BIL SEMAKAN
1 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU AWAM GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 7 JUN 2022 (SELASA)
2 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 - UF54 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BIL.2 TAHUN 2022
3 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PINDAAN PENEMPATAN LANTIKAN KONTRAK KE TETAP JAWATAN JURURAWAT GRED U29 (TAJAAN KKM KELUARAN DISEMBER 2020) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
4 PELANTIKAN SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL. 3/2019 (24 JUN 2019) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
5 PELANTIKAN SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG44 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BAGI LANTIKAN KONTRAK BIL. 2/2019 (1 JULAI 2019)
6 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29(BUKAN TAJAAN ILKKM) SERAMAI 52 ORANG FASA 2
7 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK BAGI SKIM JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) SERAMAI 381 ORANG DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (TAMAT 28 APRIL 2022)
8 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SERAMAI 119 0RANG (P1-FASA 1)
9 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - FASA 6
10 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2021) LANTIK TETAP BAGI JURUXRAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
11 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN BAGI JURUXRAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 BIL. 1/2022 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
12 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - FASA 5
13 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK BAGI SKIM JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) SERAMAI 190 ORANG DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (TAMAT MEI 2022)
14 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK BAGI SKIM JURURAWAT GRED U29 PESARA (BUKAN TAJAAN KKM) SERAMAI 45 ORANG DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (TAMAT APRIL 2022)
15 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 BAGI FASA 4 (JKN PENANG)
16 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK BAGI SKIM JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) SERAMAI 16 0RANG FASA 4 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
17 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN BAGI PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 BIL 2.2022 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
18 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH (TAMAT LATIHAN JUN 2021) BAGI PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
19 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK KE LANTIKAN TETAP JAWATAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 FASA 2 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
20 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK BAGI SKIM JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) SERAMAI 111 ORANG DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (TAMAT APRIL 2022)
21 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA KONTRAK SELAMA 12 BULAN BAGI SKIM JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 FASA 2/4
22 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK KE TETAP DAN PENEMPATAN BAGI 452 ORANG JURURAWAT GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (KELUARAN DISEMBER 2020) BIL.1/2022
23 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN PENEMPATAN JURURAWAT GRED U29/U32 (KUP) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BIL. 1/2022 BERKUAT KUASA PADA 31 MEI 2022
24 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA KONTRAK SELAMA 12 BULAN BAGI SKIM JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 FASA 1
25 KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI KONTRAK GRED UF41 BIL 1 TAHUN 2022
26 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - FASA 4
27 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN PERTUKARAN JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19 YANG BERKUATKUASA 18 APRIL 2022
28 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2021) SECARA KONTRAK BAGI SKIM JURURAWAT GRED U29 (TAJAAN KKM) SERAMAI 420 ORANG DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
29 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL. 2/2017 (15 MEI 2017) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN
30 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN BAGI JURUTERAPI PERGIGIAN GRED U29 BIL 1.2022 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
31 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2021) BAGI JURUTERAPI PERGIGIAN GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
32 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMANDU KENDERAAN GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 18 APRIL 2022 (ISNIN)
33 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 - UG54 BILANGAN 1 TAHUN 2022
34 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI SKIM PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (PELATIH KELUARAN DISEMBER 2018) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
35 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK BAGI SKIM JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) SERAMAI 175 ORANG DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (TAMAT APRIL 2022)
36 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK DAN PENEMPATAN JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29 (12 BULAN) BERKUAT KUASA 7 APRIL 2022 - 8 ORANG
37 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SERAMAI 119 0RANG (P2-FASA 3)
38 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL.1 TAHUN 2022
39 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 LANTIKAN SECARA TETAP (PSL TAMAT JUN 2021)
40 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 BERKUAT KUASA 28 MAC 2022 (ISNIN)
41 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 LANTIKAN SECARA TETAP (PSL TAMAT DISEMBER 2020)
42 SEMAKAN PENEMPATAN LANTIKAN KONTRAK KE TETAP (FASA 2) BAGI PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 BIL.1/2022 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 04 APRIL 2022
43 PELANTIKAN SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL. 2/2019 (22 APRIL 2019) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
44 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK BAGI SKIM JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) SERAMAI 12 ORANG DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (TAMAT MAC 2022)
45 PERTUKARAN DAN PENEMPATAN BAGI JAWATAN JURUTEKNOLOGI GRED U29 BIL.1/2022 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
46 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN GRED N19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 4 APRIL 2022 (ISNIN)
47 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 KELUARAN DISEMBER 2021
48 PELANTIKAN SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI FARMASI GRED UF44 LANTIKAN KONTRAK BIL. 2/2019 (22 APRIL 2019) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
49 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 BILANGAN 1 TAHUN 2022
50 SEMAKAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PELATIH (TAMAT LATIHAN JUN 2021) BAGI JAWATAN JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
51 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK BAGI SKIM JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) SERAMAI 413 ORANG DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (TAMAT MAC 2022)
52 SEMAKAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PELATIH (TAMAT LATIHAN JUN 2021) BAGI JAWATAN JURUPULIH PERUBATAN FISIOTERAPI GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
53 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 FASA 1 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
54 SEMAKAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK BAGI SKIM PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KUAT KUASA PADA 7 MAC 2022 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
55 SEMAKAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PELATIH (TAMAT LATIHAN JUN 2021) BAGI JAWATAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
56 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SEMULA SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK BILANGAN 1 TAHUN 2022
57 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41-UF54 BILANGAN 1 TAHUN 2022
58 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 7 MAC 2022 (ISNIN)
59 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SERAMAI 69 0RANG (P2-FASA 2)
60 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA TETAP PELATIH (GRADUAN DISEMBER 2020) BAGI JAWATAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUATKUASA 7 MAC 2022
61 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA KONTRAK SELAMA 12 BULAN BAGI SKIM JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 FASA 4_PP
62 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK BAGI SKIM JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) SERAMAI 418 0RANG DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
63 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SERAMAI 105 0RANG (P2-FASA 1)
64 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA KONTRAK SELAMA 12 BULAN BAGI SKIM JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 FASA 4
65 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29 FASA 3 SERAMAI 108 ORANG KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
66 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI SKIM PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
67 Semakan Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Bagi Lantikan 2016 - 2019 Bilangan 1 Tahun 2022-Part A
68 Semakan Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Bagi Lantikan 2016 - 2019 Bilangan 1 Tahun 2022-Part C
69 Semakan Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Bagi Lantikan 2016 - 2019 Bilangan 1 Tahun 2022-Part B
70 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU PENYEDIAAN MAKANAN GRED N19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 14 FEBRUARI 2022 (ISNIN)
71 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG44 LANTIKAN KONTRAK BIL. 1/2019 (11 MAC 2019) BAGI TUJUAN KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN
72 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 - UD54 (BUKAN PAKAR) BILANGAN 1 TAHUN 2022
73 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - FASA 3
74 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - FASA 7
75 PORTAL MAINTENANCE v2.0
76 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN (BUKAN TAJAAN ILKKM) GRED U29 BERKUAT KUASA 24 JANUARI 2022 (ISNIN)
77 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU AWAM GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 07 FEBRUARI 2022 (ISNIN)
78 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL. 1/2019 (25 FEB. 2019) BAGI MENJALANI KHIDMAT WAJIB
79 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 07 FEBRUARI 2022 (ISNIN)
80 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI SKIM PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (PELATIH KELUARAN DISEMBER 2020) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
81 KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI KONTRAK GRED UF41 BIL 4 TAHUN 2021
82 PELANTIKAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL.1/2016 (05 DISEMBER 2016) DENGAN PELANJUTAN LATIHAN SISWAZAH UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN
83 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI FARMASI GRED UF44 LANTIKAN KONTRAK BIL. 1/2019 (18 FEB. 2019) BAGI KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN
84 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK DAN PENEMPATAN JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29 (12 BULAN) BERKUAT KUASA 24 JANUARI 2022 - 25 ORANG
85 PELANTIKAN KONTRAK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL. 1/2017 (20 FEBRUARI 2017) BAGI TUJUAN KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN
86 PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL. 1/2020 (10 FEB. 2020)
87 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI SKIM PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (PELATIH KELUARAN JUN 2018) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
