BIL SEMAKAN
1 PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL. 2/2022 (23 MEI 2022) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
2 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN BAGI JURU X-RAY TERAPI GRED U41 (LANTIKAN BAHARU SPA) BERKUAT KUASA PADA 13 MEI 2024
3 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (TAJAAN ILKKM KELUARAN JUN 2019) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SERAMAI 628 0RANG (FASA 5) TAHUN 2024
4 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (KELUARAN JUN 2023 - KONTRAK FASA 12) BERKUAT KUASA 06 MEI 2024 (ISNIN) - 96 PELATIH
5 SEMAKAN PENEMPATAN LANTIKAN KONTRAK KE TETAP (FASA 4) BAGI PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 BIL.1/2024 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 18 MAC 2024 (ISNIN) - 1 ORANG
6 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (TAJAAN ILKKM KELUARAN DIS 2018) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SERAMAI 230 0RANG (FASA 4) TAHUN 2024
7 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN CALON LANTIKAN BAHARU PENYELIA ASRAMA GRED N19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 29 APRIL 2024 (ISNIN)
8 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SEMULA SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK BILANGAN 1 TAHUN 2024
9 Semakan Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Bagi Lantikan 2019 - 2022 Bilangan 1 Tahun 2024
10 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN LANTIKAN TETAP PEGAWAI FARMASI GRED UF41 BILANGAN 9 TAHUN 2024
11 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL. 2/2019 (22 APRIL 2019) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN
12 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN PENEMPATAN JURURAWAT GRED U29/U32 (KUP) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BIL. 01/2024 BERKUAT KUASA PADA 16 APRIL 2024 (SELASA)
13 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 - UD54 (BUKAN PAKAR) BILANGAN 1 TAHUN 2024
14 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PINDAAN PENEMPATAN LANTIKAN KONTRAK KE TETAP PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 BIL.1 TAHUN 2024
15 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 - UG54 BILANGAN 1 TAHUN 2024
16 SEMAKAN PENEMPATAN LANTIKAN KONTRAK KE TETAP (FASA 4) BAGI PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 BIL.1/2024 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 18 MAC 2024 (ISNIN) - 10 ORANG
17 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA KONTRAK SKIM PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 (PELATIH KELUARAN JUN 2021) BERKUAT KUASA MULAI 21 MAC 2024
18 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN CALON LANTIKAN BAHARU PENOLONG JURUTERA GRED JA29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 22 APRIL 2024 (ISNIN)
19 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 01 APRIL 2024 (ISNIN) CALON SEMENANJUNG
20 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG44 UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN BAGI LANTIKAN KONTRAK BIL. 1/2021 (7 APRIL 2021)
21 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN BAGI JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U41 (LANTIKAN BAHARU SPA) BERKUAT KUASA PADA 1 APRIL 2024
22 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 BIL.1 TAHUN 2024
23 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 - UF54 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BIL.1 TAHUN 2024
24 PELANTIKAN SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI FARMASI GRED UF44 LANTIKAN KONTRAK BIL. 1/2021 (5 APRIL 2021) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
25 PELANTIKAN SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL. 1/2021 (5 APRIL 2021) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
26 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA KONTRAK SKIM JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA GRED U29 (PELATIH KELUARAN JUN 2021) BERKUAT KUASA MULAI 21 MAC 2024
27 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA KONTRAK SKIM JURUPULIH PERUBATAN FISIOTERAPI GRED U29 (PELATIH KELUARAN JUN 2021) BERKUAT KUASA MULAI 21 MAC 2024
28 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN BAGI JURU X-RAY TERAPI GRED U41 (LANTIKAN BAHARU SPA) BERKUAT KUASA PADA 1 APRIL 2024
29 SEMAKAN PENEMPATAN PELANTIKAN TETAP PSL (KELUARAN DISEMBER 2015) KE JURURAWAT GRED U29 BERKUAT KUASA 02 OKTOBER 2023 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - 1 ORANG
30 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN CALON LANTIKAN BAHARU PEMBANTU PENYEDIAAN MAKANAN GRED N19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 15 APRIL 2024 (ISNIN)
31 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SECARA KONTRAK BAGI PELATIH (TAMAT LATIHAN JUN 2023) KE JAWATAN JURUPULIH PERUBATAN FISIOTERAPI GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
32 SEMAKAN PENEMPATAN LANTIKAN KONTRAK KE TETAP (FASA 4) BAGI PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 BIL.1/2024 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 18 MAC 2024 (ISNIN) - 514 ORANG
33 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK KE LANTIKAN TETAP (PELATIH KELUARAN DISEMBER 2018) PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA KUATKUASA 15 APRIL 2024
34 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 15 APRIL 2024.
35 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 BIL.1/2024
36 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN CALON LANTIKAN BAHARU PEMBANTU AWAM GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 22 APRIL 2024 (ISNIN)
37 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN CALON LANTIKAN BAHARU PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN (PPK) GRED U11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (CALON SARAWAK) BERKUAT KUASA 22 APRIL 2024 (ISNIN)
38 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN CALON LANTIKAN BAHARU PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN (PPK) GRED U11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (CALON SABAH) BERKUAT KUASA 22 APRIL 2024 (ISNIN)
39 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SECARA KONTRAK BAGI PELATIH (TAMAT LATIHAN JUN 2023) KE JAWATAN JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
40 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN KONTRAK BAGI PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 (PELATIH ILKKM KELUARAN JUN 2023) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
41 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN CALON BAHARU PEMANDU KENDERAAN GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 15 APRIL 2024 (ISNIN)
42 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN CALON BAHARU PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 22 APRIL 2024 (ISNIN)
43 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN LANTIKAN TETAP PEGAWAI FARMASI GRED UF41 BILANGAN 1 TAHUN 2024
44 Semakan Keputusan Penempatan Lantikan Tetap Pegawai Perubatan Gred UD43 Bilangan 1 Tahun 2024
45 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN CALON BAHARU PEMBANTU PENYEDIAAN MAKANAN GRED N19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 05 MAC 2024 (SELASA)
46 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 29 JANUARI 2024.
47 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA TETAP PELATIH (GRADUAN JUN 2023) BAGI JAWATAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 29 JANUARI 2024.
48 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK (BUKAN TAJAAN KKM) KE LANTIKAN TETAP JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA KUATKUASA 19 FEBRUARI 2024
49 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN CALON BAHARU PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 04 MAC 2024 (ISNIN)
50 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL. 1/2019 (25 FEBRUARI 2019) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN
51 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SERAMAI 4 ORANG (FASA KETIGA) TAHUN 2024
52 PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL. 1/2022 (21 FEBRUARI 2022) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
53 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA TETAP PEGAWAI KONTRAK (GRADUAN DIS 2019) DAN PELATIH PSL (GRADUAN JUN 2022) BAGI JAWATAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 KEMENTERIAN KESIHATAN MAL
54 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA TETAP (CALON SIMPANAN) BAGI JAWATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUATKUASA 22 JANUARI 2024
55 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA KONTRAK SKIM JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA GRED U29 (PELATIH KELUARAN DISEMBER 2020) BERKUAT KUASA 8.1.2024
56 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA KONTRAK SKIM JURUPULIH PERUBATAN FISIOTERAPI GRED U29 (PELATIH KELUARAN DISEMBER 2020) BERKUAT KUASA 8.1.2024
57 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 - UD54 (BUKAN PAKAR) BILANGAN 4 TAHUN 2023
58 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN CALON LANTIKAN BAHARU PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN (PPK) GRED U11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (CALON SARAWAK) BERKUAT KUASA 01 MAC 2024 (JUMAAT)
59 Semakan Keputusan Penempatan Lantikan Tetap Pegawai Perubatan Gred UD43 FASA 1-Sesi 1 & 2 Bilangan 9 Tahun 2023
60 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 - UF54 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BIL.4 TAHUN 2023
61 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM)KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SERAMAI 148 ORANG (FASA 3)
62 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 (PELATIH KELUARAN DISEMBER 2020) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
63 SEMAKAN PELANJUTAN KONTRAK PEGAWAI BAGI SKIM JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 03 JANUARI 2024
64 SEMAKAN PELANJUTAN KONTRAK PEGAWAI BAGI SKIM JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
65 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN CALON LANTIKAN BAHARU PENOLONG PEGAWAI TADBIR (REKOD PERUBATAN) GRED N29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 5 FEBRUARI 2024 (ISNIN)
66 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SEMULA SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK BILANGAN 4 TAHUN 2023
67 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 - UG54 BILANGAN 4 TAHUN 2023
68 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN CALON LANTIKAN BAHARU PENYELIA ASRAMA GRED N19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 5 FEBRUARI 2024 (ISNIN)
69 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA KONTRAK SKIM JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 (PELATIH KELUARAN DISEMBER 2020) BERKUAT KUASA 03.1.2024
70 PELANTIKAN SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG44 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BAGI LANTIKAN KONTRAK BIL. 1/2021 (7 APRIL 2021)
71 PELANTIKAN SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG44 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BAGI LANTIKAN KONTRAK BIL. 2/2021 (12 JULAI 2021)
72 PELANTIKAN SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG44 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BAGI LANTIKAN KONTRAK BIL. 3/2021 (6 SEPTEMBER 2021)
73 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK KE LANTIKAN TETAP (PELATIH TAMAT DISEMBER 2020) JURUPULIH PERUBATAN (CARAKERJA) GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA KUATKUASA 3 JANUARI 2024
74 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PINDAAN PENEMPATAN LANTIKAN KONTRAK KE TETAP (FASA 4) BAGI JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) BIL.7 2023
75 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN BAGI JURURAWAT GRED U41 (LANTIKAN BAHARU SPA) BERKUAT KUASA PADA 18 DISEMBER 2023
76 Semakan Keputusan Penempatan Lantikan Tetap Pegawai Perubatan Gred UD43 FASA 1-Sesi 1 & 2 Bilangan 6 Tahun 2023
77 Semakan Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Bagi Lantikan 2019 - 2021 Bilangan 4 Tahun 2023 A
78 Semakan Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Bagi Lantikan 2019 - 2021 Bilangan 4 Tahun 2023 B
79 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN DAN PENEMPATAN TETAP BAGI 59 ORANG JURURAWAT U29 TAJAAN KKM (KELUARAN JUN 2021_DISEMBER 2022 DAN JUN 2023) BILANGAN 5 TAHUN 2023
80 KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI KONTRAK GRED UF41 BIL 4 TAHUN 2023
81 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK KE TETAP DAN PENEMPATAN BAGI JURURAWAT GRED U29 BUKAN TAJAAN KKM (FASA 4) BILANGAN 6 TAHUN 2023
82 Semakan Keputusan Penempatan Lantikan Tetap Pegawai Perubatan Gred UD43 FASA 1-Sesi 1 & 2 Bilangan 5 Tahun 2023
83 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN CALON LANTIKAN BAHARU PEMBANTU OPERASI GRED N11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 15 JANUARI 2024 (ISNIN)
84 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN CALON LANTIKAN BAHARU PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKANAN GRED C29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 02 JANUARI 2024 (SELASA)
85 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN CALON LANTIKAN BAHARU PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN (PPK) GRED U11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (CALON SARAWAK) BERKUAT KUASA 02 JANUARI 2024 (SELASA)
86 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN LANTIKAN TETAP PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 BILANGAN 3 TAHUN 2023
87 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN LANTIKAN TETAP PEGAWAI FARMASI GRED UF41 BILANGAN 4 TAHUN 2023
88 Semakan Keputusan Penempatan Lantikan Tetap Pegawai Perubatan Gred UD43 FASA 1-Sesi 1 Bilangan 4 Tahun 2023
89 Semakan Keputusan Penempatan Lantikan Tetap Pegawai Perubatan Gred UD43 FASA 1-Sesi 2 Bilangan 4 Tahun 2023
90 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 BIL.4 TAHUN 2023
91 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK KE LANTIKAN TETAP (PELATIH TAMAT DISEMBER 2020) JURUPULIH PERUBATAN (FISIOTERAPI) GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA KUATKUASA 04 DISEMBER 2023
92 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN CALON BAHARU PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 18 DISEMBER 2023 (ISNIN)
93 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA TETAP PELATIH (GRADUAN JUN 2023) BAGI JAWATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUATKUASA 20 NOVEMBER 2023
94 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 20 NOVEMBER 2023
95 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U41 (LANTIKAN BAHARU) BERKUAT KUASA 16 OKTOBER 2023 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
96 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA TETAP PELATIH (GRADUAN DISEMBER 2022) BAGI JAWATAN JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUATKUASA 06 NOVEMBER 2023
97 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 - UF54 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BIL.3 TAHUN 2023
98 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN CALON BAHARU PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKANAN GRED C29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 01 DISEMBER 2023
99 PEMBERITAHUAN PENEMPATAN LANTIKAN TETAP PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U41 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
100 PELANTIKAN SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI FARMASI GRED UF44 LANTIKAN KONTRAK BIL. 4/2020 (17 NOVEMBER 2020) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
101 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN CALON BAHARU PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 30 NOVEMBER 2023 (SEMENANJUNG)
102 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA TETAP PELATIH (GRADUAN JUN 2023) BAGI JAWATAN JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUATKUASA 01 NOVEMBER 2023
103 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN CALON BAHARU PENOLONG JURUTERA GRED JA29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 04 DISEMBER 2023
104 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL. 6/2018 (12 NOVEMBER 2018) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN
105 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN CALON BAHARU PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN GRED N19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 27 NOVEMBER 2023
106 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN CALON BAHARU PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 30 OKTOBER 2023 (CALON SABAH)
107 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 - UD54 (BUKAN PAKAR) BILANGAN 3 TAHUN 2023
108 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN CALON BAHARU PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 30 OKTOBER 2023 (CALON SARAWAK)
109 PELANTIKAN SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL. 6/2020 (2 NOVEMBER 2020) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
110 KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI KONTRAK GRED UF41 BIL 3 TAHUN 2023
111 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN CALON LANTIKAN BAHARU PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN (PPK) GRED U11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (CALON SABAH) BERKUAT KUASA 1 NOVEMBER 2023 (RABU)
112 SEMAKAN PENEMPATAN PELANTIKAN TETAP PSL (KELUARAN DISEMBER 2019 DAN DISEMBER 2020) KE JURURAWAT GRED U29 BERKUAT KUASA 02 OKTOBER 2023 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - 662 ORANG
113 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 - UG54 BILANGAN 3 TAHUN 2023
114 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN BAGI JURURAWAT GRED U41 (LANTIKAN BAHARU SPA) BERKUAT KUASA PADA 09 OKTOBER 2023
115 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SERAMAI 99 ORANG (FASA KEDUA) TAHUN 2023
116 SEMAKAN PELANJUTAN KONTRAK PEGAWAI BAGI SKIM JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 25 SEPTEMBER 2023
117 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29(PELATIH TAMAT DISEMBER 2022) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA KUAT KUASA 18 SEPTEMBER 2023
118 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SECARA KONTRAK BAGI PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2022) KE JAWATAN JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
119 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 BIL.3 TAHUN 2023
120 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN CALON LANTIKAN BAHARU PEMANDU KENDERAAN GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 1 NOVEMBER 2023 (RABU)
121 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SECARA KONTRAK BAGI PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2022) KE JAWATAN JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
122 PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL. 4/2021 (11 OKTOBER 2021) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
123 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SECARA KONTRAK BAGI PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2022) KE JAWATAN JURUPULIH PERUBATAN FISIOTERAPI GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
124 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SEMULA SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK BILANGAN 3 TAHUN 2023
125 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN CALON BAHARU PENOLONG PEGAWAI PENYEDIAAN MAKANAN GRED C29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 9 OKTOBER 2023 (ISNIN)
126 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (KONTRAK FASA 11) BERKUAT KUASA 14 SEPTEMBER 2023 (KHAMIS) - 375 PELATIH
127 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN CALON LANTIKAN BAHARU PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN (PPK) GRED U11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 29 SEPTEMBER 2023 (JUMAAT)
