783 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29/U32/U36 KE GRED U42 BERKUAT KUASA PADA 08 JANUARI 2018 (ISNIN)
784 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U41/U42 KE GRED U44 BERKUAT KUASA PADA 02 JANUARI 2018 (SELASA)
785 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U41 DAN U42 BERKUAT KUASA PADA 08 JANUARI 2018 (ISNIN)
786 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U32 KE GRED U36 BERKUAT KUASA PADA 08 JANUARI 2018 (ISNIN)
787 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DAIGNOSTIK) GRED U36 BERKUAT KUASA PADA 08 JANUARI 2018 (ISNIN)
788 URUSAN PENEMPATAN CALON LANTIKAN BARU BAGI JAWATAN PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 BERKUAT KUASA PADA 2 JANUARI 2018
789 Urusan penempatan calon lantikan baru bagi jawatan Pembantu Operasi Gred N11 berkuat kuasa pada 18 Disember 2017
790 Semakan Keputusan Permohonan Pertukaran Penempatan Pegawai Pergigian (Bukan Pakar) Pelbagai Gred Yang Diperakukan Dalam Mesyuarat Jawatankuasa Bil. 3/2017
791 Semakan Keputusan Rayuan Penempatan Tamat Latihan Siswazah Pegawai Farmasi Gred UF41 (FRP) Bil 6/2017
792 SEMAKAN PENEMPATAN JAWATAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 LANTIKAN BAHARU (TAMAT LATIHAN JUN 2016) BERKUAT KUASA 06 NOVEMBER 2017
793 SEMAKAN PENEMPATAN JAWATAN JURURAWAT GRED U29 LANTIKAN BAHARU (TAJAAN KKM) BERKUAT KUASA 13 NOVEMBER 2017 (TAMAT LATIHAN JUN 2017-PELANTIKAN BAGI KUMPULAN KEDUA)
794 SEMAKAN PENEMPATAN PELATIH PEMBANTU KESIHATAN AWAM KESIHATAN GRED U19 (TAMAT LATIHAN JUN 2016) BERKUATKUASA 6 NOVEMBER 2017 (ISNIN)
795 Semakan Keputusan Penempatan Tamat Latihan Siswazah Pegawai Farmasi Gred UF41 (FRP) Bil 6/2017
796 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PEGAWAI FARMASI PELBAGAI GRED YANG DILULUSKAN DALAM MESYUARAT JAWATANKUASA BIL.3/2017 (SEP 2017)
797 Semakan Keputusan Penempatan Pegawai Perubatan Gred UD41/UD44 dan Tamat Latihan Siswazah Gred UD41 Bilangan 5 Tahun 2017 - September
798 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U32 KE U36 BERKUAT KUASA PADA 09 OKTOBER 2017
799 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19 BERKUAT KUASA PADA 25 SEPTEMBER 2017
800 KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH BILANGAN 5 TAHUN 2017
801 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 BERKUAT KUASA 2 OKTOBER 2017
802 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 BERKUAT KUASA 2 OKTOBER 2017
803 SENARAI KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 BIL 5/2017
804 SENARAI PENEMPATAN PERTUKARAN JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19 BERKUAT KUASA PADA 11 SEPTEMBER 2017
805 SENARAI PERTUKARAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29/U32 (KUP) BERKUAT KUASA 4 SEPTEMBER 2017 (ISNIN)
806 SENARAI PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 BERKUAT KUASA 4 SEPTEMBER 2017 (ISNIN)
807 SEMAKAN PENEMPATAN PELATIH PEMBANTU KESIHATAN AWAM KESIHATAN GRED U19 (TAMAT LATIHAN JUN 2016) BERKUATKUASA PADA 07 OGOS 2017 (ISNIN) 13-07-2017
808 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN BAGI PEMBANTU AWAM GRED H11 BERKUATKUASA 14 OGOS 2017 13-07-2017
809 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 (LANTIKAN BARU SPA) BERKUAT KUASA PADA 04 SEPTEMBER 2017 (ISNIN)
810 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 04 SEPTEMBER 2017 (ISNIN)
811 KEPUTUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN (BUKAN PAKAR) GRED UD44 & UD41 BILANGAN 4 TAHUN 2017 (JULAI 2017) 25-07-2017
812 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURU-X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U36 BERKUATKUASA 07 OGOS 2017 (ISNIN) 18-07-2017
813 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU-XRAY (DIAGNOSTIK) GRED U32 KE GRED U36 BERKUATKUASA 07 OGOS 2017 (ISNIN) 18-07-2017
Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia 2022. LOGIN UNTUK PENTADBIR.