88 PELANTIKAN SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG44 LANTIKAN KONTRAK BIL. 1/2019 (11 MAC 2019)
89 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN TETAP DAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 LANTIKAN 1/2019 (11 MAC 2019)
90 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN KONTRAK LANTIK TETAP BAGI JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA GRED U29
91 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA GRED U29 BERKUATKUASA 24 JANUARI 2022
92 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN BAGI JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 BIL 1.2022 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
93 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2020) BAGI JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
94 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK KE LANTIKAN TETAP JAWATAN JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 FASA 3 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
95 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN BAGI PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 BIL 1.2022 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
96 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2020) BAGI PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
97 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK KE LANTIKAN TETAP JAWATAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 FASA 3 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
98 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL.4 TAHUN 2021
99 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN (BUKAN TAJAAN ILKKM) GRED U29 BERKUAT KUASA 3 JANUARI 2022 (ISNIN)
100 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 - UG54 BILANGAN 4 TAHUN 2021
101 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN KONTRAK JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN (JTMP) GRED U29 BAGI TEMPOH 12 BULAN
102 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN TETAP DAN PENEMPATAN BILANGAN 4 TAHUN 2021 UNTUK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BILANGAN 2 TAHUN 2017 (LANTIKAN 15 MEI 2017)
103 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN TETAP DAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 BILANGAN 2 TAHUN 2019 (LANTIKAN 22 APRIL 2019)
104 SEMAKAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2020) BAGI JAWATAN JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
105 SEMAKAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2020) BAGI JAWATAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
106 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 YANG MENJALANI LATIHAN SISWAZAH DI LUAR NEGARA UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN
107 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI FARMASI GRED UF44 LANTIKAN KONTRAK 1/2016 (05 DISEMBER 2016) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN
108 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI FARMASI GRED UF44 LANTIKAN KONTRAK 1/2017 (17 APRIL 2017) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN
109 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI FARMASI GRED UF44 LANTIKAN KONTRAK 2/2017 (24 JULAI 2017) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN
110 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI FARMASI GRED UF44 LANTIKAN KONTRAK 3/2017 (25 SEPTEMBER 2017) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN
111 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI FARMASI GRED UF44 LANTIKAN KONTRAK 1/2018 (15 JANUARI 2018) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN
112 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI FARMASI GRED UF44 LANTIKAN KONTRAK 2/2018 (02 APRIL 2018) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN
113 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI FARMASI GRED UF44 LANTIKAN KONTRAK 3/2018 (30 JULAI 2018) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN
114 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI FARMASI GRED UF44 LANTIKAN KONTRAK 4/2018 (01 OKTOBER 2018) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN
115 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI FARMASI GRED UF44 LANTIKAN KONTRAK 5/2018 (12 NOVEMBER 2018) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN
116 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG44 LANTIKAN KONTRAK BIL. 1/2017 (9 JAN. 2017) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN
117 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG44 LANTIKAN KONTRAK BIL. 2/2017 (22 MEI 2017) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN
118 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG44 LANTIKAN KONTRAK BIL. 3/2017 (13 NOVEMBER 2017) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN
119 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG44 LANTIKAN KONTRAK BIL 1/2018 (26 FEBRUARI 2018) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN
120 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG44 LANTIKAN KONTRAK BIL 2/2018 (16 JULAI 2018) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN
121 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG44 LANTIKAN KONTRAK BIL 3/2018 (15 OKTOBER 2018) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN
122 SEMAKAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2020) BAGI JAWATAN JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
123 SEMAKAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2020) BAGI JAWATAN JURUPULIH PERUBATAN FISIOTERAPI GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
124 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL.1/2016 (05 DISEMBER 2016) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN
125 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK JURURAWAT (BUKAN TAJAAN KKM) GRED U29 BERKUAT KUASA 29 NOVEMBER 2021 (ISNIN)
126 SEMAKAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U41 (LANTIKAN BAHARU) BERKUAT KUASA 29 NOVEMBER 2021 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
127 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN TETAP JURURAWAT GRED U41 BERKUATKUASA PADA 29 NOVEMBER 2021
128 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK DAN PENEMPATAN JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29 (12 BULAN) BERKUAT KUASA 25 NOVEMBER 2021 - 37 ORANG
129 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN KONTRAK JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN (JTMP) GRED U29 BAGI TEMPOH 12 BULAN
130 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SEMULA SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK BILANGAN 12 TAHUN 2021
131 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 - UF54 BILANGAN 4 TAHUN 2021
132 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 - UG54 BILANGAN 3 TAHUN 2021
133 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU OPERASI GRED N11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 15 NOVEMBER 2021 (ISNIN)
134 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 - UD54 (BUKAN PAKAR) BILANGAN 4 TAHUN 2021
135 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29 FASA 2 SERAMAI 17 ORANG KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
136 KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI KONTRAK GRED UF41 BIL 3 TAHUN 2021
137 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 27 OKTOBER 2021 (RABU) - 41 ORANG (P3-FASA 6)
138 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN TETAP DAN PENEMPATAN UNTUK JURURAWAT GRED U29 LANTIKAN KONTRAK (KELUARAN DISEMBER 2019)
139 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK DAN PENEMPATAN JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29 (12 BULAN) BERKUAT KUASA 25 OKTOBER 2021 - 26 ORANG
140 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED_U11 BERKUAT KUASA 1 NOVEMBER 2021 (CALON SARAWAK)
141 Semakan Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Bagi Lantikan 2016 - 2019 Bilangan 12 Tahun 2021-Part A
142 Semakan Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Bagi Lantikan 2016 - 2019 Bilangan 12 Tahun 2021-Part B
143 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL. 6 TAHUN 2018 (12 NOV. 2018)
144 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL.3 TAHUN 2021
145 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PERTUKARAN DAN PINDAAN PENEMPATAN LANTIKAN KONTRAK KEPADA TETAP UNTUK JURURAWAT GRED U29 (TAJAAN KKM - TAMAT DISEMBER 2019) BERKUATKUASA 14 OKTOBER 2021
146 PELANTIKAN SEMULA KONTRAK JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 FASA 1 UNTUK TEMPOH ENAM (6) BULAN
147 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK JURURAWAT (BUKAN TAJAAN KKM) GRED U29 BERKUAT KUASA 18 OKTOBER (ISNIN)
148 PELANTIKAN SEMULA DAN PENEMPATAN SECARA KONTRAK JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) YANG DILULUSKAN KELONGGARAN SKIM
149 PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL. 4 TAHUN 2019 (11 NOV. 2019)
150 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN (BUKAN TAJAAN ILKKM ) GRED U29 BERKUAT KUASA 6 OKTOBER 2021(RABU)
151 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN TETAP DAN PENEMPATAN BILANGAN 3 TAHUN 2021 UNTUK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BILANGAN 2 TAHUN 2017 (LANTIKAN 15 MEI 2017)
152 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURURAWAT GRED U29/U32 (KUP) BERKUATKUASA 14 OKTOBER 2021
153 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK JURURAWAT (BUKAN TAJAAN KKM) GRED U29 BERKUAT KUASA 8 OKTOBER (JUMAAT)
154 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN (BUKAN TAJAAN ILKKM ) GRED U29 BERKUAT KUASA 28 SEPTEMBER 2021(SELASA)
155 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK DAN PENEMPATAN JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29 (12 BULAN) BERKUAT KUASA 27 SEPTEMBER 2021 - 28 ORANG (FASA 3)
156 PELANTIKAN SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL. 3/2018 (25 JUN 2018)
157 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19 BERKUATKUASA 27 SEPTEMBER 2021
158 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN (BUKAN TAJAAN ILKKM ) GRED U29 BERKUAT KUASA 14 SEPTEMBER 2021(SELASA)
159 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU AWAM GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 13 SEPTEMBER 2021 (ISNIN)
160 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 (TAMAT LATIHAN JUN 2021) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 6 SEPTEMBER 2021 (ISNIN)
161 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN TETAP DAN PENEMPATAN BILANGAN 2 TAHUN 2021 UNTUK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BILANGAN 2 TAHUN 2017 (LANTIKAN 15 MEI 2017)
162 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 BAGI LANTIKAN KONTRAK BILANGAN 5/2018 (1 OKTOBER 2018)
163 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURU-X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 BERKUATKUASA 1 SEPTEMBER 2021
164 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 (TAMAT LATIHAN JUN 2021) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 1 SEPTEMBER 2021 (RABU)
165 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41-UG54 BIL. 2 TAHUN 2021
166 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - 66 ORANG (P1-FASA 3)
167 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 (12 BULAN) LANTIKAN SECARA KONTRAK BERKUATKUASA 23 OGOS 2021 - FASA 5 SIRI 6
168 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 BAGI SESI MUAT TURUN DOKUMEN YANG TERDAHULU
169 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU OPERASI GRED N11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 06 SEPTEMBER 2021 (ISNIN)
170 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 23 OGOS 2021 (ISNIN) - 10 ORANG (P3-FASA 5)
171 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM JURURAWAT GRED U29
172 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U41 YANG BERKUATKUASA PADA 16 OGOS 2021
173 PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG44 LANTIKAN KONTRAK BIL. 3/2018 (15 OKTOBER 2018) BERIKUTAN PENULARAN WABAK COVID-19
174 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG44 LANTIKAN KONTRAK BIL. 3/2018 (15 OKTOBER 2018)
175 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN DAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK JURURAWAT GRED U29 BERKUAT KUASA 13 OGOS 2021