128 PELANTIKAN SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL. 5/2020 (30 SEPTEMBER 2020) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
129 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL. 5/2018 (1 OKTOBER 2018) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN
130 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN CALON BAHARU PENOLONG PEGAWAI TADBIR (REKOD PERUBATAN) GRED N29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 2 OKTOBER 2023 (ISNIN)
131 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PINDAAN PENEMPATAN LANTIKAN KONTRAK KE TETAP (FASA 3) BAGI JR GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) BIL.4 2023
132 Semakan Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Bagi Lantikan 2018 - 2021 Bilangan 3 Tahun 2023
133 PELANTIKAN SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI FARMASI GRED UF44 LANTIKAN KONTRAK BIL. 3/2020 (23 SEPTEMBER 2020) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
134 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG44 UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN BAGI LANTIKAN KONTRAK BIL. 3/2020 (7 OKTOBER 2020)
135 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA TETAP PELATIH (GRADUAN JUN DAN DISEMBER 2022) BAGI JAWATAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUATKUASA 28 OGOS 2023
136 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN CALON BAHARU PENOLONG PEGAWAI PENYELIDIK GRED Q29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 4 SEPTEMBER 2023 (ISNIN)
137 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 28 OGOS 2023
138 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK KE LANTIKAN TETAP (PELATIH KELUARAN JUN 2018-FASA 2) PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA KUATKUASA 28 OGOS 2023
139 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 28 OGOS 2023
140 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN CALON BAHARU PEMBANTU AWAM GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 9 OKTOBER 2023 (ISNIN)
141 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN CALON BAHARU PEMBANTU PENYEDIAAN MAKANAN GRED N19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 9 OKTOBER 2023 (ISNIN)
142 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK KE LANTIKAN TETAP (PELATIH TAMAT DISEMBER 2019) JURUPULIH PERUBATAN (FISIOTERAPI) GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA KUATKUASA 21 OGOS 2023
143 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA TETAP PEGAWAI KONTRAK (GRADUAN JUN 2019) BAGI JAWATAN JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUATKUASA 28 OGOS 2023
144 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA TETAP PELATIH (GRADUAN DISEMBER 2022) BAGI JAWATAN JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUATKUASA 28 OGOS 2023
145 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA PADA 28 OGOS 2023 (ISNIN)
146 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA TETAP PELATIH (GRADUAN DISEMBER 2022) BAGI JAWATAN JURUTERAPI PERGIGIAN GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUATKUASA 28 OGOS 2023
147 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN PENEMPATAN JURUTERAPI PERGIGIAN GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA PADA 28 OGOS 2023 (ISNIN)
148 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA TETAP PEGAWAI KONTRAK (GRADUAN JUN 2019) BAGI JAWATAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUATKUASA 28 OGOS 2023
149 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN PENEMPATAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA PADA 28 OGOS 2023 (ISNIN)
150 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 - UF54 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BIL.2 TAHUN 2023
151 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN PENEMPATAN JURURAWAT GRED U29/U32 (KUP) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BIL. 04/2023 BERKUAT KUASA PADA 04 SEPTEMBER 2023 (ISNIN)
152 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN TETAP DAN PENEMPATAN BAGI JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) FASA 3 TAHUN 2023
153 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA KONTRAK SKIM JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA GRED U29 (PELATIH KELUARAN DISEMBER 2019) BERKUAT KUASA 14.8.2023
154 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK (BUKAN TAJAAN KKM) KE LANTIKAN TETAP JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA KUATKUASA 21 OGOS 2023
155 PENEMPATAN PELATIH YANG TAMAT PADA DISEMBER 2022 BAGI JAWATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 BERKUATKUASA 21 OGOS 2023 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
156 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN BAGI PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 BERKUAT KUASA 21 OGOS 2023 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
157 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA TETAP PELATIH (GRADUAN JUN 2022) BAGI JAWATAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUATKUASA 21 OGOS 2023
158 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM)KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SERAMAI 79 ORANG (FASA 2) KUAT KUASA 07.08.2023
159 PELANJUTAN KONTRAK PEGAWAI BAGI SKIM JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA MULAI 7 OGOS 2023
160 SEMAKAN PELANJUTAN KONTRAK PEGAWAI BAGI SKIM JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 7 OGOS 2023
161 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK KE LANTIKAN TETAP (PELATIH TAMAT DISEMBER 2019) JURUPULIH PERUBATAN (CARAKERJA) GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA KUATKUASA 14 OGOS 2023
162 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN BAGI JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA GRED U29 BERKUAT KUASA 14 OGOS 2023 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
163 SEMAKAN PENEMPATAN LANTIKAN KONTRAK KE TETAP (FASA 3) BAGI PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 BIL.2/2023 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 01 OGOS 2023 (SELASA) - 356 ORANG
164 PORTAL MAINTENANCE v2.0
165 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29/32 (KUP) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 01 OGOS 2023
166 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM)KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SERAMAI 248 ORANG (FASA 1) KUAT KUASA 24.07.2023
167 SEMAKAN PELANJUTAN KONTRAK PEGAWAI BAGI SKIM JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 24 JULAI 2023
168 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SERAMAI 579 0RANG (FASA PERTAMA) TAHUN 2023
169 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 - UG54 BILANGAN 2 TAHUN 2023
170 PELANJUTAN KONTRAK PEGAWAI BAGI SKIM JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 24 JULAI 2023
171 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SERAMAI 419 0RANG (FASA 8) TAHUN 2023
172 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN CALON BAHARU JURUTEKNIK PERUBATAN GRED U19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 31 JULAI 2023 (ISNIN)
173 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG44 UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN BAGI LANTIKAN KONTRAK BIL. 2/2020 (17 OGOS 2020)
174 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN CALON BAHARU PEMBANTU PENYEDIAAN MAKANAN GRED N19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 01 OGOS 2023 (SELASA)
175 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN CALON BAHARU PEMBANTU OPERASI GRED N11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 07 OGOS 2023 (ISNIN)
176 KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN TETAP PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 FASA 1 TAHUN 2023
177 KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN TETAP PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 FASA 2 TAHUN 2023
178 KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN TETAP PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 FASA 3 TAHUN 2023
179 KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN TETAP PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 FASA 4 TAHUN 2023
180 KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN TETAP PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 FASA 5 TAHUN 2023
181 PELANTIKAN SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL. 4/2020 (24 OGOS 2020) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
182 PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL. 3/2021 (16 OGOS 2021) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
183 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK (BUKAN TAJAAN KKM) KE LANTIKAN TETAP JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA KUATKUASA 24 JULAI 2023
184 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U41 (65ORANG)
185 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN CALON BAHARU PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 31 JULAI 2023 (ISNIN)
186 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN CALON BAHARU PEMBANTU AWAM GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 01 OGOS 2023 (SELASA)
187 PELANTIKAN SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI FARMASI GRED UF44 LANTIKAN KONTRAK BIL. 2/2020 (5 OGOS 2020) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
188 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL. 4/2018 (6 OGOS 2018) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN
189 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SEMULA SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK BILANGAN 2 TAHUN 2023
190 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 (PELATIH KELUARAN DISEMBER 2019) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
191 KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI KONTRAK GRED UF41 BIL 2 TAHUN 2023
192 PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL. 2/2021 (26 JULAI 2021) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
193 PELANTIKAN SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL. 3/2020 (20 JULAI 2020) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
194 Semakan Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Bagi Lantikan 2017 - 2020 Bilangan 2 Tahun 2023
195 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK BAGI SKIM JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (MULAI JULAI 2023)
196 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN CALON LANTIKAN BAHARU PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN (PPK) GRED U11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 03 JULAI 2023 (ISNIN)
197 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI SKIM PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (PELATIH KELUARAN JUN 2021) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
198 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN BAGI JURU X-RAY GRED U29 BERKUAT KUASA 26 JUN 2023 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
199 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA TETAP PELATIH (GRADUAN DISEMBER 2022) BAGI JAWATAN JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUATKUASA 26 JUN 2023
200 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN CALON BAHARU PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 03 JULAI 2023 (ISNIN)
201 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN CALON BAHARU PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN GRED N19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 26 JUN 2023 (ISNIN)
202 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN CALON BAHARU PENOLONG JURUTERA GRED JA29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 19 JUN 2023 (ISNIN)
203 PEMBERITAHUAN KEPUTUSAN PELANTIKAN TETAP PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U41 BERKUAT KUASA 19 JUN 2023
204 PEMBERITAHUAN PELANTIKAN DAN PENEMPATAN TETAP BAGI 333 ORANG JURURAWAT U29 TAJAAN KKM (KELUARAN DIS 2022) BIL.3/2023
205 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN BAGI JURURAWAT GRED U41 (LANTIKAN BAHARU SPA) BERKUAT KUASA PADA 06 JUN 2023
206 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL. 3/2018 (25 JUN 2018) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN
207 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 BIL.2 TAHUN 2023
208 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 YANG MENJALANI LATIHAN SISWAZAH DI LUAR NEGARA UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN TAHUN 2024
209 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN CALON BAHARU PENOLONG PEGAWAI PENYEDIAAN MAKANAN GRED C29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 01 JUN 2023
210 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN CALON BAHARU PEMBANTU OPERASI GRED N11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 15 MEI 2023
211 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN TETAP DAN PENEMPATAN BAGI JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) FASA 2 TAHUN 2023
212 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19/24 (TBK) DI KKM BERKUAT KUASA 8 MEI 2023
213 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN PENEMPATAN JURURAWAT GRED U29/U32 (KUP) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BIL. 01/2023 BERKUAT KUASA PADA 02 MEI 2023 (SELASA)
214 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN KONTRAK KE TETAP DAN PENEMPATAN BAGI 14 ORANG JURURAWAT GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (KELUARAN DISEMBER 2020) BILANGAN 2/2023
215 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN CALON BAHARU PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N19 (SABAH/SARAWAK) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 08 MEI 2023
216 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SEMULA SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK BILANGAN 1 TAHUN 2023
217 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (KONTRAK FASA 10) BERKUAT KUASA 02 MEI 2023 (SELASA) - 362 PELATIH
218 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (PSB/PSL - FASA 10) BERKUAT KUASA 02 MEI 2023 (SELASA) - 4 PELATIH
219 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN CALON BAHARU PENYELIA ASRAMA GRED N19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 17 APRIL 2023 (ISNIN)
220 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 - UF54 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BIL.1 TAHUN 2023
221 Semakan Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Bagi Lantikan 2018 - 2020 Bilangan 1 Tahun 2023
222 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 - UG54 BILANGAN 1 TAHUN 2023
223 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN CALON BAHARU JURUTEKNIK PERUBATAN (PROSTETIK/ORTOTIK) GRED U19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 20 MAC 2023 (ISNIN)
224 SEMAKAN KEPUTUSAN PINDAAN PENEMPATAN SECARA KONTRAK BAGI PELATIH (TAMAT LATIHAN JUN 2022) KE JAWATAN JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
225 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN CALON BAHARU PENOLONG PEGAWAI SAINS GRED C29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 20 MAC 2023 (ISNIN)
226 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SECARA KONTRAK BAGI PELATIH (TAMAT LATIHAN JUN 2022) KE JAWATAN JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
227 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE) SKIM PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29(PELATIH TAMAT JUN 2022) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA KUAT KUASA 20 MAC 2023
228 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SECARA KONTRAK BAGI PELATIH (TAMAT LATIHAN JUN 2022) KE JAWATAN JURUPULIH PERUBATAN FISIOTERAPI GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
229 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI SKIM PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - COHORT 8 SIRI 10 (14 orang)
230 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 - UD54 (BUKAN PAKAR) BILANGAN 1 TAHUN 2023
231 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE) SKIM PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 (TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SERAMAI 75 ORANG
232 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN CALON BAHARU PEMANDU KENDERAAN GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 13 MAC 2023 (ISNIN)
233 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI SKIM PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - COHORT 8 SIRI 9 (138 orang)
234 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SERAMAI 441 0RANG (FASA 7) TAHUN 2023
235 KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN TETAP PEGAWAI FARMASI GRED UF41 BILANGAN 2 TAHUN 2023
236 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN CALON BAHARU PEMBANTU AWAM GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 01 MAC 2023 (RABU)
237 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN CALON BAHARU PENOLONG PEGAWAI TADBIR (REKOD PERUBATAN) GRED N29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 01 MAC 2023 (RABU)
238 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN CALON BAHARU PENOLONG PEGAWAI PENYEDIAAN MAKANAN GRED C29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 01 MAC 2023 (RABU)
239 SEMAKAN KEPUTUSAN PINDAAN PENEMPATAN LANTIKAN KONTRAK (BUKAN TAJAAN KKM) KE TETAP BAGI JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 KUAT KUASA 7 FEBRUARI 2023
240 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 BIL.1 TAHUN 2023
241 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN CALON BAHARU PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 27 FEBRUARI 2023 (ISNIN)
242 PELANJUTAN KONTRAK PEGAWAI BAGI SKIM JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA TAMAT PADA JANUARI DAN APRIL 2023 (LANTIKAN 24.1.2022 DAN 7.4.2022)
243 PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL. 1/2021 (5 APRIL 2021) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
244 PEMBERITAHUAN PELANTIKAN TETAP DAN PENEMPATAN BAGI JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) FASA 1 TAHUN 2023
245 SEMAKAN KEPUTUSAN PINDAAN PENEMPATAN LANTIKAN KONTRAK KE TETAP BAGI JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) BILANGAN 1 TAHUN 2023
246 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI SKIM JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN TAMAT NOVEMBER 2022 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (BATCH KE-2)
247 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL. 2/2018 (9 APRIL 2018) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN
248 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN CALON BAHARU PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 13 FEBRUARI 2023 (ISNIN)
249 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN BAGI JURU X-RAY GRED U29 BERKUAT KUASA 7 FEBRUARI 2023 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
250 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN CALON BAHARU PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 20 FEBRUARI 2023 (ISNIN)
251 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN CALON BAHARU PENOLONG JURUTERA GRED JA29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 13 FEBRUARI 2023 (ISNIN)
252 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN BAGI PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 BERKUAT KUASA 7 FEBRUARI 2023 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
253 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA TETAP PELATIH (GRADUAN DISEMBER 2021) BAGI JAWATAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUATKUASA 7 FEBRUARI 2023
254 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK (BUKAN TAJAAN KKM) KE LANTIKAN TETAP JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA KUATKUASA 7 FEBRUARI 2023
255 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK (BUKAN TAJAAN KKM) KE LANTIKAN TETAP JURUX-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA KUATKUASA 7 FEBRUARI 2023
256 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK KE LANTIKAN TETAP (PELATIH TAMAT JUN 2018) PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA KUATKUASA 7 FEBRUARI 2023