176 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN BERKUAT KUASA 2 OGOS 2021 (ISNIN)
177 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK KE LANTIKAN TETAP JAWATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29(PELATIH TAMAT DISEMBER 2017) BERKUAT KUASA 2.8.2021
178 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 (12 BULAN) LANTIKAN SECARA KONTRAK BERKUATKUASA 2 OGOS 2021 - FASA 5 SIRI 5
179 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN TETAP DAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 BILANGAN 3/2018 (LANTIKAN 15 OKTOBER 2018)
180 PELANTIKAN SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL. 4/2018 (6 OGOS 2018)
181 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN TETAP DAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 BILANGAN 1/2019 (LANTIKAN 18 FEBRUARI 2019)
182 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41-UF54 BIL. 3 TAHUN 2021
183 SEMAKAN KEPUTUSAN TEMU DUGA PELANTIKAN TETAP KALI KEDUA (KHAS) PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41
184 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK DAN PENEMPATAN JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29 (12 BULAN) BERKUAT KUASA 26 JULAI 2021 - 50 ORANG (FASA 3)
185 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN DAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK SKIM JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) BERKUAT KUASA 26 JULAI 2021
186 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN (BUKAN TAJAAN ILKKM ) GRED U29 BERKUAT KUASA 26 JULAI 2021(ISNIN)
187 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (KONTRAK FASA 8) BERKUAT KUASA 21 JULAI 2021 (RABU) - 436 PELATIH
188 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 21 JULAI 2021 (RABU) - 33 ORANG (P3-FASA 4)
189 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN (BUKAN TAJAAN ILKKM ) GRED U29 BERKUAT KUASA 21 JULAI 2021(RABU)
190 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PINDAAN PENEMPATAN BAGI JURURAWAT GRED U29 KONTRAK (TAJAAN KKM) YANG TAMAT JUN 2019
191 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 - UD54 (BUKAN PAKAR) BILANGAN 3 TAHUN 2021
192 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA TETAP PELATIH (GRADUAN DISEMBER 2020) BAGI JAWATAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUATKUASA 15 JULAI 2021
193 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN BAGI PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 BERKUAT KUASA 15 JULAI 2021 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
194 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - 126 ORANG (P1-FASA 2)
195 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN TETAP DAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 BILANGAN 2 TAHUN 2017 (LANTIKAN 15 MEI 2017)
196 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK DAN PENEMPATAN SKIM JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) BERKUAT KUASA 15 JULAI 2021
197 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK DAN PENEMPATAN SKIM JURURAWAT GRED U29 (TAJAAN KKM) BERKUAT KUASA 15 JULAI 2021
198 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 (12 BULAN) LANTIKAN SECARA KONTRAK BERKUATKUASA 12 JULAI 2021 - FASA 5 SIRI 3
199 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29 FASA 1 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
200 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 FASA 3 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
201 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURURAWAT GRED U29 (KONTRAK) TAJAAN ILKKM YANG TAMAT JUN 2019 BERKUAT KUASA 8 JULAI 2021
202 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURURAWAT GRED U29/U32(KUP) BERKUAT KUASA 8 JULAI 2021
203 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - FASA 2
204 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 01 JULAI 2021 (KHAMIS) - 49 ORANG (P3-FASA 3)
205 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN (BUKAN TAJAAN ILKKM ) GRED U29 BERKUAT KUASA 1 JULAI 2021(KHAMIS)
206 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA KONTRAK SKIM JURURAWAT GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
207 SEMAKAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN JURUPULIH PERUBATAN FISIOTERAPI GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 15 JULAI 2021(PELATIH TAMAT DISEMBER 2019)
208 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK DAN PENEMPATAN JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29 (12 BULAN) BERKUAT KUASA 28 JUN 2021 - 57 ORANG (FASA 3)
209 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 (12 BULAN) LANTIKAN SECARA KONTRAK BERKUATKUASA 28 JUN 2021 - FASA 5 SIRI 3
210 SEMAKAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 15 JULAI 2021(PELATIH TAMAT DISEMBER 2019)
211 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2020) BAGI JURUTERAPI PERGIGIAN GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
212 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN BAGI JURUTERAPI PERGIGIAN GRED U29 BIL 1.2021 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
213 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2019) BAGI JAWATAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
214 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN BAGI PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 BIL 4.2021 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
215 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2019) BAGI PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
216 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA KONTRAK SKIM JURURAWAT GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
217 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 24 JUN 2021 (KHAMIS) - 77 ORANG (P3-FASA 2)
218 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 (12 BULAN) LANTIKAN SECARA KONTRAK BERKUATKUASA 21 JUN 2021 - FASA 5 SIRI 2
219 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN (BUKAN TAJAAN ILKKM ) GRED U29 BERKUAT KUASA 23 JUN 2021(RABU)
220 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U41 LANTIKAN SECARA KONTRAK BERKUATKUASA 21 JUN 2021
221 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM JURURAWAT GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 21 JUN 2021
222 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK DAN PENEMPATAN JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29 (6 BULAN) BERKUAT KUASA 21 JUN 2021 - 13 ORANG (FASA 1)
223 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 ( BUKAN TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
224 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 LANTIKAN SECARA KONTRAK BERKUATKUASA 14 JUN 2021
225 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA KONTRAK SKIM JURURAWAT GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
226 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM JURURAWAT GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 10 JUN 2021
227 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN (BUKAN TAJAAN ILKKM ) GRED U29 BERKUAT KUASA 9 JUN 2021(RABU)
228 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN (TAJAAN ILKKM ) GRED U29 BERKUAT KUASA 9 JUN 2021(RABU)
229 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK DAN PENEMPATAN JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29 (12 BULAN) BERKUAT KUASA 9 JUN 2021 - 14 ORANG (FASA 3)
230 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED_W19 BERKUAT KUASA 14 JUN 2021
231 KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI KONTRAK GRED UF41 BIL 2 TAHUN 2021
232 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU OPERASI GRED N11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 14 JUN 2021 (ISNIN)
233 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK DAN PENEMPATAN JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29 (12 BULAN) BERKUAT KUASA 3 JUN 2021 - 59 ORANG (FASA 3)
234 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 FASA 2 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
235 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SEMULA SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK BILANGAN 6 TAHUN 2021 BAGI SEMENANJUNG DAN LABUAN
236 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 24 MEI 2021(ISNIN) & 02 JUN 2021(RABU) - 23 ORANG
237 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 02 JUN 2021 (RABU) - 91 ORANG (P3-FASA1)
238 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK DAN PENEMPATAN JURURAWAT GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 1 JUN2021
239 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED_W19 BERKUAT KUASA 1 JUN 2021
240 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN KONTRAK PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (12 BULAN) DI JABATAN KESIHATAN SARAWAK BERKUAT KUASA 27 MEI 2021 (KHAMIS)
241 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK DAN PENEMPATAN JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29 (12 BULAN) BERKUAT KUASA 27 MEI 2021
242 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - 128 ORANG (P1)
243 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 24 MEI 2021(ISNIN) & 02 JUN 2021(RABU) - 79 ORANG
244 KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI KONTRAK GRED UF41 BIL 2/2021
245 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK JURURAWAT GRED U29
246 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 - UD54 (BUKAN PAKAR) BILANGAN 2 TAHUN 2021
247 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK DAN PENEMPATAN JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29 (6 BULAN) BERKUAT KUASA 17 MEI 2021
248 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN DAN PENEMPATAN JURURAWAT GREDU29 (KONTRAK) -BUKAN TAJAAN KKM BERKUAT KUASA 11 MEI 2021 (SELASA)
249 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - FASA 6
250 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SEMULA SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH PEGAWAI PERUBATAN UD41 LANTIKAN KONTRAK BILANGAN 6 TAHUN 2021 BAGI SARAWAK, SABAH, SELANGOR, KELANTAN
251 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN BAGI JAWATAN JURUPULIH PERUBATAN FISIOTERAPI GRED U29 YANG BERKUAT KUASA PADA 24 MEI 2021
252 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK KE LANTIKAN TETAP JAWATAN JURUPULIH PERUBATAN FISIOTERAPI GRED U29 FASA 1 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
253 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BILANGAN 1 TAHUN 2018 (15 JANUARI 2018) YANG DITAWARKAN KONTRAK ONE-OFF COVID-19 BERKUAT KUASA 17 MEI 2021
254 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG44 LANTIKAN KONTRAK BILANGAN 1 TAHUN 2018 (26 FEBRUARI 2018) YANG DITAWARKAN KONTRAK ONE-OFF COVID-19 1 TAHUN BERKUAT KUASA 17 MEI 2021
255 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN DAN PENEMPATAN JURURAWAT GRED U29(KONTRAK) (TAJAAN KKM) BERKUAT KUASA 6 MEI 2021
256 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29 (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2019) BERKUAT KUASA 17 MEI 2021 (ISNIN)
257 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29 BERKUAT KUASA 17 MEI 2021 (ISNIN)
258 Semakan Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Bagi Lantikan 2016 - 2019 Bilangan 6 Tahun 2021
259 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SEMULA DARI JKN SARAWAK DAN JKN SABAH PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK TAHUN 2016, 2017 & 2018 BILANGAN 5 TAHUN 2021
260 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN JURURAWAT GRED U29 (KONTRAK) TAJAAN KKM BERKUAT KUASA 3 MEI 2021 (RABU) (KHAS SARAWAK)
261 SEMAKAN KEPUTUSAN BAGI LANTIKAN SEMULA KONTRAK JURURAWAT GRED U29 (PESARA) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
262 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PEGAWAI JAWATAN JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 BIL 4.2021 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
263 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PEGAWAI JAWATAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 BIL 3.2021 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
264 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK KE LANTIKAN TETAP JAWATAN JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 FASA 2 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
265 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK KE LANTIKAN TETAP JAWATAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 FASA 2 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
266 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41-UG54 BIL. 1 TAHUN 2021
267 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
268 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 LANTIKAN KONTRAK BILANGAN 1 TAHUN 2018 (26 FEBRUARI 2018) YANG DITAWARKAN KONTRAK ONE-OFF COVID-19 1 TAHUN BERKUAT KUASA 17 MEI 2021
269 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 SECARA KONTRAK
270 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BILANGAN 1 TAHUN 2018 (15 JANUARI 2018) YANG DITAWARKAN KONTRAK ONE-OFF COVID-19 BERKUAT KUASA 17 MEI 2021
271 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMANDU KENDERAAN GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 26 APRIL 2021 (ISNIN)
272 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU OPERASI GRED N11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 03 MEI 2021 (ISNIN)
273 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU AWAM GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 03 MEI 2021 (ISNIN)
274 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN JURURAWAT GRED U29 (KONTRAK) TAJAAN KKM BERKUAT KUASA 21 APRIL 2021 (RABU)
275 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN JURURAWAT GRED U29 (KONTRAK) BUKAN TAJAAN KKM BERKUAT KUASA 21 APRIL 2021 (RABU)
276 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY(DIAGNOSTIK) GRED U41 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 26 APRIL 2021(ISNIN)
277 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 BERKUATKUASA PADA 15 APRIL 2021
278 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN TETAP DAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 BILANGAN 5 TAHUN 2018 (LANTIKAN 12 NOVEMBER 2018)
279 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 (TAMAT DISEMBER 2019) BERKUAT KUASA 19 APRIL 2021 (ISNIN)
280 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 BERKUAT KUASA 05 APRIL 2021 (ISNIN)
281 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN GRED N19 BERKUAT KUASA 5 APRIL 2021 (CALON SARAWAK)
282 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM JURURAWAT GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 1 APRIL 2021 (KHAMIS)
283 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN GRED N19 BERKUAT KUASA 5 APRIL 2021 (CALON SEMENANJUNG)
284 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN GRED N19 BERKUAT KUASA 5 APRIL 2021 (CALON SABAH)
285 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N19 BERKUAT KUASA 5 APRIL 2021 (CALON SARAWAK)
286 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED_N19 BERKUAT KUASA 5 APRIL 2021 (CALON SABAH)
287 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U41 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 1 APRIL 2021(KHAMIS)
288 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19 DI KKM BERKUAT KUASA 29 MAC 2021
289 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY(DIAGNOSTIK) GRED U41 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 1 APRIL 2021(KHAMIS)
290 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41-UF54 BIL. 2 TAHUN 2021
291 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN TETAP DAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 BILANGAN 2/2018 (LANTIKAN 16 JULAI 2018)
292 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
293 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 LANTIKAN SECARA KONTRAK BERKUATKUASA 17 MAC 2021
294 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM JURURAWAT GRED U29 (TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
295 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 18 MAC 2021 (KHAMIS) - 159 ORANG
296 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 LANTIKAN SECARA KONTRAK (BUKAN TAJAAN KKM) BERKUAT KUASA 15 MAC 2021 (ISNIN)
297 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA TETAP PELATIH (GRADUAN DISEMBER 2020) BAGI JAWATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUATKUASA 17 MAC 2021
298 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN BAGI JAWATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 BIL.1/2021 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUATKUASA 17 MAC 2021
299 SEMAKAN KEPUTUSAN TEMU DUGA PELANTIKAN TETAP KALI KEDUA (KHAS) PEGAWAI FARMASI GRED UF41
300 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM JURURAWAT (Kontrak) GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 10 MAC 2021 (RABU)
301 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PELATIH (TAMAT LATIHAN JUN 2019) BAGI JAWATAN JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
302 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PELATIH (TAMAT LATIHAN JUN 2019) BAGI JAWATAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
303 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN BAGI JAWATAN JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 BIL 3/2021 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
304 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH (TAMAT LATIHAN JUN 2019) BAGI JAWATAN JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
305 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN BAGI PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 BIL 2/2021 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
306 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH (TAMAT LATIHAN JUN 2019) BAGI PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
307 SEMAKAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN JURUPULIH PERUBATAN FISIOTERAPI GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 15 MAC 2021(PELATIH TAMAT JUN 2019)
308 SEMAKAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 15 MAC 2021(PELATIH TAMAT JUN 2019)
309 KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI KONTRAK GRED UF41 BIL 1 TAHUN 2021
310 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 25 FEBRUARI 2021 (KHAMIS) - 90 ORANG
311 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN BAGI LANTIKAN TETAP JURURAWAT (GRED U29) BERKUAT KUASA 22 MAC 2021
312 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 LANTIKAN SECARA TETAP (PSL TAMAT JUN 2019 ) BERKUAT KUASA 18 FEBRUARI 2021
313 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 LANTIKAN SECARA TETAP (PSL TAMAT DISEMBER 2019 ) BERKUAT KUASA 18 FEBRUARI 2021
314 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN & PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 BERKUAT KUASA 18 FEBRUARI 2021 (KHAMIS)
315 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK DAN PENEMPATAN JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29(12 BULAN) BERKUAT KUASA 15 FEBRUARI 2021
316 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 - UD54 (BUKAN PAKAR) BILANGAN 1 TAHUN 2021
317 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SEMULA SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK 2016-2018 BILANGAN 1 TAHUN 2021
318 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SEMULA PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK TAHUN 2016-2018 BIL. 9, 10, 11 TAHUN 2020 BAGI SABAH, SARAWAK DAN LABUAN BILANGAN 2 TAHUN 2021
319 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL.1 TAHUN 2021
320 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2020) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 8 FEBRUARI 2021 (ISNIN)
321 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 KUAT KUASA 8 FEBRUARI 2021 (ISNIN)
322 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMANDU KENDERAAN GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 08 FEBRUARI 2021 (ISNIN)
323 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN (JTMP) GRED U29 (SATU TAHUN) BERKUATKUASA 4 FEBRUARI 2021
324 PEMBERITAHUAN PERTUKARAN PENEMPATAN SKIM JURURAWAT GRED U29 (KONTRAK) TAJAAN KKM YANG TAMAT DISEMBER 2018 BERKUAT KUASA 8 FEBRUARI 2021
325 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 08 FEBRUARI 2021 (ISNIN) - 89 ORANG
326 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (KONTRAK FASA 7) BERKUAT KUASA 08 FEBRUARI 2021 (ISNIN) - 450 PELATIH
327 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 08 FEBRUARI 2021 (ISNIN) - 138 ORANG
328 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURURAWAT GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 8 FEBRUARI 2021
329 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU AWAM GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 08 FEBRUARI 2021 (ISNIN)
330 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 BERKUAT KUASA 08 FEBRUARI 2021 (ISNIN)
331 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 LANTIKAN SECARA KONTRAK (BUKAN TAJAAN KKM) BERKUAT KUASA 27 JANUARI 2021 (RABU)
332 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 LANTIKAN SECARA KONTRAK (PELATIH TAMAT 2020) BERKUAT KUASA 27 JANUARI 2021
333 LANJUTAN KONTRAK LANTIKAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN (JTMP) GRED U29
334 Semakan Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Bagi Lantikan 2016 - 2018 Bilangan 1 Tahun 2021
335 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURURAWAT GRED U29/U32(KUP) BERKUAT KUASA 25 JANUARI 2021
336 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 BERKUAT KUASA 11 JANUARI 2021 (ISNIN)
337 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK DAN PENEMPATAN JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29 BERKUAT KUASA 6 JANUARI 2021
338 SEMAKAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK KE TETAP (FASA 1) BAGI PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 BIL.1/2021 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (29 CALON) BERKUAT KUASA 25 JANUARI 2021
339 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN & PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 BERKUAT KUASA 27 JANUARI 2021 (RABU)
340 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK DAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL GRED U29 BERKUAT KUASA 6 JANUARI 2021
341 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (LANTIKAN KONTRAK KE TETAP) BERKUAT KUASA 27 JANUARI 2021 (RABU)
342 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41-UG54 (BUKAN PAKAR) BIL.4 TAHUN 2020
343 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41-UF54 BIL. 4 TAHUN 2020
344 SEMAKAN PENEMPATAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29 BERKUAT KUASA 18 JANUARI 2021 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
345 SEMAKAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29 (TAMAT JUN 2019) BERKUAT KUASA 18 JANUARI 2021 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
346 SEMAKAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U41 (LANTIIKAN BAHARU) BERKUAT KUASA 4 JANUARI 2021 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
347 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURURAWAT GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 17 DISEMBER 2020
348 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 16 DISEMBER 2020
349 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 16 DISEMBER 2020
350 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 - UD54 (BUKAN PAKAR) BILANGAN 5 TAHUN 2020
351 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SEMULA SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK 2016-2018 BILANGAN 11 TAHUN 2020
352 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (WP LABUAN DAN SABAH) BERKUAT KUASA 14 DISEMBER 2020 (ISNIN)
353 Semakan Keputusan Penempatan Semula Selepas Tamat Latihan Siswazah Pegawai Perubatan Gred UD41 Lantikan Kontrak 2016-2018 Bilangan 11 Tahun 2020
354 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19 BERKUAT KUASA 30 NOVEMBER 2020
355 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI KONTRAK GRED UF41 BIL 4/2020
356 SEMAKAN PENEMPATAN LANTIKAN JURURAWAT GRED U41 BERKUAT KUASA 30 NOVEMBER 2020
357 SEMAKAN PENEMPATAN LANTIKAN KONTRAK KE TETAP (FASA 1) BAGI PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 BIL.1/2020 DI KKM KUAT KUASA 25 NOVEMBER 2020
358 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN DAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 BILANGAN 1/2018
359 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN DAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 BILANGAN 4/2018