257 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 7 FEBRUARI 2023 (SELASA)
258 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG44 UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN BAGI LANTIKAN KONTRAK BIL. 1/2020 (2 MAC 2020)
259 PELANTIKAN SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL. 2/2020 (16 MAC 2020) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
260 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA TETAP PELATIH (GRADUAN DISEMBER 2021) BAGI JAWATAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUATKUASA 7 FEBRUARI 2023
261 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SEMULA SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK BILANGAN 6 TAHUN 2022
262 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN PENEMPATAN JURURAWAT GRED U29/U32 (KUP) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BIL. 05/2022 BERKUAT KUASA PADA 02 FEBRUARI 2023 (KHAMIS) DAN 09 JANUARI 2023 (ISNIN)
263 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI SKIM PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (PELATIH KELUARAN DISEMBER 2020) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
264 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PENOLONG PENGURUS ASRAMA GRED N29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 16 JANUARI 2023 (ISNIN)
265 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL. 1/2018 (19 FEBRUARI 2018) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN
266 PELANTIKAN SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI FARMASI GRED UF44 LANTIKAN KONTRAK BIL. 1/2020 (10 FEBRUARI 2020) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
267 Semakan Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Bagi Lantikan 2018 - 2020 Bilangan 6 Tahun 2022-Part A
268 Semakan Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Bagi Lantikan 2018 - 2020 Bilangan 6 Tahun 2022-Part B
269 PELANTIKAN SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG44 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BAGI LANTIKAN KONTRAK BIL. 1/2020 (2 MAC 2020)
270 PELANTIKAN SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG44 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BAGI LANTIKAN KONTRAK BIL. 2/2020 (17 OGOS 2020)
271 PELANTIKAN SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG44 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BAGI LANTIKAN KONTRAK BIL. 3/2020 (7 OKTOBER 2020)
272 PELANTIKAN SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL. 1/2020 (3 FEBRUARI 2020) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
273 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI SKIM PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (PELATIH KELUARAN JUN 2019 & DISEMBER 2019) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
274 SENARAI KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI KONTRAK GRED UF41 BIL 4/2022
275 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI SKIM JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN TAMAT NOVEMBER 2022 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
276 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMANDU KENDERAAN GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 9 JANUARI 2023 (ISNIN)
277 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 BAGI SESI MUAT TURUN DOKUMEN YANG TERDAHULU
278 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 - UG54 BILANGAN 4 TAHUN 2022
279 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 - UD54 (BUKAN PAKAR) BILANGAN 4 TAHUN 2022
280 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 BIL.4 TAHUN 2022
281 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PENYELIA ASRAMA GRED N19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 9 JANUARI 2023 (ISNIN)
282 SEMAKAN PENEMPATAN LANTIKAN KONTRAK KE TETAP (FASA 3) BAGI PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 BIL.2/2022 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 03 JANUARI 2023 (SELASA) - 427 ORANG
283 PEMBERITAHUAN KEPUTUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29/U32 (KUP) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 03 JANUARI 2023 (SELASA)
284 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 - UF54 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BIL.4 TAHUN 2022
285 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU OPERASI GRED N11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 19 DISEMBER 2022 (ISNIN) (SARAWAK)
286 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PENOLONG PEGAWAI SAINS GRED C29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 19 DISEMBER 2022 (ISNIN)
287 PEMBERITAHUAN PENEMPATAN PELANTIKAN TETAP PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U41 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 19 DISEMBER 2022
288 PEMBERITAHUAN PELANTIKAN DAN PENEMPATAN TETAP BAGI JURURAWAT GRED U29 KKM (KELUARAN DIS 2021 DAN JUN 2022) BIL.4/2022
289 SEMAKAN PERTUKARAN JURUPULIH PERUBATAN (CARAKERJA) GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUATKUASA 13 DISEMBER 2022
290 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK KE LANTIKAN TETAP (PELATIH TAMAT JUN 2019) JURUPULIH PERUBATAN (CARAKERJA) GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA KUATKUASA 13 DISEMBER 2022
291 SEMAKAN PERTUKARAN JURUPULIH PERUBATAN (FISIOTERAPI) GRED U29 BIL.2/2022 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUATKUASA 13 DISEMBER 2022
292 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK KE LANTIKAN TETAP (PELATIH TAMAT JUN 2019) JURUPULIH PERUBATAN (FISIOTERAPI) GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA KUATKUASA 13 DISEMBER 2022
293 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK BAGI SKIM JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (BAGI BULAN NOVEMBER DAN DISEMBER 2022)
294 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMANDU KENDERAAN GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 13 DISEMBER 2022 (SELASA)
295 PELANJUTAN KONTRAK PEGAWAI BAGI SKIM JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA TAMAT PADA NOVEMBER 2022 (LANTIKAN 17.5.2021)
296 PELANJUTAN KONTRAK PEGAWAI BAGI SKIM JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA TAMAT PADA DISEMBER 2022 (LANTIKAN 21.6.2022)
297 PELANJUTAN KONTRAK PEGAWAI BAGI SKIM JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA TAMAT PADA NOVEMBER 2022 (LANTIKAN 25.11.2021)
298 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (SARAWAK) BERKUAT KUASA 05 DISEMBER 2022 (ISNIN)
299 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK BAGI SKIM JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) SERAMAI 59 ORANG DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (TAMAT BERMULA 11 NOVEMBER 2022)
300 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU AWAM GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 05 DISEMBER 2022 (ISNIN)
301 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 28 NOVEMBER 2022
302 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PENOLONG PEGAWAI PSIKOLOGI GRED S29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 14 NOVEMBER 2022 (ISNIN)
303 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SERAMAI 18 0RANG (P1-FASA 4)
304 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SERAMAI 22 0RANG (P3-FASA 6)
305 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK BAGI SKIM JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) SERAMAI 26 ORANG DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (TAMAT BERMULA 18 OKTOBER 2022)
306 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SEMULA SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK BILANGAN 5 TAHUN 2022
307 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PINDAAN PENEMPATAN LANTIKAN KONTRAK KE TETAP JAWATAN JURURAWAT GRED U29 (TAJAAN KKM KELUARAN DISEMBER 2021) DI KKM BIL.3/2022
308 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PINDAAN PENEMPATAN TETAP JAWATAN JURURAWAT GRED U29 (TAJAAN KKM KELUARAN JUN 2022) DI KKM BIL.3/2022
309 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU AWAM GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 01 NOVEMBER 2022 (SELASA)
310 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL. 6/2017 (20 NOVEMBER 2017) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN
311 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI SKIM PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - COHORT 8 SIRI 8(18orang)
312 PELANTIKAN SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL. 6/2019 (11 NOVEMBER 2019) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
313 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 - UF54 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BIL.3 TAHUN 2022
314 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 BIL.3 TAHUN 2022
315 PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL. 4/2020 (17 NOVEMBER 2020) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
316 PELANTIKAN SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI FARMASI GRED UF44 LANTIKAN KONTRAK BIL. 4/2019 (11 NOVEMBER 2019) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
317 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK BAGI SKIM JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) SERAMAI 47 ORANG DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (TAMAT BERMULA 8 OKTOBER 2022)
318 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN KONTRAK KE TETAP DAN PENEMPATAN BAGI 420 ORANG JURURAWAT GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (KELUARAN DISEMBER 2021) BILANGAN 3/2022
319 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN KE TETAP DAN PENEMPATAN BAGI 385 ORANG JURURAWAT GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (KELUARAN JUN 2022) BILANGAN 3/2022
320 PELANJUTAN KONTRAK PEGAWAI BAGI SKIM JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA TAMAT PADA 24.10.2022 (19 Orang)
321 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMANDU KENDERAAN GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 17 OKTOBER 2022 (ISNIN)
322 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN PENEMPATAN JURURAWAT GRED U29/U32 (KUP) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BIL. 3/2022 BERKUAT KUASA PADA 17 OKTOBER 2022 (ISNIN) DAN 07 NOVEMBER 2022 (ISNIN)
323 Semakan Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Bagi Lantikan 2016 - 2019 Bilangan 5 Tahun 2022-Part A
324 Semakan Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Bagi Lantikan 2016 - 2019 Bilangan 5 Tahun 2022-Part B
325 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 - UG54 BILANGAN 3 TAHUN 2022
326 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN BAGI JURUXRAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 BIL. 2/2022 BERKUATKUASA 3 OKTOBER 2022 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
327 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SECARA TETAP (PSL) SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SERAMAI 2 0RANG BERKUAT KUASA 03 OKTOBER 2022 (ISNIN)
328 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 - UD54 (BUKAN PAKAR) BILANGAN 3 TAHUN 2022
329 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA TETAP PELATIH (GRADUAN JUN 2022) BAGI JAWATAN JURUXRAY DIAGNOSTIK GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUATKUASA 03 OKTOBER 2022
330 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN BAGI LANTIKAN KONTRAK BIL. 5/2017 (23 OKTOBER 2017)
331 PELANTIKAN SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL. 5/2019 (7 OKTOBER 2019) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
332 PELANJUTAN KONTRAK PEGAWAI BAGI SKIM JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA TAMAT PADA 27.09.2022
333 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U41 (SIRI 4-12ORG)
334 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG44 UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN BAGI LANTIKAN KONTRAK BIL. 3/2019 (14 OKTOBER 2019)
335 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PENOLONG JURUTERA GRED JA29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 03 OKTOBER 2022
336 PEMBERITAHUAN PELANTIKAN SEMULA DAN PENEMPATAN SECARA KONTRAK BAGI SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) DI BAWAH KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (P3- FASA 5)
337 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI SKIM PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - COHORT 8 SIRI 7(16orang)
338 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN BAGI JAWATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 BIL 2.2022 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
339 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU PENYEDIAAN MAKANAN GRED N19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 19 SEPTEMBER 2022
340 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PENOLONG PEGAWAI TADBIR (REKOD PERUBATAN) GRED N29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 19 SEPTEMBER 2022
341 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU OPERASI GRED N11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 19 SEPTEMBER 2022
342 SENARAI PENEMPATAN PELATIH YANG TAMAT PADA JUN 2022 BAGI JAWATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 BERKUATKUASA 05 SEPTEMBER 2022 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
343 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN GRED N19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 19 SEPTEMBER 2022
344 PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL. 3/2020 (23 SEPTEMBER 2020) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
345 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL. 4/2017 (25 SEPTEMBER 2017) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN
346 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK BAGI SKIM JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) SERAMAI 59 ORANG DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (TAMAT BERMULA OGOS 2022)
347 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SERAMAI 55 0RANG (P1-FASA 3)
348 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SERAMAI 431 0RANG (FASA 8)
349 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI SKIM JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - FASA 5 SIRI 6 (86 orang)
350 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U41 (LANTIKAN BAHARU) BERKUAT KUASA 5 SEPTEMBER 2022 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
351 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 29 OGOS 2022 (CALON SABAH)
352 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 29 OGOS 2022 (CALON SARAWAK)
353 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/ OPERASI) GRED N19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 29 OGOS 2022 (ISNIN)
354 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN BAGI PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 BIL 3.2022 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
355 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN BAGI JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 BIL 2.2022 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
356 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK KE LANTIKAN TETAP JAWATAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 FASA 4 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
357 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2021) BAGI PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
358 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2021) BAGI JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
359 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2021) BAGI JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
360 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 - UG54 BILANGAN 2 TAHUN 2022
361 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI SKIM JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - FASA 5 SIRI 5 (63 orang)
362 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 DENGAN PELANJUTAN LATIHAN SISWAZAH UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN
363 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SERAMAI 16 0RANG (P3-FASA 4)
364 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PINDAAN PENEMPATAN LANTIKAN KONTRAK KE TETAP JAWATAN JURURAWAT GRED U29 (TAJAAN KKM KELUARAN JUN 2021) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
365 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA TETAP PELATIH (GRADUAN JUN 2021) BAGI JAWATAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUATKUASA 1 OGOS 2022
366 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U41 (SIRI 3-5 ORG)
367 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI SKIM PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - COHORT 8 SIRI 6(34orang)
368 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 1 OGOS 2022 (ISNIN)
369 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI KONTRAK GRED UF41 BIL 2 TAHUN 2022
370 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK BAGI SKIM JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) SERAMAI 23 ORANG DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (TAMAT JULAI 2022)
371 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SERAMAI 119 0RANG (P1-FASA 1)
372 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U41 (SIRI 2-20ORG)
373 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (KONTRAK FASA 9) BERKUAT KUASA 15 OGOS 2022 (RABU) - 402 PELATIH
374 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI SKIM PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - COHORT 8 SIRI 4(24orang)
375 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI SKIM PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - COHORT 8 SIRI 5(20orang)
376 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK KE TETAP DAN PENEMPATAN BAGI 436 ORANG JURURAWAT GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (KELUARAN JUN 2021) BIL.2/2022
377 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI SKIM JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - FASA 5 SIRI 4 (76 ORANG)
378 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN PENEMPATAN JURURAWAT GRED U29/U32 (KUP) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BIL. 2/2022 BERKUAT KUASA PADA 1 OGOS 2022
379 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U41 (SIRI 1 -39ORG)
380 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK BAGI SKIM JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) SERAMAI 255 ORANG DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (TAMAT JULAI 2022)
381 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 BIL.2 TAHUN 2022
382 PELANTIKAN SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL. 4/2019 (19 OGOS 2019) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
383 SEMAKAN PERTUKARAN JURUPULIH PERUBATAN (FISIOTERAPI) GRED U29 BIL.1/2022 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
384 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK KE LANTIKAN TETAP FASA 2 JURUPULIH PERUBATAN (FISIOTERAPI) GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
385 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SEMULA SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK BILANGAN 3 TAHUN 2022
386 SEMAKAN PENEMPATAN LANTIKAN SECARA KONTRAK PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2021) BAGI JAWATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
387 PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL. 2/2020 (5 OGOS 2020) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
388 PELANTIKAN SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI FARMASI GRED UF44 LANTIKAN KONTRAK BIL. 3/2019 (19 OGOS 2019) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
389 SEMAKAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2021) BAGI JAWATAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
390 SEMAKAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2021) BAGI JAWATAN JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
391 SEMAKAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2021) BAGI JAWATAN JURUPULIH PERUBATAN FISIOTERAPI GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