360 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 16 NOVEMBER 2020 (ISNIN)
361 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 BERKUATKUASA 16 NOVEMBER 2020
362 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 (PELATIH TAMAT JUN 2019) BERKUAT KUASA 16 NOVEMBER 2020
363 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN KONTRAK PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (PELATIH TAMAT JUN 2019) BERKUAT KUASA 28 OKTOBER 2020
364 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 28 OKTOBER 2020
365 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN KONTRAK PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (PELATIH TAMAT DISEMBER 2019) BERKUAT KUASA 28 OKTOBER 2020
366 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK DAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL GRED U29 BERKUAT KUASA 28 OKTOBER 2020
367 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK SKIM JURURAWAT GRED U29 BERKUAT KUASA 28 OKTOBER 2020
368 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PERTUKARAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI PELBAGAI GRED BIL 3/2020
369 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN BAGI PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 BIL. 4/2020 KUAT KUASA 25 NOVEMBER 2020
370 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT PERTUKARAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI PERGIGIAN BIL. 3/2020
371 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU AWAM GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 2 NOVEMBER 2020 (ISNIN)
372 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK KE LANTIKAN TETAP BAGI JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 BIL 1.2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
373 KEPUTUSAN PERTUKARAN BAGI JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 BIL 1.2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
374 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 - UD54 (BUKAN PAKAR) BILANGAN 4 TAHUN 2020
375 SEMAKAN PENEMPATAN PELATIH JAWATAN JURUTERAPI PERGIGIAN GRED U29 BIL 1.2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
376 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU AWAM GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 16 NOVEMBER 2020 (ISNIN)
377 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK KE LANTIKAN TETAP BAGI PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 BIL 1.2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
378 KEPUTUSAN PERTUKARAN BAGI PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 BIL 3.2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
379 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SEMULA PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 TAMAT LATIHAN SISWAZAH DAN MENDAPAT PENDAFTARAN PENUH BAGI LANTIKAN KONTRAK 2016-2018 BILANGAN 9 TAHUN 2020
380 KEPUTUSAN PERTUKARAN JURURAWAT GRED U29/U32(KUP) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 7 OKTOBER 2020
381 KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN TETAP JURURAWAT GRED U29 DI KKM BERKUAT KUASA 7 OKTOBER 2020
382 SEMAKAN PENEMPATAN PELANTIKAN TETAP JM(PSL) KE JAWATAN JURURAWAT GRED U29 (KOHORT 5) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 5 OKTOBER 2020
383 SEMAKAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 15 JULAI 2020 (PELATIH TAMAT DISEMBER 2018)
384 SEMAKAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN JURUPULIH PERUBATAN FISIOTERAPI GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 15 JULAI 2020 (PELATIH TAMAT DISEMBER 2018)
385 KEPUTUSAN PELANTIKAN DAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 BILANGAN 3 TAHUN 2018
386 SEMAKAN PENEMPATAN PELANTIKAN PSL KE JURURAWAT GRED U29 (KOHORT 4) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 24 OGOS 2020
387 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41-UD54 (BUKAN PAKAR) BILANGAN 3 TAHUN 2020
388 Semakan Keputusan Rayuan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Bagi Lantikan Kontrak 2016 - 2018 Bilangan 8 Tahun 2020
389 Portal Maintenance v1.0: SEMAKAN PEMARKAHAN
390 Semakan Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Bagi Lantikan Kontrak 2016 - 2018 Bilangan 8 Tahun 2020
391 Semakan Keputusan Penempatan Pembantu Penyediaan Makanan Gred N19 berkuatkuasa pada 17 Ogos 2020
392 KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN PSL SEBAGAI JURURAWAT GRED U29 (KOHOT 3) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA MULAI 5 OGOS 2020
393 KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI KONTRAK GRED UF41 BIL 3/2020
394 Semakan Keputusan Permohonan Rayuan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Bagi Lantikan 2016 - 2018 Di Hospital Sungai Buloh dan JKN Sabah
395 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JKPP PEGAWAI FARMASI BIL 2/2020
396 KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2018) BAGI JAWATAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
397 Semakan Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Bagi Lantikan 2016 - 2018 Di Hospital Sungai Buloh dan JKN Sabah (Covid-19)
398 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL.3 TAHUN 2020
399 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JKPP PEGAWAI PERGIGIAN BIL 2/2020
400 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY(DIAGNOSTIK) GRED U41 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 15 JULAI 2020(RABU)
401 KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN TETAP PSL (KELUARAN DISEMBER 2017) KE JURURAWAT GRED U29 BERKUAT KUASA 30 JUN 2020 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
402 KEPUTUSAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 KUATKUASA 15 JULAI 2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
403 KEPUTUSAN PERTUKARAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 KUATKUASA 15 JULAI 2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
404 SEMAKAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (TAMAT DISEMBER 2018) BERKUAT KUASA 15 JULAI 2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
405 SEMAKAN PENEMPATAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 (TAMAT DISEMBER 2018) BERKUAT KUASA 15 JULAI 2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA.
406 KEPUTUSAN PERTUKARAN JAWATAN JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA GRED U29 KUAT KUASA 15 JULAI 2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
407 KEPUTUSAN PERTUKARAN JAWATAN JURUPULIH PERUBATAN FISIOTERAPI GRED U29 KUAT KUASA 15 JULAI 2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
408 KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2018) BAGI JAWATAN JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
409 KEPUTUSAN PERTUKARAN JAWATAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 BIL 1.2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
410 KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2018) BAGI JAWATAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
411 SEMAKAN KEPUTUSAN TEMU DUGA PELANTIKAN TETAP KALI KEDUA (KHAS) PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41
412 SEMAKAN KEPUTUSAN TEMU DUGA PELANTIKAN TETAP KALI KEDUA (KHAS) PEGAWAI FARMASI GRED UF41
413 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU OPERASI GRED N11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 15 JULAI 2020 (RABU)
414 PEMAKLUMAN PENEMPATAN DAN TARIKH LAPOR DIRI CALON LANTIKAN BAHARU JAWATAN PENOLONG JURUTERA GRED JA29 BERKUAT KUASA PADA 15 JUN 2020 (ISNIN)
415 KEPUTUSAN PELANTIKAN JURURAWAT GRED U29 (PSL KOHORT 1) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA PADA 15 JUN 2020
416 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41-UD54 (BUKAN PAKAR) BILANGAN 2 TAHUN 2020
417 KEPUTUSAN PERTUKARAN JAWATAN JURUTERAPI PERGIGIAN GRED U29 BIL 1.2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
418 KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH (KELUARAN JUN 2019) JAWATAN JURUTERAPI PERGIGIAN GRED U29 (TETAP) BIL 1.2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
419 KEPUTUSAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (LANTIKAN KONTRAK BIL 2/2018 - 2 APRIL 2018) YANG DILANTIK TETAP
420 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY(DIAGNOSTIK) GRED U41 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 15 JUN 2020(ISNIN)
421 PEMAKLUMAN PENEMPATAN DAN TARIKH LAPOR DIRI CALON LANTIKAN BAHARU BAGI JAWATAN PENOLONG PEGAWAI TADBIR (STOR) GRED N29 BERKUAT KUASA 3 JUN 2020
422 PEMAKLUMAN PENEMPATAN DAN ARAHAN LAPOR DIRI PENOLONG PEGAWAI TADBIR (REKOD PERUBATAN) GRED N29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 3 JUN 2020
423 KEPUTUSAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 (LANTIKAN KONTRAK BIL 3/2017 - 13 NOVEMBER 2017) YANG DILANTIK TETAP
424 SEMAKAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 LANTIKAN KONTRAK BERKUAT KUASA 6 APRIL 2020 (BUKAN TAJAAN KKM)
425 PELANTIKAN KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 SECARA ONE-OFF BERIKUTAN PENULARAN WABAK COVID-19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
426 SEMAKAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 LANTIKAN KONTRAK BERKUAT KUASA 04 MEI 2020 (BUKAN TAJAAN KKM)
427 PELANTIKAN KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 SECARA ONE-OFF BERIKUTAN PENULARAN WABAK COVID-19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
428 SEMAKAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN JURURAWAT KONTRAK BAGI PESARA/ SWASTA BERKUAT KUASA 23 APRIL 2020
429 SEMAKAN PENEMPATAN BAGI LANTIKAN KONTRAK/TETAP PEN PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (TAMAT LATIHAN DIS 2019) KUAT KUASA 23 APRIL 2020
430 SEMAKAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN JURURAWAT KONTRAK BAGI PESARA BERKUAT KUASA 16 APRIL 2020
431 SEMAKAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN JURURAWAT KONTRAK BAGI PESARA/ SEKTOR SWASTA BERKUAT KUASA 7 APRIL 2020
432 SEMAKAN PENEMPATAN BAGI LANTIKAN KONTRAK/TETAP PPP GRED U29 (TAMAT LATIHAN JUN 2019) KUATKUASA 02 APRIL 2020
433 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN BAGI PELANTIKAN TETAP JURURAWAT GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 30 MAC 2020
434 SEMAKAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN JURURAWAT GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 2 APRIL 2020 (PELATIH TAMAT JUN DAN DISEMBER 2019)
435 SEMAKAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 LANTIKAN KONTRAK BERKUAT KUASA 2 APRIL 2020 (TAMAT DISEMBER 2018
436 SEMAKAN PENEMPATAN BAGI LANTIKAN KONTRAK/TETAP PPP GRED U29 (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2018) KUATKUASA 31 MAC 2020
437 SEMAKAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN JURURAWAT GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 1 APRIL 2020
438 SEMAKAN PENEMPATAN JURURAWAT GRED U29 LANTIKAN KONTRAK BERKUAT KUASA 24 MAC 2020
439 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL.2 TAHUN 2020
440 SEMAKAN PENEMPATAN JURURAWAT GRED U29 LANTIKAN KONTRAK BERKUAT KUASA 16 MAC 2020
441 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURURAWAT GRED U29/U32(KUP) BERKUAT KUASA 30 MAC 2020
442 KEPUTUSAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (LANTIKAN KONTRAK BIL 1/2018 - 15 JANUARI 2018) YANG DILANTIK TETAP
443 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19 KE GRED U24 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 24 MAC 2020
444 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U41 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 1 APRIL 2020 (RABU)
445 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29 (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2018) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 13 MEI 2020 (RABU)
446 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 13 MEI 2020 (2020)
447 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 1 APRIL 2020 (2020)
448 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2019) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 1 APRIL 2020 (RABU)
449 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41-UD54 BILANGAN 1 TAHUN 2020
450 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2019 / BUKAN TAJAAN KKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 24 MAC 2020 (SELASA)
451 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 24 MAC 2020 (SELASA)
452 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SEMULA PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK TAHUN 2016 DAN 2017 BILANGAN 1 TAHUN 2020
453 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SEMULA PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK TAHUN 2016 DAN 2017 BILANGAN 1 TAHUN 2020
454 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41/UF44/UF48/UF52/UF54 BIL. 1 TAHUN 2020
455 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK 5 DISEMBER 2016 DAN 20 FEBRUARI 2017
456 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41/UG44/UG48/UG52/UG54 BIL. 1 TAHUN 2020
457 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 (TAMAT LATIHAN JUN 2018) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 13 JANUARI 2020 (ISNIN)
458 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (TAMAT LATIHAN JUN 2018) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 13 JANUARI 2020 (ISNIN)
459 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUPULIH FISIOTERAPI GRED U29 (TAMAT LATIHAN JUN 2018) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 13 JANUARI 2020 (ISNIN)
460 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (PENEMPATAN KHIDMAT WAJIB) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL 1 TAHUN 2020
461 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN DAN RAYUAN PENEMPATAN / PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN (BUKAN PAKAR) GRED UD41 - UD54 BILANGAN 6 TAHUN 2019
462 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL.1 TAHUN 2020
463 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SEMULA PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 TAMAT LATIHAN SISWAZAH & MENDAPAT PENDAFTARAN PENUH LANTIKAN 5.12.2016, 20.2.2017, 15.5.2017 DAN 17.7.2017 BIL.3 & 4 TAHUN 2019
464 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41/UF44/UF48/UF52/UF54 BIL. 4 TAHUN 2019
465 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 LANTIKAN KONTRAK BIL. 2 TAHUN 2017 - 22 MEI 2017
466 Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Lantikan 17 Julai 2017 - Bil.4/2019
467 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMBANTU PEMBANTU PENYEDIAAN MAKANAN GRED N19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 06 JANUARI 2020 (ISNIN)
468 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SECARA KONTRAK PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (TAMAT LATIHAN JUN 2018) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA KUATKUASA 03 FEBRUARI 2020 (ISNIN)
469 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA GRED U29 (TAMAT LATIHAN JUN 2018) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 13 JANUARI 2020 (ISNIN)
470 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA MULAI 13 JANUARI 2020 (ISNIN)
471 Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Lantikan 5 Disember 2016, 20 Februari 2017, 15 Mei 2017 dan 17 Julai 2017 - Bil.3/2019
472 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURUPULIH FISIOTERAPI GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 13 JANUARI 2020 (ISNIN)
473 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 13 JANUARI 2020 (ISNIN)
474 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41/UG44/UG48/UG52/UG54 (BUKAN PAKAR) BIL. 4 TAHUN 2019
475 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMANDU KENDERAAN GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 15 JANUARI 2020 (RABU)
476 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA MULAI 13 JANUARI 2020 (ISNIN)
477 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA MULAI 13 JANUARI 2020 (ISNIN)
478 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 (TAMAT LATIHAN JUN 2018) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 13 JANUARI 2020 (ISNIN)
479 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN DAN RAYUAN PENEMPATAN / PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN (BUKAN PAKAR) GRED UD41 - UD54 BILANGAN 5 TAHUN 2019
480 SEMAKAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19/24 BERKUAT KUASA 9 DISEMBER 2019
481 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41/UF44/UF48/UF52/UF54 BIL. 3 TAHUN 2019
482 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATANPEMBANTU KESIHATAN AWAM TAMAT JUN 2018 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 25 NOVEMBER 2019 (ISNIN)
483 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 25 NOVEMBER 2019 (ISNIN)
484 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SEMULA PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK 15 MEI 2017 YANG TELAH TAMAT LATIHAN SISWAZAH DAN MENDAPAT PENDAFTARAN PENUH
485 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL. 3 TAHUN 2017 - 25 SEPTEMBER 2017
486 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN BAGI SKIM JURURAWAT GRED U29/U32(KUP) BERKUAT KUASA 18 NOVEMBER 2019
487 SEMAKAN PENEMPATAN SEMULA PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK 15 MEI 2017 YANG TELAH TAMAT LATIHAN SISWAZAH DAN MENDAPAT PENDAFTARAN PENUH
488 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA DAN KADER OUT KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 25 NOVEMBER 2019 (ISNIN)
489 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN BAGI LANTIKAN BAHARU SKIM JURURAWAT GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 18 NOVEMBER 2019
490 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL.6/2019
491 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU AWAM GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 25 NOVEMBER 2019 (ISNIN)
492 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK 5 DISEMBER 2016 DAN 20 FEBRUARI 2017 YANG TELAH TAMAT LATIHAN SISWAZAH DAN MENDAPAT PENDAFTARAN PENUH
493 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29 (PELATIH TAMAT DISEMBER 2018 - FASA 1) BERKUAT KUASA MULAI 04 NOVEMBER 2019
494 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29/U32 (KUP) BERKUAT KUASA MULAI 04 NOVEMBER 2019
495 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN / PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN (BUKAN PAKAR) GRED UD41 - UD54 BILANGAN 4 TAHUN 2019
496 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU JURUTEKNIK PERUBATAN (PROSTETIK/ ORTOTIK) GRED U19 YANG BERKUAT KUASA 4 NOVEMBER 2019
497 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL.6/2019
498 Semakan Keputusan Pelantikan dan Penempatan Pegawai Perubatan Gred UD41 Bilangan 2 Tahun 2019 (Lantikan Kontrak 5 Disember 2016 dan 20 Februari 2017)
499 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PENOLONG PEGAWAI PENYELIDIK GRED Q29 YANG BERKUAT KUASA 14 OKTOBER 2019
500 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PENYELIA ASRAMA GRED N19 YANG BERKUAT KUASA 14 OKTOBER 2019
501 SEMAKAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19/U24 BERKUAT KUASA 21 OKTOBER 2019
502 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41/UG44/UG48/UG52/UG54 (BUKAN PAKAR) BIL. 3 TAHUN 2019
503 SEMAKAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURU XRAY TERAPI GRED U 29 BERKUATKUASA 1 OKTOBER 2019 (SELASA)
504 SEMAKAN PENEMPATAN PELATIH JURU XRAY TERAPI GRED U 29 (TAMAT JUN 2019) BERKUATKUASA 1 OKTOBER 2019 (SELASA)
505 SEMAKAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURU XRAY DIAGNOSTIK GRED U 29 BERKUATKUASA 1 OKTOBER 2019 (SELASA)
506 SEMAKAN PENEMPATAN PELATIH JURU XRAY DIAGNOSTIK GRED U29 (TAMAT JUN 2019) BERKUATKUASA 1 OKTOBER 2019 (SELASA)
507 PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29, BERKUAT KUASA 1 OKTOBER 2019
508 PERTUKARAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29, BERKUAT KUASA 1 OKTOBER 2019
509 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41/UF44/UF48/UF52/UF54 BIL. 2 TAHUN 2019
510 SEMAKAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK YANG TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BIL 5/2019
511 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 BERKUAT KUASA 17 SEPTEMBER 2019
512 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 LANTIKAN KONTRAK BIL. 1 TAHUN 2017 - 9 JANUARI 2017
513 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURURAWAT GREDU29/U32(KUP) BERKUAT KUASA 26 OGOS 2019
514 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN DAN RAYUAN PENEMPATAN / PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN (BUKAN PAKAR) GRED UD41 - UD54 BILANGAN 3 TAHUN 2019
515 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU JURURAWAT GRED U29 BERKUAT KUASA 26 OGOS 2019
516 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL.2 TAHUN 2017 - 24 JULAI 2017
517 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL. 4 TAHUN 2019
518 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU OPERASI GRED N11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 15 JULAI 2019 (ISNIN)
519 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 BERKUAT KUASA 01 JULAI 2019
520 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BAGI PEGAWAI FARMASI LANTIKAN KONTRAK BIL 4/2019
521 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK 5 DISEMBER 2016 (KOHORT PERTAMA)
522 SEMAKAN STATUS PELANTIKAN BAGI PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK 5 DISEMBER 2016 (KOHORT PERTAMA)
523 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU-X RAY (TERAPI) GRED U29/U32/U36 KE GRED U42 BERKUAT KUASA PADA 10 JUN 2019 (ISNIN)
524 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURU-X RAY (DIAGNOSTIK) GRED U41 DAN U42 BERKUAT KUASA PADA 10 JUN 2019 (ISNIN)
525 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU-X RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29/U32/U36 KE GRED U42 BERKUAT KUASA PADA 10 JUN 2019 (ISNIN)
526 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (TAMAT DISEMBER 2017) KUATKUASA PADA 01 JULAI 2019 (ISNIN)
527 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN/ PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN (BUKAN PAKAR) BIL 2/2019
528 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2017) BERKUAT KUASA PADA 1 JULAI 2019 (ISNIN)
529 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 1 JULAI 2019 (ISNIN)
530 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PENOLONG PEGAWAI SAINS GRED C29 YANG BERKUAT KUASA 10 JUN 2019
531 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKANAN GRED C29 YANG BERKUAT KUASA 10 JUN 2019
532 SEMAKAN URUSAN PENEMPATAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM (PKA) TAMAT DISEMBER 2017 BERKUATKUASA 10 JUN 2019 (ISNIN)
533 SEMAKAN URUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 BERKUATKUASA 10 JUN 2019 (ISNIN)
534 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PENOLONG PEGAWAI PSIKOLOGI GRED S29 YANG BERKUAT KUASA 10 JUN 2019
535 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN DAN RAYUAN PENEMPATAN / PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN (BUKAN PAKAR) GRED UD41 - UD54 BILANGAN 2 TAHUN 2019
536 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURURAWAT GRED U29/U32(KUP) BERKUAT KUASA 13 MEI 2019
537 SEMAKAN RAYUAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK YANG TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BIL 3/2019
538 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU JAWATAN JURURAWAT GRED U29 BERKUATKUASA 13 MEI 2019
539 SEMAKAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK YANG TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BIL 3/2019
540 SEMAKAN KEPUTUSAN STATUS PELANTIKAN DAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (LANTIKAN KONTRAK) BIL 1/2017 - 17 APRIL 2017
541 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 BAGI SEMENANJUNG MALAYSIA BERKUAT KUASA 29 APRIL 2019
542 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 BAGI SABAH, SARAWAK/LABUAN BERKUAT KUASA 29 APRIL 2019
543 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT PERTUKARAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI BIL 1 TAHUN 2019
544 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (KONTRAK) BIL. 2 TAHUN 2019
545 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT PERTUKARAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI PERGIGIAN BIL 1_2019
546 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19 (YANG DISOKONG KETUA JABATAN DENGAN PENGGANTI KEMUDIAN) BERKUAT KUASA 18/3/2019
547 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURUTEKNOLOGI MAMAL PERUBATAN GRED U29 BERKUAT KUASA 25 MAC 2019.