392 SEMAKAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2021) BAGI JAWATAN JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
393 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI SKIM PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - COHORT 8 SIRI 3(125orang)
394 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL. 3/2017 (17 JULAI 2017) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN (PEGAWAI NAMA HURUF N-Z SAHAJA)
395 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI SKIM JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - FASA 5 SIRI 3 (196 ORANG)
396 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL. 3/2017 (17 JULAI 2017) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN (PEGAWAI NAMA HURUF A-M SAHAJA)
397 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29 FASA 2 SERAMAI 17 ORANG KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
398 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SERAMAI 114 ORANG (P1-FASA 2)
399 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SERAMAI 56 ORANG (P3-FASA 2)
400 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SERAMAI 28 ORANG (P3-FASA 3)
401 Semakan Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Bagi Lantikan 2016 - 2019 Bilangan 3 Tahun 2022-Part A
402 Semakan Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Bagi Lantikan 2016 - 2019 Bilangan 3 Tahun 2022-Part B
403 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI SKIM PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - COHORT 5(20 orang)
404 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SERAMAI 52 ORANG (P2-FASA 4)
405 PELANJUTAN KONTRAK PEGAWAI BAGI SKIM JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA TAMAT PADA 03.06.2022 DAN 26.07.2022
406 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SERAMAI 58 ORANG (P3-FASA 1)
407 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI SKIM JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - FASA 5 SIRI 2
408 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA KALI KEDUA SECARA KONTRAK BAGI SKIM JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) SERAMAI 200 ORANG DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (TAMAT 17 JUN 2022)
409 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 - UD54 (BUKAN PAKAR) BILANGAN 2 TAHUN 2022
410 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA DAN PENEMPATAN SECARA KONTRAK BAGI 14 ORANG JURURAWAT GRED U29 (TAJAAN KKM -KELUARAN DIS 2020) DAN 68 ORANG JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM -TAMAT 21 JUN 2022)
411 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTAK SKIM JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29(BUKAN TAJAAN ILKKM) SERAMAI 122 ORANG FASA 5 SIRI 1
412 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 27 JUN 2022 (ISNIN)
413 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI SKIM PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - COHORT 8 SIRI 2
414 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29(BUKAN TAJAAN ILKKM) SERAMAI 245 ORANG FASA 3
415 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA TETAP PELATIH (GRADUAN JUN 2021) BAGI JAWATAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUATKUASA 27 JUN 2022
416 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN BAGI PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 BERKUAT KUASA 27 JUN 2022 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
417 PELANTIKAN SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG44 UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN BAGI LANTIKAN KONTRAK BIL. 2/2019 (1 JULAI 2019)
418 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK BAGI SKIM JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) SERAMAI 139 ORANG DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (TAMAT 10 JUN 2022)
419 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI SKIM PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - COHORT 8 SIRI 1
420 PELANJUTAN KONTRAK PEGAWAI BAGI SKIM JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA TAMAT PADA 03.06.2022,09.06.2022, 28.06.2022 DAN 06.07.2022
421 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU PENYEDIAAN MAKANAN GRED N19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 07 JUN 2022 (SELASA)
422 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU AWAM GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 7 JUN 2022 (SELASA)
423 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 - UF54 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BIL.2 TAHUN 2022
424 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PINDAAN PENEMPATAN LANTIKAN KONTRAK KE TETAP JAWATAN JURURAWAT GRED U29 (TAJAAN KKM KELUARAN DISEMBER 2020) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
425 PELANTIKAN SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL. 3/2019 (24 JUN 2019) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
426 PELANTIKAN SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG44 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BAGI LANTIKAN KONTRAK BIL. 2/2019 (1 JULAI 2019)
427 PELANTIKAN SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG44 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BAGI LANTIKAN KONTRAK BIL. 3/2019 (14 OKTOBER 2019)
428 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29(BUKAN TAJAAN ILKKM) SERAMAI 52 ORANG FASA 2
429 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK BAGI SKIM JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) SERAMAI 381 ORANG DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (TAMAT 28 APRIL 2022)
430 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - FASA 6
431 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2021) LANTIK TETAP BAGI JURUXRAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
432 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN BAGI JURUXRAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 BIL. 1/2022 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
433 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - FASA 5
434 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK BAGI SKIM JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) SERAMAI 190 ORANG DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (TAMAT MEI 2022)
435 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK BAGI SKIM JURURAWAT GRED U29 PESARA (BUKAN TAJAAN KKM) SERAMAI 45 ORANG DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (TAMAT APRIL 2022)
436 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 BAGI FASA 4 (JKN PENANG)
437 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK BAGI SKIM JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) SERAMAI 16 0RANG FASA 4 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
438 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN BAGI PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 BIL 2.2022 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
439 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH (TAMAT LATIHAN JUN 2021) BAGI PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
440 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK KE LANTIKAN TETAP JAWATAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 FASA 2 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
441 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK BAGI SKIM JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) SERAMAI 111 ORANG DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (TAMAT APRIL 2022)
442 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA KONTRAK SELAMA 12 BULAN BAGI SKIM JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 FASA 2/4
443 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK KE TETAP DAN PENEMPATAN BAGI 452 ORANG JURURAWAT GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (KELUARAN DISEMBER 2020) BIL.1/2022
444 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN PENEMPATAN JURURAWAT GRED U29/U32 (KUP) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BIL. 1/2022 BERKUAT KUASA PADA 31 MEI 2022
445 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA KONTRAK SELAMA 12 BULAN BAGI SKIM JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 FASA 1
446 KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI KONTRAK GRED UF41 BIL 1 TAHUN 2022
447 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - FASA 4
448 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN PERTUKARAN JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19 YANG BERKUATKUASA 18 APRIL 2022
449 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2021) SECARA KONTRAK BAGI SKIM JURURAWAT GRED U29 (TAJAAN KKM) SERAMAI 420 ORANG DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
450 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL. 2/2017 (15 MEI 2017) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN
451 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN BAGI JURUTERAPI PERGIGIAN GRED U29 BIL 1.2022 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
452 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2021) BAGI JURUTERAPI PERGIGIAN GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
453 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMANDU KENDERAAN GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 18 APRIL 2022 (ISNIN)
454 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 - UG54 BILANGAN 1 TAHUN 2022
455 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI SKIM PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (PELATIH KELUARAN DISEMBER 2018) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
456 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK BAGI SKIM JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) SERAMAI 175 ORANG DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (TAMAT APRIL 2022)
457 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK DAN PENEMPATAN JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29 (12 BULAN) BERKUAT KUASA 7 APRIL 2022 - 8 ORANG
458 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SERAMAI 119 0RANG (P2-FASA 3)
459 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL.1 TAHUN 2022
460 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 LANTIKAN SECARA TETAP (PSL TAMAT JUN 2021)
461 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 BERKUAT KUASA 28 MAC 2022 (ISNIN)
462 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 LANTIKAN SECARA TETAP (PSL TAMAT DISEMBER 2020)
463 SEMAKAN PENEMPATAN LANTIKAN KONTRAK KE TETAP (FASA 2) BAGI PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 BIL.1/2022 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 04 APRIL 2022
464 PELANTIKAN SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL. 2/2019 (22 APRIL 2019) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
465 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK BAGI SKIM JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) SERAMAI 12 ORANG DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (TAMAT MAC 2022)
466 PERTUKARAN DAN PENEMPATAN BAGI JAWATAN JURUTEKNOLOGI GRED U29 BIL.1/2022 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
467 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN GRED N19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 4 APRIL 2022 (ISNIN)
468 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 KELUARAN DISEMBER 2021
469 PELANTIKAN SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI FARMASI GRED UF44 LANTIKAN KONTRAK BIL. 2/2019 (22 APRIL 2019) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
470 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 BILANGAN 1 TAHUN 2022
471 SEMAKAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PELATIH (TAMAT LATIHAN JUN 2021) BAGI JAWATAN JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
472 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK BAGI SKIM JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) SERAMAI 413 ORANG DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (TAMAT MAC 2022)
473 SEMAKAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PELATIH (TAMAT LATIHAN JUN 2021) BAGI JAWATAN JURUPULIH PERUBATAN FISIOTERAPI GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
474 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 FASA 1 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
475 SEMAKAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK BAGI SKIM PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KUAT KUASA PADA 7 MAC 2022 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
476 SEMAKAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PELATIH (TAMAT LATIHAN JUN 2021) BAGI JAWATAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
477 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SEMULA SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK BILANGAN 1 TAHUN 2022
478 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41-UF54 BILANGAN 1 TAHUN 2022
479 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 7 MAC 2022 (ISNIN)
480 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SERAMAI 69 0RANG (P2-FASA 2)
481 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA TETAP PELATIH (GRADUAN DISEMBER 2020) BAGI JAWATAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUATKUASA 7 MAC 2022
482 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA KONTRAK SELAMA 12 BULAN BAGI SKIM JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 FASA 4_PP
483 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK BAGI SKIM JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) SERAMAI 418 0RANG DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
484 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SERAMAI 105 0RANG (P2-FASA 1)
485 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA KONTRAK SELAMA 12 BULAN BAGI SKIM JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 FASA 4
486 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29 FASA 3 SERAMAI 108 ORANG KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
487 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI SKIM PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
488 Semakan Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Bagi Lantikan 2016 - 2019 Bilangan 1 Tahun 2022-Part A
489 Semakan Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Bagi Lantikan 2016 - 2019 Bilangan 1 Tahun 2022-Part C
490 Semakan Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Bagi Lantikan 2016 - 2019 Bilangan 1 Tahun 2022-Part B
491 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU PENYEDIAAN MAKANAN GRED N19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 14 FEBRUARI 2022 (ISNIN)
492 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG44 LANTIKAN KONTRAK BIL. 1/2019 (11 MAC 2019) BAGI TUJUAN KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN
493 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 - UD54 (BUKAN PAKAR) BILANGAN 1 TAHUN 2022
494 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - FASA 3
495 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - FASA 7
496 Maintenance Portal v3
497 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN (BUKAN TAJAAN ILKKM) GRED U29 BERKUAT KUASA 24 JANUARI 2022 (ISNIN)
498 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU AWAM GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 07 FEBRUARI 2022 (ISNIN)
499 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL. 1/2019 (25 FEB. 2019) BAGI MENJALANI KHIDMAT WAJIB
500 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 07 FEBRUARI 2022 (ISNIN)
501 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI SKIM PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (PELATIH KELUARAN DISEMBER 2020) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
502 KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI KONTRAK GRED UF41 BIL 4 TAHUN 2021
503 PELANTIKAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL.1/2016 (05 DISEMBER 2016) DENGAN PELANJUTAN LATIHAN SISWAZAH UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN
504 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI FARMASI GRED UF44 LANTIKAN KONTRAK BIL. 1/2019 (18 FEB. 2019) BAGI KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN
505 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK DAN PENEMPATAN JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29 (12 BULAN) BERKUAT KUASA 24 JANUARI 2022 - 25 ORANG
506 PELANTIKAN KONTRAK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL. 1/2017 (20 FEBRUARI 2017) BAGI TUJUAN KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN
507 PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL. 1/2020 (10 FEB. 2020)
508 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI SKIM PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (PELATIH KELUARAN JUN 2018) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
509 PELANTIKAN SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG44 LANTIKAN KONTRAK BIL. 1/2019 (11 MAC 2019)
510 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN TETAP DAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 LANTIKAN 1/2019 (11 MAC 2019)
511 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN KONTRAK LANTIK TETAP BAGI JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA GRED U29
512 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA GRED U29 BERKUATKUASA 24 JANUARI 2022
513 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN BAGI JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 BIL 1.2022 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
514 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2020) BAGI JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
515 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK KE LANTIKAN TETAP JAWATAN JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 FASA 3 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
516 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN BAGI PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 BIL 1.2022 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
517 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2020) BAGI PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
518 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK KE LANTIKAN TETAP JAWATAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 FASA 3 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
519 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL.4 TAHUN 2021
520 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN (BUKAN TAJAAN ILKKM) GRED U29 BERKUAT KUASA 3 JANUARI 2022 (ISNIN)
521 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 - UG54 BILANGAN 4 TAHUN 2021
522 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN KONTRAK JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN (JTMP) GRED U29 BAGI TEMPOH 12 BULAN
523 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN TETAP DAN PENEMPATAN BILANGAN 4 TAHUN 2021 UNTUK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BILANGAN 2 TAHUN 2017 (LANTIKAN 15 MEI 2017)
524 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN TETAP DAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 BILANGAN 2 TAHUN 2019 (LANTIKAN 22 APRIL 2019)
525 SEMAKAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2020) BAGI JAWATAN JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
526 SEMAKAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2020) BAGI JAWATAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
527 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 YANG MENJALANI LATIHAN SISWAZAH DI LUAR NEGARA UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN
528 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI FARMASI GRED UF44 LANTIKAN KONTRAK 1/2016 (05 DISEMBER 2016) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN
529 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI FARMASI GRED UF44 LANTIKAN KONTRAK 1/2017 (17 APRIL 2017) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN
530 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI FARMASI GRED UF44 LANTIKAN KONTRAK 2/2017 (24 JULAI 2017) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN
531 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI FARMASI GRED UF44 LANTIKAN KONTRAK 3/2017 (25 SEPTEMBER 2017) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN
532 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI FARMASI GRED UF44 LANTIKAN KONTRAK 1/2018 (15 JANUARI 2018) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN
533 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI FARMASI GRED UF44 LANTIKAN KONTRAK 2/2018 (02 APRIL 2018) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN
534 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI FARMASI GRED UF44 LANTIKAN KONTRAK 3/2018 (30 JULAI 2018) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN
535 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI FARMASI GRED UF44 LANTIKAN KONTRAK 4/2018 (01 OKTOBER 2018) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN
536 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI FARMASI GRED UF44 LANTIKAN KONTRAK 5/2018 (12 NOVEMBER 2018) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN
537 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG44 LANTIKAN KONTRAK BIL. 1/2017 (9 JAN. 2017) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN
538 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG44 LANTIKAN KONTRAK BIL. 2/2017 (22 MEI 2017) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN
539 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG44 LANTIKAN KONTRAK BIL. 3/2017 (13 NOVEMBER 2017) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN
540 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG44 LANTIKAN KONTRAK BIL 1/2018 (26 FEBRUARI 2018) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN
541 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG44 LANTIKAN KONTRAK BIL 2/2018 (16 JULAI 2018) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN
542 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG44 LANTIKAN KONTRAK BIL 3/2018 (15 OKTOBER 2018) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN
543 SEMAKAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2020) BAGI JAWATAN JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
544 SEMAKAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2020) BAGI JAWATAN JURUPULIH PERUBATAN FISIOTERAPI GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
545 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL.1/2016 (05 DISEMBER 2016) UNTUK KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN DAN PERSEDIAAN PENGAJIAN KEPAKARAN
546 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK JURURAWAT (BUKAN TAJAAN KKM) GRED U29 BERKUAT KUASA 29 NOVEMBER 2021 (ISNIN)
547 SEMAKAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U41 (LANTIKAN BAHARU) BERKUAT KUASA 29 NOVEMBER 2021 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
548 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN TETAP JURURAWAT GRED U41 BERKUATKUASA PADA 29 NOVEMBER 2021
549 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK DAN PENEMPATAN JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29 (12 BULAN) BERKUAT KUASA 25 NOVEMBER 2021 - 37 ORANG
550 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN KONTRAK JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN (JTMP) GRED U29 BAGI TEMPOH 12 BULAN
551 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SEMULA SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK BILANGAN 12 TAHUN 2021
552 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 - UF54 BILANGAN 4 TAHUN 2021
553 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 - UG54 BILANGAN 3 TAHUN 2021
554 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU OPERASI GRED N11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 15 NOVEMBER 2021 (ISNIN)
555 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 - UD54 (BUKAN PAKAR) BILANGAN 4 TAHUN 2021
556 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29 FASA 2 SERAMAI 17 ORANG KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
557 KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI KONTRAK GRED UF41 BIL 3 TAHUN 2021
558 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 27 OKTOBER 2021 (RABU) - 41 ORANG (P3-FASA 6)
559 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN TETAP DAN PENEMPATAN UNTUK JURURAWAT GRED U29 LANTIKAN KONTRAK (KELUARAN DISEMBER 2019)
560 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK DAN PENEMPATAN JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29 (12 BULAN) BERKUAT KUASA 25 OKTOBER 2021 - 26 ORANG
561 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED_U11 BERKUAT KUASA 1 NOVEMBER 2021 (CALON SARAWAK)
562 Semakan Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Bagi Lantikan 2016 - 2019 Bilangan 12 Tahun 2021-Part A
563 Semakan Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Bagi Lantikan 2016 - 2019 Bilangan 12 Tahun 2021-Part B
564 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL. 6 TAHUN 2018 (12 NOV. 2018)
565 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL.3 TAHUN 2021
566 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PERTUKARAN DAN PINDAAN PENEMPATAN LANTIKAN KONTRAK KEPADA TETAP UNTUK JURURAWAT GRED U29 (TAJAAN KKM - TAMAT DISEMBER 2019) BERKUATKUASA 14 OKTOBER 2021
567 PELANTIKAN SEMULA KONTRAK JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 FASA 1 UNTUK TEMPOH ENAM (6) BULAN
568 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK JURURAWAT (BUKAN TAJAAN KKM) GRED U29 BERKUAT KUASA 18 OKTOBER (ISNIN)
569 PELANTIKAN SEMULA DAN PENEMPATAN SECARA KONTRAK JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) YANG DILULUSKAN KELONGGARAN SKIM
570 PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL. 4 TAHUN 2019 (11 NOV. 2019)
571 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN (BUKAN TAJAAN ILKKM ) GRED U29 BERKUAT KUASA 6 OKTOBER 2021(RABU)
572 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN TETAP DAN PENEMPATAN BILANGAN 3 TAHUN 2021 UNTUK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BILANGAN 2 TAHUN 2017 (LANTIKAN 15 MEI 2017)
573 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURURAWAT GRED U29/U32 (KUP) BERKUATKUASA 14 OKTOBER 2021
574 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK JURURAWAT (BUKAN TAJAAN KKM) GRED U29 BERKUAT KUASA 8 OKTOBER (JUMAAT)
575 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN (BUKAN TAJAAN ILKKM ) GRED U29 BERKUAT KUASA 28 SEPTEMBER 2021(SELASA)
576 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK DAN PENEMPATAN JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29 (12 BULAN) BERKUAT KUASA 27 SEPTEMBER 2021 - 28 ORANG (FASA 3)
577 PELANTIKAN SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL. 3/2018 (25 JUN 2018)
578 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19 BERKUATKUASA 27 SEPTEMBER 2021
579 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN (BUKAN TAJAAN ILKKM ) GRED U29 BERKUAT KUASA 14 SEPTEMBER 2021(SELASA)
580 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU AWAM GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 13 SEPTEMBER 2021 (ISNIN)
581 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 (TAMAT LATIHAN JUN 2021) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 6 SEPTEMBER 2021 (ISNIN)
582 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN TETAP DAN PENEMPATAN BILANGAN 2 TAHUN 2021 UNTUK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BILANGAN 2 TAHUN 2017 (LANTIKAN 15 MEI 2017)
583 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 BAGI LANTIKAN KONTRAK BILANGAN 5/2018 (1 OKTOBER 2018)
584 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURU-X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 BERKUATKUASA 1 SEPTEMBER 2021
585 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 (TAMAT LATIHAN JUN 2021) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 1 SEPTEMBER 2021 (RABU)
586 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41-UG54 BIL. 2 TAHUN 2021
587 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - 66 ORANG (P1-FASA 3)
588 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 (12 BULAN) LANTIKAN SECARA KONTRAK BERKUATKUASA 23 OGOS 2021 - FASA 5 SIRI 6
589 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU OPERASI GRED N11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 06 SEPTEMBER 2021 (ISNIN)
590 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 23 OGOS 2021 (ISNIN) - 10 ORANG (P3-FASA 5)
591 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM JURURAWAT GRED U29
592 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U41 YANG BERKUATKUASA PADA 16 OGOS 2021
593 PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG44 LANTIKAN KONTRAK BIL. 3/2018 (15 OKTOBER 2018) BERIKUTAN PENULARAN WABAK COVID-19
594 PELANTIKAN SECARA KONTRAK PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG44 LANTIKAN KONTRAK BIL. 3/2018 (15 OKTOBER 2018)
595 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN DAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK JURURAWAT GRED U29 BERKUAT KUASA 13 OGOS 2021
596 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN BERKUAT KUASA 2 OGOS 2021 (ISNIN)
597 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK KE LANTIKAN TETAP JAWATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29(PELATIH TAMAT DISEMBER 2017) BERKUAT KUASA 2.8.2021
598 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 (12 BULAN) LANTIKAN SECARA KONTRAK BERKUATKUASA 2 OGOS 2021 - FASA 5 SIRI 5
599 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN TETAP DAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 BILANGAN 3/2018 (LANTIKAN 15 OKTOBER 2018)
600 PELANTIKAN SECARA KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN KONTRAK BIL. 4/2018 (6 OGOS 2018)
601 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN TETAP DAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 BILANGAN 1/2019 (LANTIKAN 18 FEBRUARI 2019)
602 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41-UF54 BIL. 3 TAHUN 2021
603 SEMAKAN KEPUTUSAN TEMU DUGA PELANTIKAN TETAP KALI KEDUA (KHAS) PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41
604 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK DAN PENEMPATAN JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29 (12 BULAN) BERKUAT KUASA 26 JULAI 2021 - 50 ORANG (FASA 3)
605 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN DAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK SKIM JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) BERKUAT KUASA 26 JULAI 2021
606 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN (BUKAN TAJAAN ILKKM ) GRED U29 BERKUAT KUASA 26 JULAI 2021(ISNIN)
607 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (KONTRAK FASA 8) BERKUAT KUASA 21 JULAI 2021 (RABU) - 436 PELATIH
608 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 21 JULAI 2021 (RABU) - 33 ORANG (P3-FASA 4)
609 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN (BUKAN TAJAAN ILKKM ) GRED U29 BERKUAT KUASA 21 JULAI 2021(RABU)
610 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PINDAAN PENEMPATAN BAGI JURURAWAT GRED U29 KONTRAK (TAJAAN KKM) YANG TAMAT JUN 2019
611 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 - UD54 (BUKAN PAKAR) BILANGAN 3 TAHUN 2021
612 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA TETAP PELATIH (GRADUAN DISEMBER 2020) BAGI JAWATAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUATKUASA 15 JULAI 2021
613 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN BAGI PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 BERKUAT KUASA 15 JULAI 2021 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
614 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - 126 ORANG (P1-FASA 2)
615 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN TETAP DAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 BILANGAN 2 TAHUN 2017 (LANTIKAN 15 MEI 2017)
616 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK DAN PENEMPATAN SKIM JURURAWAT GRED U29 (BUKAN TAJAAN KKM) BERKUAT KUASA 15 JULAI 2021
617 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK DAN PENEMPATAN SKIM JURURAWAT GRED U29 (TAJAAN KKM) BERKUAT KUASA 15 JULAI 2021
618 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 (12 BULAN) LANTIKAN SECARA KONTRAK BERKUATKUASA 12 JULAI 2021 - FASA 5 SIRI 3
619 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29 FASA 1 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
620 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 FASA 3 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
621 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURURAWAT GRED U29 (KONTRAK) TAJAAN ILKKM YANG TAMAT JUN 2019 BERKUAT KUASA 8 JULAI 2021
622 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURURAWAT GRED U29/U32(KUP) BERKUAT KUASA 8 JULAI 2021
623 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - FASA 2
624 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 01 JULAI 2021 (KHAMIS) - 49 ORANG (P3-FASA 3)
625 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN (BUKAN TAJAAN ILKKM ) GRED U29 BERKUAT KUASA 1 JULAI 2021(KHAMIS)
626 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA KONTRAK SKIM JURURAWAT GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
627 SEMAKAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN JURUPULIH PERUBATAN FISIOTERAPI GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 15 JULAI 2021(PELATIH TAMAT DISEMBER 2019)
628 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK DAN PENEMPATAN JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29 (12 BULAN) BERKUAT KUASA 28 JUN 2021 - 57 ORANG (FASA 3)
629 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 (12 BULAN) LANTIKAN SECARA KONTRAK BERKUATKUASA 28 JUN 2021 - FASA 5 SIRI 3
630 SEMAKAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 15 JULAI 2021(PELATIH TAMAT DISEMBER 2019)
631 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2020) BAGI JURUTERAPI PERGIGIAN GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
632 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN BAGI JURUTERAPI PERGIGIAN GRED U29 BIL 1.2021 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
633 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2019) BAGI JAWATAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
634 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN BAGI PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 BIL 4.2021 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
635 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2019) BAGI PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
636 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA KONTRAK SKIM JURURAWAT GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
637 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 24 JUN 2021 (KHAMIS) - 77 ORANG (P3-FASA 2)
638 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 (12 BULAN) LANTIKAN SECARA KONTRAK BERKUATKUASA 21 JUN 2021 - FASA 5 SIRI 2
639 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN (BUKAN TAJAAN ILKKM ) GRED U29 BERKUAT KUASA 23 JUN 2021(RABU)
640 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U41 LANTIKAN SECARA KONTRAK BERKUATKUASA 21 JUN 2021
641 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM JURURAWAT GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 21 JUN 2021
642 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK DAN PENEMPATAN JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29 (6 BULAN) BERKUAT KUASA 21 JUN 2021 - 13 ORANG (FASA 1)
643 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 ( BUKAN TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
644 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 LANTIKAN SECARA KONTRAK BERKUATKUASA 14 JUN 2021
645 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA KONTRAK SKIM JURURAWAT GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
646 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM JURURAWAT GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 10 JUN 2021
647 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN (BUKAN TAJAAN ILKKM ) GRED U29 BERKUAT KUASA 9 JUN 2021(RABU)
648 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN (TAJAAN ILKKM ) GRED U29 BERKUAT KUASA 9 JUN 2021(RABU)
649 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK DAN PENEMPATAN JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29 (12 BULAN) BERKUAT KUASA 9 JUN 2021 - 14 ORANG (FASA 3)
650 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED_W19 BERKUAT KUASA 14 JUN 2021
651 KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI KONTRAK GRED UF41 BIL 2 TAHUN 2021
652 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU OPERASI GRED N11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 14 JUN 2021 (ISNIN)
653 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK DAN PENEMPATAN JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29 (12 BULAN) BERKUAT KUASA 3 JUN 2021 - 59 ORANG (FASA 3)
654 PELANTIKAN SEMULA PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK BAGI PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 FASA 2 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
655 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SEMULA SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK BILANGAN 6 TAHUN 2021 BAGI SEMENANJUNG DAN LABUAN
656 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 24 MEI 2021(ISNIN) & 02 JUN 2021(RABU) - 23 ORANG
657 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 02 JUN 2021 (RABU) - 91 ORANG (P3-FASA1)
658 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK DAN PENEMPATAN JURURAWAT GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 1 JUN2021
659 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED_W19 BERKUAT KUASA 1 JUN 2021
660 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN KONTRAK PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (12 BULAN) DI JABATAN KESIHATAN SARAWAK BERKUAT KUASA 27 MEI 2021 (KHAMIS)
661 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK DAN PENEMPATAN JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29 (12 BULAN) BERKUAT KUASA 27 MEI 2021
662 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - 128 ORANG (P1)
663 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 24 MEI 2021(ISNIN) & 02 JUN 2021(RABU) - 79 ORANG
664 KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI KONTRAK GRED UF41 BIL 2/2021
665 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK JURURAWAT GRED U29
666 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 - UD54 (BUKAN PAKAR) BILANGAN 2 TAHUN 2021
667 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK DAN PENEMPATAN JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29 (6 BULAN) BERKUAT KUASA 17 MEI 2021
668 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN DAN PENEMPATAN JURURAWAT GREDU29 (KONTRAK) -BUKAN TAJAAN KKM BERKUAT KUASA 11 MEI 2021 (SELASA)
669 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - FASA 6
670 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SEMULA SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH PEGAWAI PERUBATAN UD41 LANTIKAN KONTRAK BILANGAN 6 TAHUN 2021 BAGI SARAWAK, SABAH, SELANGOR, KELANTAN
671 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN BAGI JAWATAN JURUPULIH PERUBATAN FISIOTERAPI GRED U29 YANG BERKUAT KUASA PADA 24 MEI 2021
672 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK KE LANTIKAN TETAP JAWATAN JURUPULIH PERUBATAN FISIOTERAPI GRED U29 FASA 1 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
673 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BILANGAN 1 TAHUN 2018 (15 JANUARI 2018) YANG DITAWARKAN KONTRAK ONE-OFF COVID-19 BERKUAT KUASA 17 MEI 2021
674 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG44 LANTIKAN KONTRAK BILANGAN 1 TAHUN 2018 (26 FEBRUARI 2018) YANG DITAWARKAN KONTRAK ONE-OFF COVID-19 1 TAHUN BERKUAT KUASA 17 MEI 2021
675 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN DAN PENEMPATAN JURURAWAT GRED U29(KONTRAK) (TAJAAN KKM) BERKUAT KUASA 6 MEI 2021
676 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29 (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2019) BERKUAT KUASA 17 MEI 2021 (ISNIN)
677 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29 BERKUAT KUASA 17 MEI 2021 (ISNIN)
678 Semakan Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Bagi Lantikan 2016 - 2019 Bilangan 6 Tahun 2021
679 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SEMULA DARI JKN SARAWAK DAN JKN SABAH PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK TAHUN 2016, 2017 & 2018 BILANGAN 5 TAHUN 2021
680 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN JURURAWAT GRED U29 (KONTRAK) TAJAAN KKM BERKUAT KUASA 3 MEI 2021 (RABU) (KHAS SARAWAK)
681 SEMAKAN KEPUTUSAN BAGI LANTIKAN SEMULA KONTRAK JURURAWAT GRED U29 (PESARA) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
682 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PEGAWAI JAWATAN JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 BIL 4.2021 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
683 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PEGAWAI JAWATAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 BIL 3.2021 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
684 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK KE LANTIKAN TETAP JAWATAN JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 FASA 2 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
685 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK KE LANTIKAN TETAP JAWATAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 FASA 2 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
686 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41-UG54 BIL. 1 TAHUN 2021
687 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
688 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 LANTIKAN KONTRAK BILANGAN 1 TAHUN 2018 (26 FEBRUARI 2018) YANG DITAWARKAN KONTRAK ONE-OFF COVID-19 1 TAHUN BERKUAT KUASA 17 MEI 2021
689 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 SECARA KONTRAK
690 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BILANGAN 1 TAHUN 2018 (15 JANUARI 2018) YANG DITAWARKAN KONTRAK ONE-OFF COVID-19 BERKUAT KUASA 17 MEI 2021
691 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMANDU KENDERAAN GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 26 APRIL 2021 (ISNIN)
692 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU OPERASI GRED N11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 03 MEI 2021 (ISNIN)
693 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU AWAM GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 03 MEI 2021 (ISNIN)
694 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN JURURAWAT GRED U29 (KONTRAK) TAJAAN KKM BERKUAT KUASA 21 APRIL 2021 (RABU)
695 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN JURURAWAT GRED U29 (KONTRAK) BUKAN TAJAAN KKM BERKUAT KUASA 21 APRIL 2021 (RABU)
696 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY(DIAGNOSTIK) GRED U41 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 26 APRIL 2021(ISNIN)
697 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 BERKUATKUASA PADA 15 APRIL 2021
698 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN TETAP DAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 BILANGAN 5 TAHUN 2018 (LANTIKAN 12 NOVEMBER 2018)
699 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 (TAMAT DISEMBER 2019) BERKUAT KUASA 19 APRIL 2021 (ISNIN)
700 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 BERKUAT KUASA 05 APRIL 2021 (ISNIN)
701 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN GRED N19 BERKUAT KUASA 5 APRIL 2021 (CALON SARAWAK)
702 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM JURURAWAT GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 1 APRIL 2021 (KHAMIS)
703 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN GRED N19 BERKUAT KUASA 5 APRIL 2021 (CALON SEMENANJUNG)
704 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN GRED N19 BERKUAT KUASA 5 APRIL 2021 (CALON SABAH)
705 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N19 BERKUAT KUASA 5 APRIL 2021 (CALON SARAWAK)
706 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED_N19 BERKUAT KUASA 5 APRIL 2021 (CALON SABAH)
707 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U41 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 1 APRIL 2021(KHAMIS)
708 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19 DI KKM BERKUAT KUASA 29 MAC 2021
709 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY(DIAGNOSTIK) GRED U41 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 1 APRIL 2021(KHAMIS)
710 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41-UF54 BIL. 2 TAHUN 2021
711 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN TETAP DAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 BILANGAN 2/2018 (LANTIKAN 16 JULAI 2018)
712 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
713 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 LANTIKAN SECARA KONTRAK BERKUATKUASA 17 MAC 2021
714 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK SKIM JURURAWAT GRED U29 (TAJAAN ILKKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
715 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 18 MAC 2021 (KHAMIS) - 159 ORANG
716 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 LANTIKAN SECARA KONTRAK (BUKAN TAJAAN KKM) BERKUAT KUASA 15 MAC 2021 (ISNIN)
717 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA TETAP PELATIH (GRADUAN DISEMBER 2020) BAGI JAWATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUATKUASA 17 MAC 2021
718 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN BAGI JAWATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 BIL.1/2021 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUATKUASA 17 MAC 2021
719 SEMAKAN KEPUTUSAN TEMU DUGA PELANTIKAN TETAP KALI KEDUA (KHAS) PEGAWAI FARMASI GRED UF41
720 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM JURURAWAT (Kontrak) GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 10 MAC 2021 (RABU)
721 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PELATIH (TAMAT LATIHAN JUN 2019) BAGI JAWATAN JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
722 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PELATIH (TAMAT LATIHAN JUN 2019) BAGI JAWATAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
723 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN BAGI JAWATAN JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 BIL 3/2021 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
724 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH (TAMAT LATIHAN JUN 2019) BAGI JAWATAN JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
725 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN BAGI PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 BIL 2/2021 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
726 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH (TAMAT LATIHAN JUN 2019) BAGI PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
727 SEMAKAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN JURUPULIH PERUBATAN FISIOTERAPI GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 15 MAC 2021(PELATIH TAMAT JUN 2019)
728 SEMAKAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 15 MAC 2021(PELATIH TAMAT JUN 2019)
729 KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI KONTRAK GRED UF41 BIL 1 TAHUN 2021
730 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 25 FEBRUARI 2021 (KHAMIS) - 90 ORANG
731 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN BAGI LANTIKAN TETAP JURURAWAT (GRED U29) BERKUAT KUASA 22 MAC 2021
732 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 LANTIKAN SECARA TETAP (PSL TAMAT JUN 2019 ) BERKUAT KUASA 18 FEBRUARI 2021
733 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 LANTIKAN SECARA TETAP (PSL TAMAT DISEMBER 2019 ) BERKUAT KUASA 18 FEBRUARI 2021
734 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN & PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 BERKUAT KUASA 18 FEBRUARI 2021 (KHAMIS)
735 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK DAN PENEMPATAN JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29(12 BULAN) BERKUAT KUASA 15 FEBRUARI 2021
736 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 - UD54 (BUKAN PAKAR) BILANGAN 1 TAHUN 2021
737 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SEMULA SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK 2016-2018 BILANGAN 1 TAHUN 2021
738 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SEMULA PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK TAHUN 2016-2018 BIL. 9, 10, 11 TAHUN 2020 BAGI SABAH, SARAWAK DAN LABUAN BILANGAN 2 TAHUN 2021
739 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL.1 TAHUN 2021
740 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2020) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 8 FEBRUARI 2021 (ISNIN)
741 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 KUAT KUASA 8 FEBRUARI 2021 (ISNIN)
742 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMANDU KENDERAAN GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 08 FEBRUARI 2021 (ISNIN)
743 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN (JTMP) GRED U29 (SATU TAHUN) BERKUATKUASA 4 FEBRUARI 2021
744 PEMBERITAHUAN PERTUKARAN PENEMPATAN SKIM JURURAWAT GRED U29 (KONTRAK) TAJAAN KKM YANG TAMAT DISEMBER 2018 BERKUAT KUASA 8 FEBRUARI 2021
745 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 08 FEBRUARI 2021 (ISNIN) - 89 ORANG
746 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (KONTRAK FASA 7) BERKUAT KUASA 08 FEBRUARI 2021 (ISNIN) - 450 PELATIH
747 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 08 FEBRUARI 2021 (ISNIN) - 138 ORANG
748 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURURAWAT GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 8 FEBRUARI 2021
749 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU AWAM GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 08 FEBRUARI 2021 (ISNIN)
750 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 BERKUAT KUASA 08 FEBRUARI 2021 (ISNIN)
751 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 LANTIKAN SECARA KONTRAK (BUKAN TAJAAN KKM) BERKUAT KUASA 27 JANUARI 2021 (RABU)
752 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 LANTIKAN SECARA KONTRAK (PELATIH TAMAT 2020) BERKUAT KUASA 27 JANUARI 2021
753 LANJUTAN KONTRAK LANTIKAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN (JTMP) GRED U29
754 Semakan Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Bagi Lantikan 2016 - 2018 Bilangan 1 Tahun 2021
755 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURURAWAT GRED U29/U32(KUP) BERKUAT KUASA 25 JANUARI 2021
756 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 BERKUAT KUASA 11 JANUARI 2021 (ISNIN)
757 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK DAN PENEMPATAN JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29 BERKUAT KUASA 6 JANUARI 2021
758 SEMAKAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK KE TETAP (FASA 1) BAGI PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 BIL.1/2021 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (29 CALON) BERKUAT KUASA 25 JANUARI 2021
759 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN & PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 BERKUAT KUASA 27 JANUARI 2021 (RABU)
760 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK DAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL GRED U29 BERKUAT KUASA 6 JANUARI 2021
761 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (LANTIKAN KONTRAK KE TETAP) BERKUAT KUASA 27 JANUARI 2021 (RABU)
762 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41-UG54 (BUKAN PAKAR) BIL.4 TAHUN 2020
763 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41-UF54 BIL. 4 TAHUN 2020
764 SEMAKAN PENEMPATAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29 BERKUAT KUASA 18 JANUARI 2021 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
765 SEMAKAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29 (TAMAT JUN 2019) BERKUAT KUASA 18 JANUARI 2021 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
766 SEMAKAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U41 (LANTIIKAN BAHARU) BERKUAT KUASA 4 JANUARI 2021 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
767 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURURAWAT GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 17 DISEMBER 2020
768 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 16 DISEMBER 2020
769 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 16 DISEMBER 2020
770 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 - UD54 (BUKAN PAKAR) BILANGAN 5 TAHUN 2020
771 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SEMULA SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK 2016-2018 BILANGAN 11 TAHUN 2020
772 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (WP LABUAN DAN SABAH) BERKUAT KUASA 14 DISEMBER 2020 (ISNIN)
773 Semakan Keputusan Penempatan Semula Selepas Tamat Latihan Siswazah Pegawai Perubatan Gred UD41 Lantikan Kontrak 2016-2018 Bilangan 11 Tahun 2020
774 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19 BERKUAT KUASA 30 NOVEMBER 2020
775 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI KONTRAK GRED UF41 BIL 4/2020
776 SEMAKAN PENEMPATAN LANTIKAN JURURAWAT GRED U41 BERKUAT KUASA 30 NOVEMBER 2020
777 SEMAKAN PENEMPATAN LANTIKAN KONTRAK KE TETAP (FASA 1) BAGI PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 BIL.1/2020 DI KKM KUAT KUASA 25 NOVEMBER 2020
778 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN DAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 BILANGAN 1/2018
779 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN DAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 BILANGAN 4/2018
780 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 16 NOVEMBER 2020 (ISNIN)
781 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 BERKUATKUASA 16 NOVEMBER 2020
782 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 (PELATIH TAMAT JUN 2019) BERKUAT KUASA 16 NOVEMBER 2020
783 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN KONTRAK PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (PELATIH TAMAT JUN 2019) BERKUAT KUASA 28 OKTOBER 2020
784 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN SKIM PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 28 OKTOBER 2020
785 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN KONTRAK PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (PELATIH TAMAT DISEMBER 2019) BERKUAT KUASA 28 OKTOBER 2020
786 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK DAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL GRED U29 BERKUAT KUASA 28 OKTOBER 2020
787 SEMAKAN KEPUTUSAN LANTIKAN KONTRAK SKIM JURURAWAT GRED U29 BERKUAT KUASA 28 OKTOBER 2020
788 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PERTUKARAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI PELBAGAI GRED BIL 3/2020
789 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN BAGI PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 BIL. 4/2020 KUAT KUASA 25 NOVEMBER 2020
790 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT PERTUKARAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI PERGIGIAN BIL. 3/2020
791 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU AWAM GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 2 NOVEMBER 2020 (ISNIN)
792 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK KE LANTIKAN TETAP BAGI JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 BIL 1.2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
793 KEPUTUSAN PERTUKARAN BAGI JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 BIL 1.2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
794 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 - UD54 (BUKAN PAKAR) BILANGAN 4 TAHUN 2020
795 SEMAKAN PENEMPATAN PELATIH JAWATAN JURUTERAPI PERGIGIAN GRED U29 BIL 1.2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
796 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU AWAM GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 16 NOVEMBER 2020 (ISNIN)
797 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK KE LANTIKAN TETAP BAGI PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 BIL 1.2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
798 KEPUTUSAN PERTUKARAN BAGI PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 BIL 3.2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
799 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SEMULA PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 TAMAT LATIHAN SISWAZAH DAN MENDAPAT PENDAFTARAN PENUH BAGI LANTIKAN KONTRAK 2016-2018 BILANGAN 9 TAHUN 2020
800 KEPUTUSAN PERTUKARAN JURURAWAT GRED U29/U32(KUP) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 7 OKTOBER 2020
801 KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN TETAP JURURAWAT GRED U29 DI KKM BERKUAT KUASA 7 OKTOBER 2020
802 SEMAKAN PENEMPATAN PELANTIKAN TETAP JM(PSL) KE JAWATAN JURURAWAT GRED U29 (KOHORT 5) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 5 OKTOBER 2020
803 SEMAKAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 15 JULAI 2020 (PELATIH TAMAT DISEMBER 2018)
804 SEMAKAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN JURUPULIH PERUBATAN FISIOTERAPI GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 15 JULAI 2020 (PELATIH TAMAT DISEMBER 2018)
805 KEPUTUSAN PELANTIKAN DAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 BILANGAN 3 TAHUN 2018
806 SEMAKAN PENEMPATAN PELANTIKAN PSL KE JURURAWAT GRED U29 (KOHORT 4) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 24 OGOS 2020
807 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41-UD54 (BUKAN PAKAR) BILANGAN 3 TAHUN 2020
808 Semakan Keputusan Rayuan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Bagi Lantikan Kontrak 2016 - 2018 Bilangan 8 Tahun 2020
809 Portal Maintenance v1.0: SEMAKAN PEMARKAHAN
810 Semakan Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Bagi Lantikan Kontrak 2016 - 2018 Bilangan 8 Tahun 2020
811 Semakan Keputusan Penempatan Pembantu Penyediaan Makanan Gred N19 berkuatkuasa pada 17 Ogos 2020
812 KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN PSL SEBAGAI JURURAWAT GRED U29 (KOHOT 3) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA MULAI 5 OGOS 2020
813 KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI KONTRAK GRED UF41 BIL 3/2020
814 Semakan Keputusan Permohonan Rayuan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Bagi Lantikan 2016 - 2018 Di Hospital Sungai Buloh dan JKN Sabah
815 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JKPP PEGAWAI FARMASI BIL 2/2020
816 KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2018) BAGI JAWATAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
817 Semakan Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Bagi Lantikan 2016 - 2018 Di Hospital Sungai Buloh dan JKN Sabah (Covid-19)
818 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL.3 TAHUN 2020
819 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JKPP PEGAWAI PERGIGIAN BIL 2/2020
820 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY(DIAGNOSTIK) GRED U41 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 15 JULAI 2020(RABU)
821 KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN TETAP PSL (KELUARAN DISEMBER 2017) KE JURURAWAT GRED U29 BERKUAT KUASA 30 JUN 2020 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
822 KEPUTUSAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 KUATKUASA 15 JULAI 2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
823 KEPUTUSAN PERTUKARAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 KUATKUASA 15 JULAI 2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
824 SEMAKAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (TAMAT DISEMBER 2018) BERKUAT KUASA 15 JULAI 2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
825 SEMAKAN PENEMPATAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 (TAMAT DISEMBER 2018) BERKUAT KUASA 15 JULAI 2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA.