548 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 KELUARAN DISEMBER 2018 BERKUAT KUASA 25 MAC 2019
549 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (KONTRAK) BIL. 2 TAHUN 2019
550 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 (PELATIH TAMAT LATIHAN DISEMBER 2018) BERKUAT KUASA PADA 25 MAC 2019 (ISNIN)
551 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 25 MAC 2019 (ISNIN)
552 Urusan penempatan calon lantikan baru bagi jawatan Pemandu Kenderaan Gred H11 berkuat kuasa pada 01 April 2019
553 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (TAMAT LATIHAN JUN 2017) BERKUAT KUASA PADA 18 MAC 2019 (ISNIN)
554 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41-UD54 (BUKAN PAKAR) BILANGAN 1 TAHUN 2019
555 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 (TAMAT JUN 2017) BERKUAT KUASA PADA 05 MAC 2019 (SELASA)
556 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 BERKUAT KUASA PADA 05 MAC 2019 (SELASA)
557 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (KONTRAK) BIL. 1 TAHUN 2019
558 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U29/U32/U36 KE GRED U42 BERKUAT KUASA PADA 07 FEBRUARI 2019 (KHAMIS)
559 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (KONTRAK) BIL. 1 TAHUN 2019
560 Urusan penempatan calon lantikan baru bagi jawatan Pembantu Operasi Gred N11 berkuat kuasa pada 11 Februari 2019
561 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29/U32/U36 KE GRED U42 BERKUAT KUASA PADA 24 JANUARI 2019 (KHAMIS)
562 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U41 DAN U42 BERKUAT KUASA PADA 24 JANUARI 2019 (KHAMIS)
563 Penempatan Calon Lantikan Baharu Bagi Jawatan Pembantu Penyediaan Makanan Gred N19 Kementerian Kesihatan Malaysia Berkuat Kuasa 28 Januari 2019 (Isnin)
564 KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PENEMPATAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41-UD54 (BUKAN PAKAR) BIL.6/2018
565 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN (BUKAN PAKAR) DI KKM BIL 4/218
566 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI BIL. 4/2018
567 Urusan penempatan calon lantikan baru bagi jawatan Penolong Pegawai Tadbir (Rekod Perubatan) Gred N29 berkuat kuasa pada 14 Januari 2019
568 KEPUTUSAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (LANTIKAN KONTRAK BIL 1/2016 - 5 DISEMBER 2016) YANG DILANTIK TETAP
569 SEMAKAN KEPUTUSAN STATUS PELANTIKAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (LANTIKAN KONTRAK) BIL 1/2016 - 5 DISEMBER 2016
570 URUSAN PENEMPATAN CALON LANTIKAN BARU BAGI JAWATAN PEMBANTU AWAM GRED H11 BERKUATKUASA PADA 7 JANUARI 2019 (ISNIN)
571 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN KHIDMAT WAJIB BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL 6/2018
572 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN KHIDMAT WAJIB BAGI PEGAWAI FARMASI GREF UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL 6/2018
573 Urusan penempatan calon lantikan baru bagi jawatan Pemandu Kenderaan Gred H11 berkuat kuasa pada 26 November 2018
574 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (TAMAT JUN 2017) BERKUAT KUASA PADA 05 NOVEMBER 2018 (ISNIN)
575 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 05 NOVEMBER 2018 (ISNIN)
576 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL 5/2018
577 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI PERGIGIAN (BUKAN PAKAR) GRED UG41 - UG54 BIL 3/2018
578 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL 5/2018
579 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURURAWAT GRED U29/U32(KUP) BERKUATKUASA 8 OKTOBER 2018
580 Keputusan Permohonan Pertukaran Penempatan Pegawai Perubatan Gred UD41-UD54 (Bukan Pakar) Bilangan 5 Tahun 2018
581 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 15 OKTOBER 2018 (ISNIN)
582 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 15 OKTOBER 2018 (ISNIN)
583 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U29 (LANTIKAN BARU SPA) BERKUAT KUASA PADA 15 OKTOBER 2018 (ISNIN)
584 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY (DAIGNOSTIK) GRED U29 (LANTIKAN BARU SPA) BERKUAT KUASA PADA 15 OKTOBER 2018 (ISNIN)
585 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41-UF54 BIL. 3/2018
586 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH KELUARAN JUN 2018 JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 BERKUAT KUASA 24 SEPTEMBER 2018 (ISNIN)
587 SEMAKAN PERTUKARAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 BERKUAT KUASA 24 SEPTEMBER 2018 (ISNIN)
588 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN DARI GRED U29 KE GRED U32 BERKUAT KUASA 18 SEPTEMBER 2018 (ISNIN)
589 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U32 BERKUAT KUASA 18 SEPTEMBER 2018 (SELASA)
590 Urusan penempatan calon lantikan baru bagi jawatan Pembantu Penyediaan Makanan Gred N19 berkuat kuasa pada 3 September 2018
591 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U44 KE U48 BERKUAT KUASA PADA 27 OGOS 2018 (ISNIN)
592 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U44 KE U48 BERKUAT KUASA PADA 27 OGOS 2018 (ISNIN)
593 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U41/U42 KE GRED U44 BERKUAT KUASA PADA 13 OGOS 2018 (ISNIN)
594 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U41/U42 KE GRED U44 BERKUAT KUASA PADA 13 OGOS 2018 (ISNIN)
595 SENARAI PENEMPATAN PERTUKARAN JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19 BERKUAT KUASA 27 OGOS 2018
596 Semakan Keputusan Permohonan Pertukaran Pegawai Perubatan (Bukan Pakar) Gred UD41 - UD54 Bilangan 4 Tahun 2018
597 Semakan Keputusan Rayuan Penempatan Tamat Latihan Siswazah (Khidmat Wajib) bagi Pegawai Farmasi Gred UF41 (Lantikan Kontrak) Bil 4/2018
598 Semakan Keputusan Rayuan Penempatan Tamat Latihan Siswazah (Khidmat Wajib) bagi Pegawai Farmasi Gred UF41 (Lantikan Tetap) Bil 5/2018
599 Urusan penempatan calon lantikan baru bagi jawatan Pemandu Kenderaan Gred H11 berkuat kuasa pada 13 Ogos 2018
600 Urusan penempatan calon lantikan baru bagi jawatan Penolong Pegawai Tadbir (Rekod Perubatan) Gred N29 berkuat kuasa pada 13 Ogos 2018
601 Semakan Keputusan Penempatan Tamat Latihan Siswazah (Khidmat Wajib) bagi Pegawai Farmasi Gred UF41 (Lantikan Kontrak) Bil 4/2018
602 Semakan Keputusan Penempatan Tamat Latihan Siswazah (Khidmat Wajib) bagi Pegawai Farmasi Gred UF41 (Lantikan Tetap) Bil 5/2018
603 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 KE U32 BERKUAT KUASA PADA 16 JULAI 2018 (ISNIN)
604 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U32 BERKUAT KUASA PADA 16 JULAI 2018 (ISNIN)
605 URUSAN PENEMPATAN CALON LANTIKAN BARU BAGI JAWATAN PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 BERKUATKUASA PADA 1 OGOS 2018 (RABU)
606 Semakan Keputusan Permohonan Pertukaran Sendiri Bagi Pegawai Pergigian (Bukan Pakar) dan Pegawai Pergigian Dalam Pewartaan Pelbagai Gred Bil.2/2018
607 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMBANTU AWAM GRED H11 BERKUAT KUASA PADA 02 JULAI 2018
608 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41-UF54 BIL. 2/2018
609 Semakan Keputusan Permohonan Pertukaran Pegawai Perubatan Gred UD41 - UD54 Bilangan 3/2018
610 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI GRED U41 (LANTIKAN TETAP) BIL 4/2018
611 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI GRED U41 (LANTIKAN KONTRAK) BIL 3/2018
612 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI GRED U41 (LANTIKAN TETAP) BIL 4/2018
613 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI GRED U41 (LANTIKAN KONTRAK) BIL 3/2018
614 SEMAKAN PENEMPATAN JAWATAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 LANTIKAN BAHARU (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2016) BERKUAT KUASA 04 JUN 2018
615 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURURAWAT GRED U29 (PELATIH TAMAT LATIHAN JUN 2017) BERKUAT KUASA 4 JUN 2018