826 KEPUTUSAN PERTUKARAN JAWATAN JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA GRED U29 KUAT KUASA 15 JULAI 2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
827 KEPUTUSAN PERTUKARAN JAWATAN JURUPULIH PERUBATAN FISIOTERAPI GRED U29 KUAT KUASA 15 JULAI 2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
828 KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN SECARA KONTRAK PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2018) BAGI JAWATAN JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
829 KEPUTUSAN PERTUKARAN JAWATAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 BIL 1.2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
830 KEPUTUSAN PENEMPATAN PELANTIKAN PELATIH (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2018) BAGI JAWATAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
831 SEMAKAN KEPUTUSAN TEMU DUGA PELANTIKAN TETAP KALI KEDUA (KHAS) PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41
832 SEMAKAN KEPUTUSAN TEMU DUGA PELANTIKAN TETAP KALI KEDUA (KHAS) PEGAWAI FARMASI GRED UF41
833 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU OPERASI GRED N11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 15 JULAI 2020 (RABU)
834 PEMAKLUMAN PENEMPATAN DAN TARIKH LAPOR DIRI CALON LANTIKAN BAHARU JAWATAN PENOLONG JURUTERA GRED JA29 BERKUAT KUASA PADA 15 JUN 2020 (ISNIN)
835 KEPUTUSAN PELANTIKAN JURURAWAT GRED U29 (PSL KOHORT 1) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA PADA 15 JUN 2020
836 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41-UD54 (BUKAN PAKAR) BILANGAN 2 TAHUN 2020
837 KEPUTUSAN PERTUKARAN JAWATAN JURUTERAPI PERGIGIAN GRED U29 BIL 1.2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
838 KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH (KELUARAN JUN 2019) JAWATAN JURUTERAPI PERGIGIAN GRED U29 (TETAP) BIL 1.2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
839 KEPUTUSAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (LANTIKAN KONTRAK BIL 2/2018 - 2 APRIL 2018) YANG DILANTIK TETAP
840 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY(DIAGNOSTIK) GRED U41 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 15 JUN 2020(ISNIN)
841 PEMAKLUMAN PENEMPATAN DAN TARIKH LAPOR DIRI CALON LANTIKAN BAHARU BAGI JAWATAN PENOLONG PEGAWAI TADBIR (STOR) GRED N29 BERKUAT KUASA 3 JUN 2020
842 PEMAKLUMAN PENEMPATAN DAN ARAHAN LAPOR DIRI PENOLONG PEGAWAI TADBIR (REKOD PERUBATAN) GRED N29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 3 JUN 2020
843 KEPUTUSAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 (LANTIKAN KONTRAK BIL 3/2017 - 13 NOVEMBER 2017) YANG DILANTIK TETAP
844 SEMAKAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 LANTIKAN KONTRAK BERKUAT KUASA 6 APRIL 2020 (BUKAN TAJAAN KKM)
845 PELANTIKAN KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 SECARA ONE-OFF BERIKUTAN PENULARAN WABAK COVID-19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
846 SEMAKAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 LANTIKAN KONTRAK BERKUAT KUASA 04 MEI 2020 (BUKAN TAJAAN KKM)
847 PELANTIKAN KONTRAK SEBAGAI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 SECARA ONE-OFF BERIKUTAN PENULARAN WABAK COVID-19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
848 SEMAKAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN JURURAWAT KONTRAK BAGI PESARA/ SWASTA BERKUAT KUASA 23 APRIL 2020
849 SEMAKAN PENEMPATAN BAGI LANTIKAN KONTRAK/TETAP PEN PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (TAMAT LATIHAN DIS 2019) KUAT KUASA 23 APRIL 2020
850 SEMAKAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN JURURAWAT KONTRAK BAGI PESARA BERKUAT KUASA 16 APRIL 2020
851 SEMAKAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN JURURAWAT KONTRAK BAGI PESARA/ SEKTOR SWASTA BERKUAT KUASA 7 APRIL 2020
852 SEMAKAN PENEMPATAN BAGI LANTIKAN KONTRAK/TETAP PPP GRED U29 (TAMAT LATIHAN JUN 2019) KUATKUASA 02 APRIL 2020
853 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN BAGI PELANTIKAN TETAP JURURAWAT GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 30 MAC 2020
854 SEMAKAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN JURURAWAT GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 2 APRIL 2020 (PELATIH TAMAT JUN DAN DISEMBER 2019)
855 SEMAKAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 LANTIKAN KONTRAK BERKUAT KUASA 2 APRIL 2020 (TAMAT DISEMBER 2018
856 SEMAKAN PENEMPATAN BAGI LANTIKAN KONTRAK/TETAP PPP GRED U29 (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2018) KUATKUASA 31 MAC 2020
857 SEMAKAN LANTIKAN DAN PENEMPATAN JURURAWAT GRED U29 (KONTRAK) BERKUAT KUASA 1 APRIL 2020
858 SEMAKAN PENEMPATAN JURURAWAT GRED U29 LANTIKAN KONTRAK BERKUAT KUASA 24 MAC 2020
859 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL.2 TAHUN 2020
860 SEMAKAN PENEMPATAN JURURAWAT GRED U29 LANTIKAN KONTRAK BERKUAT KUASA 16 MAC 2020
861 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURURAWAT GRED U29/U32(KUP) BERKUAT KUASA 30 MAC 2020
862 KEPUTUSAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (LANTIKAN KONTRAK BIL 1/2018 - 15 JANUARI 2018) YANG DILANTIK TETAP
863 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19 KE GRED U24 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 24 MAC 2020
864 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U41 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 1 APRIL 2020 (RABU)
865 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29 (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2018) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 13 MEI 2020 (RABU)
866 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 13 MEI 2020 (2020)
867 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 1 APRIL 2020 (2020)
868 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2019) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 1 APRIL 2020 (RABU)
869 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41-UD54 BILANGAN 1 TAHUN 2020
870 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2019 / BUKAN TAJAAN KKM) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 24 MAC 2020 (SELASA)
871 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 24 MAC 2020 (SELASA)
872 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SEMULA PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK TAHUN 2016 DAN 2017 BILANGAN 1 TAHUN 2020
873 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SEMULA PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK TAHUN 2016 DAN 2017 BILANGAN 1 TAHUN 2020
874 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41/UF44/UF48/UF52/UF54 BIL. 1 TAHUN 2020
875 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK 5 DISEMBER 2016 DAN 20 FEBRUARI 2017
876 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41/UG44/UG48/UG52/UG54 BIL. 1 TAHUN 2020
877 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 (TAMAT LATIHAN JUN 2018) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 13 JANUARI 2020 (ISNIN)
878 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (TAMAT LATIHAN JUN 2018) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 13 JANUARI 2020 (ISNIN)
879 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUPULIH FISIOTERAPI GRED U29 (TAMAT LATIHAN JUN 2018) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 13 JANUARI 2020 (ISNIN)
880 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (PENEMPATAN KHIDMAT WAJIB) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL 1 TAHUN 2020
881 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN DAN RAYUAN PENEMPATAN / PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN (BUKAN PAKAR) GRED UD41 - UD54 BILANGAN 6 TAHUN 2019
882 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL.1 TAHUN 2020
883 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SEMULA PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 TAMAT LATIHAN SISWAZAH & MENDAPAT PENDAFTARAN PENUH LANTIKAN 5.12.2016, 20.2.2017, 15.5.2017 DAN 17.7.2017 BIL.3 & 4 TAHUN 2019
884 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41/UF44/UF48/UF52/UF54 BIL. 4 TAHUN 2019
885 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 LANTIKAN KONTRAK BIL. 2 TAHUN 2017 - 22 MEI 2017
886 Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Lantikan 17 Julai 2017 - Bil.4/2019
887 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMBANTU PEMBANTU PENYEDIAAN MAKANAN GRED N19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 06 JANUARI 2020 (ISNIN)
888 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SECARA KONTRAK PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (TAMAT LATIHAN JUN 2018) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA KUATKUASA 03 FEBRUARI 2020 (ISNIN)
889 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA GRED U29 (TAMAT LATIHAN JUN 2018) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 13 JANUARI 2020 (ISNIN)
890 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA MULAI 13 JANUARI 2020 (ISNIN)
891 Keputusan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41 Tamat Latihan Siswazah dan Mendapat Pendaftaran Penuh Lantikan 5 Disember 2016, 20 Februari 2017, 15 Mei 2017 dan 17 Julai 2017 - Bil.3/2019
892 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURUPULIH FISIOTERAPI GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 13 JANUARI 2020 (ISNIN)
893 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURUPULIH PERUBATAN CARAKERJA GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 13 JANUARI 2020 (ISNIN)
894 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41/UG44/UG48/UG52/UG54 (BUKAN PAKAR) BIL. 4 TAHUN 2019
895 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMANDU KENDERAAN GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 15 JANUARI 2020 (RABU)
896 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN GRED U19 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA MULAI 13 JANUARI 2020 (ISNIN)
897 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA MULAI 13 JANUARI 2020 (ISNIN)
898 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 (TAMAT LATIHAN JUN 2018) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 13 JANUARI 2020 (ISNIN)
899 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN DAN RAYUAN PENEMPATAN / PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN (BUKAN PAKAR) GRED UD41 - UD54 BILANGAN 5 TAHUN 2019
900 SEMAKAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19/24 BERKUAT KUASA 9 DISEMBER 2019
901 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41/UF44/UF48/UF52/UF54 BIL. 3 TAHUN 2019
902 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATANPEMBANTU KESIHATAN AWAM TAMAT JUN 2018 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 25 NOVEMBER 2019 (ISNIN)
903 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 25 NOVEMBER 2019 (ISNIN)
904 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SEMULA PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK 15 MEI 2017 YANG TELAH TAMAT LATIHAN SISWAZAH DAN MENDAPAT PENDAFTARAN PENUH
905 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL. 3 TAHUN 2017 - 25 SEPTEMBER 2017
906 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN BAGI SKIM JURURAWAT GRED U29/U32(KUP) BERKUAT KUASA 18 NOVEMBER 2019
907 SEMAKAN PENEMPATAN SEMULA PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK 15 MEI 2017 YANG TELAH TAMAT LATIHAN SISWAZAH DAN MENDAPAT PENDAFTARAN PENUH
908 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA DAN KADER OUT KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 25 NOVEMBER 2019 (ISNIN)
909 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN BAGI LANTIKAN BAHARU SKIM JURURAWAT GRED U29 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 18 NOVEMBER 2019
910 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL.6/2019
911 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU AWAM GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 25 NOVEMBER 2019 (ISNIN)
912 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK 5 DISEMBER 2016 DAN 20 FEBRUARI 2017 YANG TELAH TAMAT LATIHAN SISWAZAH DAN MENDAPAT PENDAFTARAN PENUH
913 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29 (PELATIH TAMAT DISEMBER 2018 - FASA 1) BERKUAT KUASA MULAI 04 NOVEMBER 2019
914 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29/U32 (KUP) BERKUAT KUASA MULAI 04 NOVEMBER 2019
915 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN / PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN (BUKAN PAKAR) GRED UD41 - UD54 BILANGAN 4 TAHUN 2019
916 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU JURUTEKNIK PERUBATAN (PROSTETIK/ ORTOTIK) GRED U19 YANG BERKUAT KUASA 4 NOVEMBER 2019
917 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL.6/2019
918 Semakan Keputusan Pelantikan dan Penempatan Pegawai Perubatan Gred UD41 Bilangan 2 Tahun 2019 (Lantikan Kontrak 5 Disember 2016 dan 20 Februari 2017)
919 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PENOLONG PEGAWAI PENYELIDIK GRED Q29 YANG BERKUAT KUASA 14 OKTOBER 2019
920 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PENYELIA ASRAMA GRED N19 YANG BERKUAT KUASA 14 OKTOBER 2019
921 SEMAKAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19/U24 BERKUAT KUASA 21 OKTOBER 2019
922 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41/UG44/UG48/UG52/UG54 (BUKAN PAKAR) BIL. 3 TAHUN 2019
923 SEMAKAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURU XRAY TERAPI GRED U 29 BERKUATKUASA 1 OKTOBER 2019 (SELASA)
924 SEMAKAN PENEMPATAN PELATIH JURU XRAY TERAPI GRED U 29 (TAMAT JUN 2019) BERKUATKUASA 1 OKTOBER 2019 (SELASA)
925 SEMAKAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURU XRAY DIAGNOSTIK GRED U 29 BERKUATKUASA 1 OKTOBER 2019 (SELASA)
926 SEMAKAN PENEMPATAN PELATIH JURU XRAY DIAGNOSTIK GRED U29 (TAMAT JUN 2019) BERKUATKUASA 1 OKTOBER 2019 (SELASA)
927 PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29, BERKUAT KUASA 1 OKTOBER 2019
928 PERTUKARAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29, BERKUAT KUASA 1 OKTOBER 2019
929 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41/UF44/UF48/UF52/UF54 BIL. 2 TAHUN 2019
930 SEMAKAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK YANG TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BIL 5/2019
931 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 BERKUAT KUASA 17 SEPTEMBER 2019
932 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 LANTIKAN KONTRAK BIL. 1 TAHUN 2017 - 9 JANUARI 2017
933 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURURAWAT GREDU29/U32(KUP) BERKUAT KUASA 26 OGOS 2019
934 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN DAN RAYUAN PENEMPATAN / PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN (BUKAN PAKAR) GRED UD41 - UD54 BILANGAN 3 TAHUN 2019
935 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU JURURAWAT GRED U29 BERKUAT KUASA 26 OGOS 2019
936 SEMAKAN KEPUTUSAN PELANTIKAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL.2 TAHUN 2017 - 24 JULAI 2017
937 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL. 4 TAHUN 2019
938 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU OPERASI GRED N11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERKUAT KUASA 15 JULAI 2019 (ISNIN)
939 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 BERKUAT KUASA 01 JULAI 2019
940 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BAGI PEGAWAI FARMASI LANTIKAN KONTRAK BIL 4/2019
941 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK 5 DISEMBER 2016 (KOHORT PERTAMA)
942 SEMAKAN STATUS PELANTIKAN BAGI PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK 5 DISEMBER 2016 (KOHORT PERTAMA)
943 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU-X RAY (TERAPI) GRED U29/U32/U36 KE GRED U42 BERKUAT KUASA PADA 10 JUN 2019 (ISNIN)
944 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURU-X RAY (DIAGNOSTIK) GRED U41 DAN U42 BERKUAT KUASA PADA 10 JUN 2019 (ISNIN)
945 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU-X RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29/U32/U36 KE GRED U42 BERKUAT KUASA PADA 10 JUN 2019 (ISNIN)
946 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (TAMAT DISEMBER 2017) KUATKUASA PADA 01 JULAI 2019 (ISNIN)
947 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENEMPATAN/ PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN (BUKAN PAKAR) BIL 2/2019
948 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2017) BERKUAT KUASA PADA 1 JULAI 2019 (ISNIN)
949 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 1 JULAI 2019 (ISNIN)
950 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PENOLONG PEGAWAI SAINS GRED C29 YANG BERKUAT KUASA 10 JUN 2019
951 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKANAN GRED C29 YANG BERKUAT KUASA 10 JUN 2019
952 SEMAKAN URUSAN PENEMPATAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM (PKA) TAMAT DISEMBER 2017 BERKUATKUASA 10 JUN 2019 (ISNIN)
953 SEMAKAN URUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 BERKUATKUASA 10 JUN 2019 (ISNIN)
954 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PENOLONG PEGAWAI PSIKOLOGI GRED S29 YANG BERKUAT KUASA 10 JUN 2019
955 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN DAN RAYUAN PENEMPATAN / PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN (BUKAN PAKAR) GRED UD41 - UD54 BILANGAN 2 TAHUN 2019
956 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURURAWAT GRED U29/U32(KUP) BERKUAT KUASA 13 MEI 2019
957 SEMAKAN RAYUAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK YANG TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BIL 3/2019
958 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU JAWATAN JURURAWAT GRED U29 BERKUATKUASA 13 MEI 2019
959 SEMAKAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK YANG TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BIL 3/2019
960 SEMAKAN KEPUTUSAN STATUS PELANTIKAN DAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (LANTIKAN KONTRAK) BIL 1/2017 - 17 APRIL 2017
961 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 BAGI SEMENANJUNG MALAYSIA BERKUAT KUASA 29 APRIL 2019
962 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN LANTIKAN BAHARU PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 BAGI SABAH, SARAWAK/LABUAN BERKUAT KUASA 29 APRIL 2019
963 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT PERTUKARAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI BIL 1 TAHUN 2019
964 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (KONTRAK) BIL. 2 TAHUN 2019
965 SEMAKAN KEPUTUSAN MESYUARAT PERTUKARAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI PERGIGIAN BIL 1_2019
966 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19 (YANG DISOKONG KETUA JABATAN DENGAN PENGGANTI KEMUDIAN) BERKUAT KUASA 18/3/2019
967 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURUTEKNOLOGI MAMAL PERUBATAN GRED U29 BERKUAT KUASA 25 MAC 2019.