616 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURURAWAT GRED U29/U32(KUP) BERKUATKUASA 4 JUN 2018
617 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMBANTU OPERASI GRED N11 BERKUAT KUASA PADA 28 MEI 2018
618 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U41 DAN U42 BERKUAT KUASA PADA 21 MEI 2018
619 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U41 DAN U42 BERKUAT KUASA PADA 21 MEI 2018
620 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U41 (LANTIKAN BARU SPA) BERKUAT KUASA PADA 21 MEI 2018
621 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U41 (LANTIKAN BARU SPA) BERKUAT KUASA PADA 21 MEI 2018
622 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (PELATIH TAMAT LATIHAN DISEMBER 2016) BERKUAT KUASA PADA 21 MEI 2018
623 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 21 MEI 2018
624 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 (PELATIH TAMAT LATIHAN DISEMBER 2016) BERKUAT KUASA PADA 21 MEI 2018
625 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 BERKUAT KUASA PADA 21 MEI 2018
626 SEMAKAN PENEMPATAN JAWATAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 LANTIKAN BAHARU (TAMAT LATIHAN JUN 2016) BERKUAT KUASA 14 MEI 2018
627 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U32 KE GRED U36 BERKUAT KUASA PADA 02 MEI 2018
628 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U36 BERKUAT KUASA PADA 02 MEI 2018
629 Urusan Penempatan Calon Lantikan Baru Bagi Jawatan Pembantu Perawatan Kesihatan Gred U11 Berkuat Kuasa Pada 2 Mei 2018
630 Keputusan Permohonan Pertukaran Pegawai Perubatan (Bukan Pakar) Gred UD41 - UD54 Bilangan 2/2018
631 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (KONTRAK) YANG TELAH TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BIL 2/2018
632 Semakan Keputusan Permohonan Pertukaran Penempatan Pegawai Pergigian (Bukan Pakar) Pelbagai Gred Bil 1/2018
633 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (KONTRAK) YANG TELAH TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BIL 2/2018
634 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (TETAP) TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BIL 3/2018
635 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2016) BERKUAT KUASA PADA 16 APRIL 2018 (ISNIN)
636 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 16 APRIL 2018 (ISNIN)
637 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI PELBAGAI GRED BIL 1/2018
638 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURURAWAT GRED U29/U32 (KUP) BERKUAT KUASA MULAI 19 MAC 2018
639 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U29 LANTIKAN BARU (PELATIH TAMAT LATIHAN) BERKUAT KUASA PADA 19 MAC 2018 (ISNIN)
640 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 19 MAC 2018 (ISNIN)
641 PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 KUAT KUASA 12 MAC 2018
642 PERTUKARAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 BERKUAT KUASA 12 MAC 2018
643 PENEMPATAN PERTUKARAN JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19 BERKUAT KUASA 5 MAC 2018
644 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U32 BERKUAT KUASA PADA 26 FEBRUARI 2018 (ISNIN)
645 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 KE U32 BERKUAT KUASA 26 FEBRUARI 2018 (ISNIN)
646 Keputusan Permohonan Pertukaran Pegawai Perubatan (Bukan Pakar) Gred UD41-UD44 Bilangan 1/2018
647 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (LANTIKAN KONTRAK) BIL 1/2018
648 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (LANTIKAN KONTRAK) BIL 1/2018
649 Semakan Keputusan RAYUAN Permohonan Penempatan Pegawai Farmasi Gred UF41 Tamat Latihan Siswazah (FRP) Bil 1/2018
650 KEPUTUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN (BUKAN PAKAR) GRED UD44 & UD41 BIL. 6/2017 (DISEMBER 2017)
651 Semakan Keputusan Permohonan Pertukaran Penempatan Pegawai Pergigian (Bukan Pakar) Bil 4/2017
652 Semakan Keputusan Permohonan Pertukaran Penempatan Pegawai Farmasi Pelbagai Gred Bil 4/2017
653 Semakan Keputusan Penempatan Pegawai Farmasi Gred UF41 Tamat Latihan Siswazah (FRP) Bil 1/2018
654 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29/U32/U36 KE GRED U42 BERKUAT KUASA PADA 08 JANUARI 2018 (ISNIN)
655 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U41/U42 KE GRED U44 BERKUAT KUASA PADA 02 JANUARI 2018 (SELASA)
656 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U41 DAN U42 BERKUAT KUASA PADA 08 JANUARI 2018 (ISNIN)
657 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U32 KE GRED U36 BERKUAT KUASA PADA 08 JANUARI 2018 (ISNIN)
658 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DAIGNOSTIK) GRED U36 BERKUAT KUASA PADA 08 JANUARI 2018 (ISNIN)
659 URUSAN PENEMPATAN CALON LANTIKAN BARU BAGI JAWATAN PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 BERKUAT KUASA PADA 2 JANUARI 2018
660 Urusan penempatan calon lantikan baru bagi jawatan Pembantu Operasi Gred N11 berkuat kuasa pada 18 Disember 2017
661 Semakan Keputusan Permohonan Pertukaran Penempatan Pegawai Pergigian (Bukan Pakar) Pelbagai Gred Yang Diperakukan Dalam Mesyuarat Jawatankuasa Bil. 3/2017
662 Semakan Keputusan Rayuan Penempatan Tamat Latihan Siswazah Pegawai Farmasi Gred UF41 (FRP) Bil 6/2017
663 SEMAKAN PENEMPATAN JAWATAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 LANTIKAN BAHARU (TAMAT LATIHAN JUN 2016) BERKUAT KUASA 06 NOVEMBER 2017
664 SEMAKAN PENEMPATAN JAWATAN JURURAWAT GRED U29 LANTIKAN BAHARU (TAJAAN KKM) BERKUAT KUASA 13 NOVEMBER 2017 (TAMAT LATIHAN JUN 2017-PELANTIKAN BAGI KUMPULAN KEDUA)
665 SEMAKAN PENEMPATAN PELATIH PEMBANTU KESIHATAN AWAM KESIHATAN GRED U19 (TAMAT LATIHAN JUN 2016) BERKUATKUASA 6 NOVEMBER 2017 (ISNIN)
666 Semakan Keputusan Penempatan Tamat Latihan Siswazah Pegawai Farmasi Gred UF41 (FRP) Bil 6/2017
667 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PEGAWAI FARMASI PELBAGAI GRED YANG DILULUSKAN DALAM MESYUARAT JAWATANKUASA BIL.3/2017 (SEP 2017)
668 Semakan Keputusan Penempatan Pegawai Perubatan Gred UD41/UD44 dan Tamat Latihan Siswazah Gred UD41 Bilangan 5 Tahun 2017 - September
669 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U32 KE U36 BERKUAT KUASA PADA 09 OKTOBER 2017
670 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19 BERKUAT KUASA PADA 25 SEPTEMBER 2017
671 KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH BILANGAN 5 TAHUN 2017
672 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 BERKUAT KUASA 2 OKTOBER 2017
673 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 BERKUAT KUASA 2 OKTOBER 2017
674 SENARAI KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 BIL 5/2017
675 SENARAI PENEMPATAN PERTUKARAN JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19 BERKUAT KUASA PADA 11 SEPTEMBER 2017
676 SENARAI PERTUKARAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29/U32 (KUP) BERKUAT KUASA 4 SEPTEMBER 2017 (ISNIN)
677 SENARAI PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 BERKUAT KUASA 4 SEPTEMBER 2017 (ISNIN)
678 SEMAKAN PENEMPATAN PELATIH PEMBANTU KESIHATAN AWAM KESIHATAN GRED U19 (TAMAT LATIHAN JUN 2016) BERKUATKUASA PADA 07 OGOS 2017 (ISNIN) 13-07-2017
679 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN BAGI PEMBANTU AWAM GRED H11 BERKUATKUASA 14 OGOS 2017 13-07-2017
680 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 (LANTIKAN BARU SPA) BERKUAT KUASA PADA 04 SEPTEMBER 2017 (ISNIN)
681 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 04 SEPTEMBER 2017 (ISNIN)
682 KEPUTUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN (BUKAN PAKAR) GRED UD44 & UD41 BILANGAN 4 TAHUN 2017 (JULAI 2017) 25-07-2017
683 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURU-X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U36 BERKUATKUASA 07 OGOS 2017 (ISNIN) 18-07-2017
684 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU-XRAY (DIAGNOSTIK) GRED U32 KE GRED U36 BERKUATKUASA 07 OGOS 2017 (ISNIN) 18-07-2017
Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia 2022. LOGIN UNTUK PENTADBIR.