968 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 KELUARAN DISEMBER 2018 BERKUAT KUASA 25 MAC 2019
969 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (KONTRAK) BIL. 2 TAHUN 2019
970 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 (PELATIH TAMAT LATIHAN DISEMBER 2018) BERKUAT KUASA PADA 25 MAC 2019 (ISNIN)
971 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 25 MAC 2019 (ISNIN)
972 Urusan penempatan calon lantikan baru bagi jawatan Pemandu Kenderaan Gred H11 berkuat kuasa pada 01 April 2019
973 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 (TAMAT LATIHAN JUN 2017) BERKUAT KUASA PADA 18 MAC 2019 (ISNIN)
974 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41-UD54 (BUKAN PAKAR) BILANGAN 1 TAHUN 2019
975 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 (TAMAT JUN 2017) BERKUAT KUASA PADA 05 MAC 2019 (SELASA)
976 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 BERKUAT KUASA PADA 05 MAC 2019 (SELASA)
977 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (KONTRAK) BIL. 1 TAHUN 2019
978 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U29/U32/U36 KE GRED U42 BERKUAT KUASA PADA 07 FEBRUARI 2019 (KHAMIS)
979 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (KONTRAK) BIL. 1 TAHUN 2019
980 Urusan penempatan calon lantikan baru bagi jawatan Pembantu Operasi Gred N11 berkuat kuasa pada 11 Februari 2019
981 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29/U32/U36 KE GRED U42 BERKUAT KUASA PADA 24 JANUARI 2019 (KHAMIS)
982 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U41 DAN U42 BERKUAT KUASA PADA 24 JANUARI 2019 (KHAMIS)
983 Penempatan Calon Lantikan Baharu Bagi Jawatan Pembantu Penyediaan Makanan Gred N19 Kementerian Kesihatan Malaysia Berkuat Kuasa 28 Januari 2019 (Isnin)
984 KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PENEMPATAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41-UD54 (BUKAN PAKAR) BIL.6/2018
985 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PEGAWAI PERGIGIAN (BUKAN PAKAR) DI KKM BIL 4/218
986 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI BIL. 4/2018
987 Urusan penempatan calon lantikan baru bagi jawatan Penolong Pegawai Tadbir (Rekod Perubatan) Gred N29 berkuat kuasa pada 14 Januari 2019
988 KEPUTUSAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (LANTIKAN KONTRAK BIL 1/2016 - 5 DISEMBER 2016) YANG DILANTIK TETAP
989 SEMAKAN KEPUTUSAN STATUS PELANTIKAN BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (LANTIKAN KONTRAK) BIL 1/2016 - 5 DISEMBER 2016
990 URUSAN PENEMPATAN CALON LANTIKAN BARU BAGI JAWATAN PEMBANTU AWAM GRED H11 BERKUATKUASA PADA 7 JANUARI 2019 (ISNIN)
991 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN KHIDMAT WAJIB BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL 6/2018
992 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN KHIDMAT WAJIB BAGI PEGAWAI FARMASI GREF UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL 6/2018
993 Urusan penempatan calon lantikan baru bagi jawatan Pemandu Kenderaan Gred H11 berkuat kuasa pada 26 November 2018
994 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (TAMAT JUN 2017) BERKUAT KUASA PADA 05 NOVEMBER 2018 (ISNIN)
995 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 05 NOVEMBER 2018 (ISNIN)
996 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL 5/2018
997 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI PERGIGIAN (BUKAN PAKAR) GRED UG41 - UG54 BIL 3/2018
998 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH (FRP) BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 LANTIKAN KONTRAK BIL 5/2018
999 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURURAWAT GRED U29/U32(KUP) BERKUATKUASA 8 OKTOBER 2018
1000 Keputusan Permohonan Pertukaran Penempatan Pegawai Perubatan Gred UD41-UD54 (Bukan Pakar) Bilangan 5 Tahun 2018
1001 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 15 OKTOBER 2018 (ISNIN)
1002 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 15 OKTOBER 2018 (ISNIN)
1003 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U29 (LANTIKAN BARU SPA) BERKUAT KUASA PADA 15 OKTOBER 2018 (ISNIN)
1004 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY (DAIGNOSTIK) GRED U29 (LANTIKAN BARU SPA) BERKUAT KUASA PADA 15 OKTOBER 2018 (ISNIN)
1005 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41-UF54 BIL. 3/2018
1006 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH KELUARAN JUN 2018 JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 BERKUAT KUASA 24 SEPTEMBER 2018 (ISNIN)
1007 SEMAKAN PERTUKARAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 BERKUAT KUASA 24 SEPTEMBER 2018 (ISNIN)
1008 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN DARI GRED U29 KE GRED U32 BERKUAT KUASA 18 SEPTEMBER 2018 (ISNIN)
1009 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U32 BERKUAT KUASA 18 SEPTEMBER 2018 (SELASA)
1010 Urusan penempatan calon lantikan baru bagi jawatan Pembantu Penyediaan Makanan Gred N19 berkuat kuasa pada 3 September 2018
1011 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U44 KE U48 BERKUAT KUASA PADA 27 OGOS 2018 (ISNIN)
1012 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U44 KE U48 BERKUAT KUASA PADA 27 OGOS 2018 (ISNIN)
1013 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U41/U42 KE GRED U44 BERKUAT KUASA PADA 13 OGOS 2018 (ISNIN)
1014 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U41/U42 KE GRED U44 BERKUAT KUASA PADA 13 OGOS 2018 (ISNIN)
1015 SENARAI PENEMPATAN PERTUKARAN JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19 BERKUAT KUASA 27 OGOS 2018
1016 Semakan Keputusan Permohonan Pertukaran Pegawai Perubatan (Bukan Pakar) Gred UD41 - UD54 Bilangan 4 Tahun 2018
1017 Semakan Keputusan Rayuan Penempatan Tamat Latihan Siswazah (Khidmat Wajib) bagi Pegawai Farmasi Gred UF41 (Lantikan Kontrak) Bil 4/2018
1018 Semakan Keputusan Rayuan Penempatan Tamat Latihan Siswazah (Khidmat Wajib) bagi Pegawai Farmasi Gred UF41 (Lantikan Tetap) Bil 5/2018
1019 Urusan penempatan calon lantikan baru bagi jawatan Pemandu Kenderaan Gred H11 berkuat kuasa pada 13 Ogos 2018
1020 Urusan penempatan calon lantikan baru bagi jawatan Penolong Pegawai Tadbir (Rekod Perubatan) Gred N29 berkuat kuasa pada 13 Ogos 2018
1021 Semakan Keputusan Penempatan Tamat Latihan Siswazah (Khidmat Wajib) bagi Pegawai Farmasi Gred UF41 (Lantikan Kontrak) Bil 4/2018
1022 Semakan Keputusan Penempatan Tamat Latihan Siswazah (Khidmat Wajib) bagi Pegawai Farmasi Gred UF41 (Lantikan Tetap) Bil 5/2018
1023 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 KE U32 BERKUAT KUASA PADA 16 JULAI 2018 (ISNIN)
1024 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U32 BERKUAT KUASA PADA 16 JULAI 2018 (ISNIN)
1025 URUSAN PENEMPATAN CALON LANTIKAN BARU BAGI JAWATAN PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 BERKUATKUASA PADA 1 OGOS 2018 (RABU)
1026 Semakan Keputusan Permohonan Pertukaran Sendiri Bagi Pegawai Pergigian (Bukan Pakar) dan Pegawai Pergigian Dalam Pewartaan Pelbagai Gred Bil.2/2018
1027 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMBANTU AWAM GRED H11 BERKUAT KUASA PADA 02 JULAI 2018
1028 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41-UF54 BIL. 2/2018
1029 Semakan Keputusan Permohonan Pertukaran Pegawai Perubatan Gred UD41 - UD54 Bilangan 3/2018
1030 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI GRED U41 (LANTIKAN TETAP) BIL 4/2018
1031 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI GRED U41 (LANTIKAN KONTRAK) BIL 3/2018
1032 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI GRED U41 (LANTIKAN TETAP) BIL 4/2018
1033 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI GRED U41 (LANTIKAN KONTRAK) BIL 3/2018
1034 SEMAKAN PENEMPATAN JAWATAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 LANTIKAN BAHARU (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2016) BERKUAT KUASA 04 JUN 2018
1035 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURURAWAT GRED U29 (PELATIH TAMAT LATIHAN JUN 2017) BERKUAT KUASA 4 JUN 2018
1036 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURURAWAT GRED U29/U32(KUP) BERKUATKUASA 4 JUN 2018
1037 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMBANTU OPERASI GRED N11 BERKUAT KUASA PADA 28 MEI 2018
1038 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U41 DAN U42 BERKUAT KUASA PADA 21 MEI 2018
1039 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U41 DAN U42 BERKUAT KUASA PADA 21 MEI 2018
1040 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U41 (LANTIKAN BARU SPA) BERKUAT KUASA PADA 21 MEI 2018
1041 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U41 (LANTIKAN BARU SPA) BERKUAT KUASA PADA 21 MEI 2018
1042 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (PELATIH TAMAT LATIHAN DISEMBER 2016) BERKUAT KUASA PADA 21 MEI 2018
1043 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 21 MEI 2018
1044 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 (PELATIH TAMAT LATIHAN DISEMBER 2016) BERKUAT KUASA PADA 21 MEI 2018
1045 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 BERKUAT KUASA PADA 21 MEI 2018
1046 SEMAKAN PENEMPATAN JAWATAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 LANTIKAN BAHARU (TAMAT LATIHAN JUN 2016) BERKUAT KUASA 14 MEI 2018
1047 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U32 KE GRED U36 BERKUAT KUASA PADA 02 MEI 2018
1048 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U36 BERKUAT KUASA PADA 02 MEI 2018
1049 Urusan Penempatan Calon Lantikan Baru Bagi Jawatan Pembantu Perawatan Kesihatan Gred U11 Berkuat Kuasa Pada 2 Mei 2018
1050 Keputusan Permohonan Pertukaran Pegawai Perubatan (Bukan Pakar) Gred UD41 - UD54 Bilangan 2/2018
1051 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (KONTRAK) YANG TELAH TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BIL 2/2018
1052 Semakan Keputusan Permohonan Pertukaran Penempatan Pegawai Pergigian (Bukan Pakar) Pelbagai Gred Bil 1/2018
1053 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (KONTRAK) YANG TELAH TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BIL 2/2018
1054 SEMAKAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (TETAP) TAMAT LATIHAN SISWAZAH (KHIDMAT WAJIB) BIL 3/2018
1055 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (TAMAT LATIHAN DISEMBER 2016) BERKUAT KUASA PADA 16 APRIL 2018 (ISNIN)
1056 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 16 APRIL 2018 (ISNIN)
1057 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI PELBAGAI GRED BIL 1/2018
1058 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURURAWAT GRED U29/U32 (KUP) BERKUAT KUASA MULAI 19 MAC 2018
1059 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U29 LANTIKAN BARU (PELATIH TAMAT LATIHAN) BERKUAT KUASA PADA 19 MAC 2018 (ISNIN)
1060 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 19 MAC 2018 (ISNIN)
1061 PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 KUAT KUASA 12 MAC 2018
1062 PERTUKARAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 BERKUAT KUASA 12 MAC 2018
1063 PENEMPATAN PERTUKARAN JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19 BERKUAT KUASA 5 MAC 2018
1064 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U32 BERKUAT KUASA PADA 26 FEBRUARI 2018 (ISNIN)
1065 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 KE U32 BERKUAT KUASA 26 FEBRUARI 2018 (ISNIN)
1066 Keputusan Permohonan Pertukaran Pegawai Perubatan (Bukan Pakar) Gred UD41-UD44 Bilangan 1/2018
1067 SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (LANTIKAN KONTRAK) BIL 1/2018
1068 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 (LANTIKAN KONTRAK) BIL 1/2018
1069 Semakan Keputusan RAYUAN Permohonan Penempatan Pegawai Farmasi Gred UF41 Tamat Latihan Siswazah (FRP) Bil 1/2018
1070 KEPUTUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN (BUKAN PAKAR) GRED UD44 & UD41 BIL. 6/2017 (DISEMBER 2017)
1071 Semakan Keputusan Permohonan Pertukaran Penempatan Pegawai Pergigian (Bukan Pakar) Bil 4/2017
1072 Semakan Keputusan Permohonan Pertukaran Penempatan Pegawai Farmasi Pelbagai Gred Bil 4/2017
1073 Semakan Keputusan Penempatan Pegawai Farmasi Gred UF41 Tamat Latihan Siswazah (FRP) Bil 1/2018
1074 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29/U32/U36 KE GRED U42 BERKUAT KUASA PADA 08 JANUARI 2018 (ISNIN)
1075 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (TERAPI) GRED U41/U42 KE GRED U44 BERKUAT KUASA PADA 02 JANUARI 2018 (SELASA)
1076 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U41 DAN U42 BERKUAT KUASA PADA 08 JANUARI 2018 (ISNIN)
1077 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U32 KE GRED U36 BERKUAT KUASA PADA 08 JANUARI 2018 (ISNIN)
1078 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DAIGNOSTIK) GRED U36 BERKUAT KUASA PADA 08 JANUARI 2018 (ISNIN)
1079 URUSAN PENEMPATAN CALON LANTIKAN BARU BAGI JAWATAN PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 BERKUAT KUASA PADA 2 JANUARI 2018
1080 Urusan penempatan calon lantikan baru bagi jawatan Pembantu Operasi Gred N11 berkuat kuasa pada 18 Disember 2017
1081 Semakan Keputusan Permohonan Pertukaran Penempatan Pegawai Pergigian (Bukan Pakar) Pelbagai Gred Yang Diperakukan Dalam Mesyuarat Jawatankuasa Bil. 3/2017
1082 Semakan Keputusan Rayuan Penempatan Tamat Latihan Siswazah Pegawai Farmasi Gred UF41 (FRP) Bil 6/2017
1083 SEMAKAN PENEMPATAN JAWATAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 LANTIKAN BAHARU (TAMAT LATIHAN JUN 2016) BERKUAT KUASA 06 NOVEMBER 2017
1084 SEMAKAN PENEMPATAN JAWATAN JURURAWAT GRED U29 LANTIKAN BAHARU (TAJAAN KKM) BERKUAT KUASA 13 NOVEMBER 2017 (TAMAT LATIHAN JUN 2017-PELANTIKAN BAGI KUMPULAN KEDUA)
1085 SEMAKAN PENEMPATAN PELATIH PEMBANTU KESIHATAN AWAM KESIHATAN GRED U19 (TAMAT LATIHAN JUN 2016) BERKUATKUASA 6 NOVEMBER 2017 (ISNIN)
1086 Semakan Keputusan Penempatan Tamat Latihan Siswazah Pegawai Farmasi Gred UF41 (FRP) Bil 6/2017
1087 SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN PEGAWAI FARMASI PELBAGAI GRED YANG DILULUSKAN DALAM MESYUARAT JAWATANKUASA BIL.3/2017 (SEP 2017)
1088 Semakan Keputusan Penempatan Pegawai Perubatan Gred UD41/UD44 dan Tamat Latihan Siswazah Gred UD41 Bilangan 5 Tahun 2017 - September
1089 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U32 KE U36 BERKUAT KUASA PADA 09 OKTOBER 2017
1090 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19 BERKUAT KUASA PADA 25 SEPTEMBER 2017
1091 KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN PEGAWAI FARMASI GRED UF41 SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH BILANGAN 5 TAHUN 2017
1092 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELATIH PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 BERKUAT KUASA 2 OKTOBER 2017
1093 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 BERKUAT KUASA 2 OKTOBER 2017
1094 SENARAI KEPUTUSAN PENEMPATAN SELEPAS TAMAT LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI FARMASI GRED UF41 BIL 5/2017
1095 SENARAI PENEMPATAN PERTUKARAN JURURAWAT MASYARAKAT GRED U19 BERKUAT KUASA PADA 11 SEPTEMBER 2017
1096 SENARAI PERTUKARAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29/U32 (KUP) BERKUAT KUASA 4 SEPTEMBER 2017 (ISNIN)
1097 SENARAI PENEMPATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 BERKUAT KUASA 4 SEPTEMBER 2017 (ISNIN)
1098 SEMAKAN PENEMPATAN PELATIH PEMBANTU KESIHATAN AWAM KESIHATAN GRED U19 (TAMAT LATIHAN JUN 2016) BERKUATKUASA PADA 07 OGOS 2017 (ISNIN) 13-07-2017
1099 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN BAGI PEMBANTU AWAM GRED H11 BERKUATKUASA 14 OGOS 2017 13-07-2017
1100 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 (LANTIKAN BARU SPA) BERKUAT KUASA PADA 04 SEPTEMBER 2017 (ISNIN)
1101 SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 BERKUAT KUASA PADA 04 SEPTEMBER 2017 (ISNIN)
1102 KEPUTUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERUBATAN (BUKAN PAKAR) GRED UD44 & UD41 BILANGAN 4 TAHUN 2017 (JULAI 2017) 25-07-2017
1103 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PERTUKARAN JURU-X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U36 BERKUATKUASA 07 OGOS 2017 (ISNIN) 18-07-2017
1104 SEMAKAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JURU-XRAY (DIAGNOSTIK) GRED U32 KE GRED U36 BERKUATKUASA 07 OGOS 2017 (ISNIN) 18-07-2017
Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia 2024. LOGIN UNTUK PENTADBIR.